Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

B9

Pasaules lielvalstis, par kurām pravietoja Daniēls

Babilonija

Daniēla 2:32, 36—​38; 7:4

607. gadā p.m.ē. ķēniņš Nebukadnecars noposta Jeruzālemi

Mēdija un Persija

Daniēla 2:32, 39; 7:5

539. gadā p.m.ē. iekaro Babilonu

537. gadā p.m.ē. Kīrs izdod rīkojumu, kas ļauj ebrejiem atgriezties Jeruzālemē

Grieķija

Daniēla 2:32, 39; 7:6

331. gadā p.m.ē. Maķedonijas Aleksandrs (Aleksandrs Lielais) gūst izšķirīgo uzvaru pār Persiju

Roma

Daniēla 2:33, 40; 7:7

63. gadā p.m.ē. iegūst varu pār Apsolīto zemi

70. gadā m.ē. noposta Jeruzālemi

Angļu un amerikāņu lielvara

Daniēla 2:33, 41—​43

Izveidojas 1914.—1918. gadā, Pirmā pasaules kara laikā