Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Bībeles lasītāja ceļvedis

KĀ ORIENTĒTIES BĪBELĒ

Bībeli veido 66 grāmatas, kas sakopotas divās daļās: Ebreju rakstos (”Vecajā Derībā”) un Grieķu rakstos (”Jaunajā Derībā”). Bībeles grāmatas ir sadalītas nodaļās un pantos. Kad ir norādīta kāda Bībeles vieta, pirmais skaitlis aiz grāmatas nosaukuma apzīmē nodaļu, bet nākamais vai nākamie — pantu vai pantus. Piemēram, ”1. Mozus 1:1” nozīmē ”Pirmā Mozus grāmata, 1. nodaļa, 1. pants”.