Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

1. JAUTĀJUMS

Kas ir Dievs?

”Lai ļaudis zina, ka tu, kam vārds ir Jehova, — vien tu esi Visaugstākais, tu valdi pār visu zemi!”

Psalms 83:18

”Atzīstiet, ka Jehova ir Dievs! Viņš mūs ir radījis, un mēs piederam viņam.”

Psalms 100:3

”Es esmu Jehova — tas ir mans vārds. Savu godu es nedošu nevienam, mana slava netiks izcirstiem tēliem.”

Jesajas 42:8

”Ikviens, kas piesauc Jehovas vārdu, tiks izglābts.”

Romiešiem 10:13

”Katru namu kāds ir cēlis, bet tas, kas ir uzcēlis visu, ir Dievs.”

Ebrejiem 3:4

”Paverieties debesīs! Kas to visu radījis? Viņš vada visu pulku, tajā visus ir saskaitījis; viņš visus sauc vārdā, un tur netrūkst neviena.”

Jesajas 40:26