Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

6. JAUTĀJUMS

Kas Bībelē bija pravietots par Mesiju?

PRAVIETOJUMS

”No tevis, Betlēme, Efrāta, ..nāks tas, ko es iecelšu par valdnieku Izraēlā.”

Mihas 5:2

PIEPILDĪJUMS

”Ķēniņa Hēroda laikā, kad Jēzus bija piedzimis Betlēmē, kas ir Jūdejā, no austrumiem Jeruzālemē ieradās astrologi.”

Mateja 2:1

PRAVIETOJUMS

”Tie dala savā starpā manas drēbes un par manu apģērbu met lozes.”

Psalms 22:18

PIEPILDĪJUMS

”Kad kareivji bija piesituši Jēzu pie staba, tie paņēma viņa virsdrēbes un sadalīja četrās daļās — katram kareivim pa daļai. Tie paņēma arī kreklu, bet tas bija bez vīlēm, noausts viss vienā gabalā. Tad tie nosprieda: ”Nesaplēsīsim to, bet izlozēsim, kam tas piederēs!””

Jāņa 19:23, 24

PRAVIETOJUMS

”Viņš pasargā visus viņa kaulus, neviens no tiem nav salauzts.”

Psalms 34:20

PIEPILDĪJUMS

”Pienākuši pie Jēzus, tie ieraudzīja, ka viņš jau ir miris, un nesalauza viņam kājas.”

Jāņa 19:33

PRAVIETOJUMS

”Viņu sadūra par mūsu pārkāpumiem.”

Jesajas 53:5

PIEPILDĪJUMS

”Tad viens no kareivjiem ar šķēpu iedūra viņam sānos, un tūlīt pat iztecēja asinis un ūdens.”

Jāņa 19:34

PRAVIETOJUMS

”Viņi man izmaksāja algu — trīsdesmit sudraba gabalus.”

Zaharjas 11:12, 13

PIEPILDĪJUMS

”Tad viens no divpadsmit, ko sauca par Jūdu Iskariotu, aizgāja pie virspriesteriem un jautāja: ”Ko jūs man dosiet, ja es jums viņu nodošu?” Tie viņam piesolīja trīsdesmit sudraba gabalus.”

Mateja 26:14, 15; 27:5