Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

4. JAUTĀJUMS

Vai Bībele ir zinātniski precīza?

”Viņš ir izpletis debesis pāri tukšumam un pakāris zemi ne pie kā.”

Ījaba 26:7

”Visas upes plūst uz jūru, tomēr jūra nepārplūst. No kurienes upes tek, tur tās atgriežas, lai plūstu no jauna.”

Pulcētājs 1:7

”Viņš mājo virs zemes apļa.”

Jesajas 40:22