Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Zemsvītras piezīmēs lietotie saīsinājumi

apm.

apmēram

aram.

aramiešu

burt.

burtiski

dsk.

daudzskaitlis

ebr.

ebreju

gr.

grieķu

gs.

gadsimts

iesp.

iespējams

milj.

miljons

nod.

nodaļa

noz.

nozīmē

p.

pants

p.m.ē.

pirms mūsu ēras

sal.

salīdzināt

sk.

skatīt

t.i.

tas ir

tūkst.

tūkstotis

val.

valoda

vsk.

vienskaitlis

zemsv. piez.

zemsvītras piezīme

cm

centimetrs

g

grams

ha

hektārs

kg

kilograms

km

kilometrs

l

litrs

m

metrs

t

tonna