Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

B14-B

Naudas un svara vienības

Naudas un svara vienības Ebreju rakstos

gera (1⁄20 šekeļa)

0,57 g

10 geras = 1 pusšekelis

pusšekelis

5,7 g

pīms

7,8 g

1 pīms = 2⁄3 šekeļa

šekelis (atsvars)

šekelis

11,4 g

50 šekeļi = 1 mina

mina

570 g

60 minas = 1 talents

talents

34,2 kg

dareiks (persiešu zelta monēta)

8,4 g

Ezras 8:27

Naudas un svara vienības Grieķu rakstos

lepta (ebreju; vara vai bronzas)

1⁄2 kvadranta

Lūkas 21:2, zemsv. piez.

kvadrants (romiešu; vara vai bronzas)

2 leptas

Mateja 5:26, zemsv. piez.

ass (Romā un tās provincēs; vara vai bronzas)

4 kvadranti

Mateja 10:29, zemsv. piez.

denārijs (romiešu; sudraba)

64 kvadranti

3,85 g

Mateja 20:10

1 dienas (12 stundu) alga

drahma (grieķu; sudraba)

3,4 g

Lūkas 15:8

1 dienas (12 stundu) alga

didrahma (grieķu; sudraba)

2 drahmas

6,8 g

Mateja 17:24, zemsv. piez.

2 dienu alga

Antiohijas tetradrahma

Tiras tetradrahma (Tiras sudraba šekelis)

tetradrahma (grieķu; sudraba; saukta arī par sudraba statēru)

4 drahmas

13,6 g

Mateja 17:27, zemsv. piez.

4 dienu alga

mina

100 drahmas

340 g

Lūkas 19:13

Aptuveni 100 dienu alga

talents

60 minas

20,4 kg

Mateja 18:24

Atklāsmes 16:21

Aptuveni 20 gadu alga

mārciņa (romiešu)

327 g

Jāņa 12:3

”Mārciņa smaržīgas eļļas, kas bija īsta nardu eļļa”