Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

3. JAUTĀJUMS

Kā ir tapusi Bībele?

”Mozus pierakstīja visus Jehovas vārdus.”

2. Mozus 24:4

”Daniēls redzēja sapni un miegā vēroja parādības. Pēc tam viņš sapni pierakstīja, sīki atstāstīdams visu, ko bija redzējis.”

Daniēla 7:1

”Kad jūs dzirdējāt no mums Dieva vārdus, jūs tos uzņēmāt nevis kā cilvēku vārdus, bet kā vārdus no Dieva, kas tie patiesībā arī ir.”

1. Tesalonikiešiem 2:13

”Visi Raksti ir Dieva iedvesmoti, un tie ir noderīgi mācīšanai.”

2. Timotejam 3:16

”Pravietojumi nekad nav izteikti pēc cilvēku pašu gribas, bet cilvēki, svētā gara vadīti, ir runājuši to, kas nāca no Dieva.”

2. Pētera 1:21