Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

A7-E

Jēzus dzīve uz zemes. Jēzus kalpošana Galilejā (3. daļa) un Jūdejā

LAIKS

VIETA

NOTIKUMS

MATEJA

MARKA

LŪKAS

JĀŅA

32. g., pēc Pashas

Galilejas jūra; Betsaida

Braucot laivā uz Betsaidu, Jēzus mudina sargāties no farizeju rauga; izdziedina aklu cilvēku

16:5—​12

8:13—​26

   

Netālu no Filipa Cēzarejas

Valstības atslēgas; dara zināmu, ka tiks nogalināts un celts augšā

16:13—​28

8:27—​9:1

9:18—​27

 

Domājams, Hermona kalns

Pārvēršanās; Jehova runā

17:1—​13

9:2—​13

9:28—​36

 

Netālu no Filipa Cēzarejas

Izdziedina dēmona apsēstu zēnu

17:14—​20

9:14—​29

9:37—​43

 

Galileja

Vēlreiz piemin, ka tiks nogalināts

17:22, 23

9:30—​32

9:43—​45

 

Kapernauma

Nauda nodokļa nomaksai tiek atrasta zivs mutē

17:24—​27

     

Lielākais valstībā; līdzības: noklīdusī aita, kalps, kas nevēlējās apžēloties par otru kalpu

18:1—​35

9:33—​50

9:46—​50

 

Galileja; Samarija

Ceļā uz Jeruzālemi mācekļiem stāsta, ka jābūt gataviem atstāt visu valstības dēļ

8:19—​22

 

9:51—​62

7:2—​10

Jēzus kalpošana Jūdejā

LAIKS

VIETA

NOTIKUMS

MATEJA

MARKA

LŪKAS

JĀŅA

32. g., Būdiņu svētki

Jeruzāleme

Māca svētkos; tempļa sargi tiek sūtīti viņu apcietināt

     

7:11—​52

”Es esmu pasaules gaisma”; izdziedina no dzimšanas aklu cilvēku

     

8:12—​9:41

Domājams, Jūdeja

Sūta sludināt 70 mācekļus; viņi atgriežas priecīgi

   

10:1—​24

 

Jūdeja; Betānija

Līdzība par žēlsirdīgo samarieti; ciemos pie Marijas un Martas

   

10:25—​42

 

Domājams, Jūdeja

Atkal māca, kā lūgt Dievu; līdzība par neatlaidīgo draugu

   

11:1—​13

 

Izdzen dēmonus ar Dieva spēku; atkārto, ka tiks dota tikai Jonas zīme

   

11:14—​36

 

Ēd kopā ar farizejiem; nosoda farizeju liekulību

   

11:37—​54

 

Līdzības: nesaprātīgais bagātnieks, uzticamais pārvaldnieks

   

12:1—​59

 

Sabatā izdziedina sievieti, kas nespēj atliekties taisni; līdzības: sinepju sēkliņa, raugs

   

13:1—​21

 

32. g., Tempļa iesvētīšanas svētki

Jeruzāleme

Līdzība par labo ganu un avju aploku; jūdi mēģina nomētāt Jēzu ar akmeņiem; dodas uz Betāniju otrpus Jordānai

     

10:1—​39