Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

A6-B

Jūdas un Izraēla pravieši un ķēniņi (2. daļa)

Jūdas ķēniņi (turpinājums)

777. g. p.m.ē.

Jotāms: 16 gadus

762

Ahass: 16 gadus

746

Hiskija: 29 gadus

716

Manase: 55 gadus

661

Amons: 2 gadus

659

Josija: 31 gadu

628

Joahazs: 3 mēnešus

Jojakīms: 11 gadus

618

Jojahīns: 3 mēnešus un 10 dienas

617

Cedekija: 11 gadus

607

Nebukadnecara vadītais babiloniešu karaspēks noposta Jeruzālemi un templi. Cedekija, pēdējais Dāvida dzimtas ķēniņš uz zemes, tiek gāzts.

Izraēla ķēniņi (turpinājums)

ap 803. g. p.m.ē.

Zaharja: faktiski valdīja tikai 6 mēnešus

Lai gan Zaharja formāli sāka valdīt ap 803. gadu p.m.ē., savu varu viņš pilnībā nostiprināja tikai ap 792. gadu p.m.ē.

ap 791

Šallūms: 1 mēnesi

Menahēms: 10 gadus

ap 780

Pekahja: 2 gadus

ap 778

Pekahs: 20 gadus

ap 758

Hošea: 9 gadus (sāka ap 748)

ap 748

Pēc visa spriežot, Hošea savu varu nostiprināja tikai ap 748. gadu p.m.ē., iespējams, ar Asīrijas valdnieka Tiglatpalasara III atbalstu.

740

Asīrieši ieņem Samariju un pakļauj Izraēlu; desmit cilšu ziemeļu valsts beidz pastāvēt.

 • Pravieši

 • Jesaja

 • Miha

 • Cefanja

 • Jeremija

 • Nahums

 • Habakuks

 • Daniēls

 • Ecehiēls

 • Obadja

 • Hozeja