Magdiretso sa kaundan

PAMANGKOT SANG MGA PAMATAN-ON

Paano Ko Mauntatan ang Pagpabuyanbuyan?

Paano Ko Mauntatan ang Pagpabuyanbuyan?

Pirme ka lang bala nagalagas sang imo mga ulubrahon kag mga asaynment? Dapat untatan mo ang pagpabuyanbuyan! Ini nga artikulo makabulig sa imo bisan pa

Pagkatapos mo basa sini nga artikulo,  sabti ang quiz parte sa pagpabuyanbuyan.

 Ginasugid sang Biblia ang indi maayo nga resulta sang pagpabuyanbuyan. Nagasiling ini: “Ang nagapanilag sang hangin indi magsab-ug; kag ang nagatolok sa mga gal-um indi mag-ani.”​—Manugwali 11:4.

 Binagbinaga ang pila ka posible nga rason sang pagpabuyanbuyan kag kon ano ang mahimo mo para mauntatan ini.

 Daw matampukan ka na sang imo mga ulubrahon.

 Matuod nga may mga ulubrahon nga mabudlay kag daw maayo pa nga indi mo ini pag-obrahon. Ari ang pila ka ideya nga makabulig sa imo.

  •   Tungatungaa ini. “Bisan pa ulihi na ako, ginatinguhaan ko nga makatapos paagi sa pag-amat-amat sang akon obra,” siling ni Melissa.

  •   Umpisahi gilayon. “Umpisahi dayon ang obra, bisan paagi lang anay sa pagdugang sini sa listahan sang imo mga ulubrahon ukon pagsulat sang pila ka ideya parte sa sini para indi mo ini malipatan.”—Vera.

  •   Magpabulig. Mahimo nga naagyan man ini sang imo mga ginikanan kag manunudlo. Makabenepisyo ka sa ila eksperiensia. Mahimo ini makabulig sa imo sa pag-organisar sang imo mga ideya kag paghimo sing plano.

 Tip “Maghimo sing iskedyul. Huo, nagakinahanglan nga organisado ka kag determinado nga sundon ini, pero maayo gid ang resulta. Sigurado nga matapos mo ang imo obra sa insakto nga tion.”—Abbey.

 Natak-an ka na.

 Sa masami, ang asaynment nga dapat mo obrahon amo ang mga natak-an mo gid. Gani, ano ang himuon mo? Tilawi ang masunod.

  •   Mangita sing rason kon ngaa dapat mo ini obrahon dayon. Halimbawa, imadyina kon ano ang batyagon mo kon matapos na ini. “Kanami sang pamatyag ko kon matapos ko ang ulubrahon sa insakto nga tion ukon kon nahimo ko ini sing temprano kay daw makaginhawa na ako,” siling ni Amy.

  •   Panumduma ang malain nga resulta. Kon magpabuyanbuyan ka, labi ka nga ma-stress kag mahimo indi ka gid magmadinalag-on. Ang Biblia nagasiling: “Kon ano ang ginasab-ug sang tawo, ini man ang iya anihon.”​—Galacia 6:​7.

  •   Himua nga mas temprano ang deadline. “Makabulig sa akon kon pensaron ko nga mas temprano sing isa ukon ka adlaw ang deadline sangsa aktual nga petsa,” siling ni Alicia. “Gani, ma-check ko pa ini liwat kag may libre pa ako nga isa ukon duha ka adlaw.”

 Tip “Sa pensar lang ina. Pensara nga dapat mo tapuson ang imo ulubrahon kag wala sing makapugong sa imo. Kon himuon ko ini, matapos ko gid ang akon ulubrahon.”—Alexis.

 Masako ikaw katama.

 “Hambal sang iban, mahilig gid ako magpabuyanbuyan,” siling ni Nathan, “pero indi ina matuod! Wala lang sila kabalo kon daw ano ako kasako!” Kon pareho ka man kay Nathan, tilawi ining mga tip.

  •   Unaha ang mahapos nga ulubrahon. “May nagtudlo sa akon nga kon ang ulubrahon matapos sa sulod sang mga lima ka minuto, dapat ko ini obrahon gilayon,” siling ni Amber. “Nalakip sa sini ang pagpaninlo, paghalay, paghugas sang pinggan, kag pagtawag sa telepono.”

  •   Unaha ang importante. Ang Biblia nagasiling: ‘Pat-ura ang mas importante nga mga butang.’ (Filipos 1:10) Paano mo ini mahimo? “Ginalista ko ang akon mga asaynment kag kon san-o ang deadline sini,” siling ni Anna. “Kag ginasulat ko man kon san-o ko himuon kag tapuson ang kada isa sini.”

 Nabudlayan ka bala sa sini nga paagi? Mamensar liwat! Ang matuod, kon may iskedyul ka, ikaw ang nagakontrol sang imo tion imbes nga ang tion ang magkontrol sa imo. Gani, mabuhinan ang imo stress. “Kon nakaplano ako, mapasunod ko sing maayo ang akon ulubrahon, gani wala ako nagasalasala,” siling ni Kelly.

  •   Likawi ang mga disturbo. “Ginapahibalo ko ang mga tawo sa balay kon may obrahon ako nga proyekto,” siling ni Jennifer. “Kon may kinahanglan sila sa akon, ginapangabay ko sila nga hambalon nga daan ako antes ako magsugod. Ginapatay ko man ang alert tone sang akon cell phone kag e-mail.”

 Tip “Bisan ano man ang imo ulubrahon, indi ini matapos kon indi mo ini paghimuon. Gani, imbes nga magsige kabalaka, tapusa ini. Sa amo, mangin matawhay ka na.”—Jordan.