Magdiretso sa kaundan

PAMANGKOT SANG MGA PAMATAN-ON

Ano ang Dapat Ko Mahibaluan Parte sa Pag-text?

Ano ang Dapat Ko Mahibaluan Parte sa Pag-text?
  • :-) Kon gamiton sing maayo, ang text mapuslanon gid sa komunikasyon.

  • :-( Kon indi ka mahalungon, makaguba ini sang pag-abyanay​—kag sang imo reputasyon.

Sa sini nga artikulo, binagbinagon ang dapat mo mahibaluan parte sa kon

May ara man:

 Sin-o ang i-text

 Para sa madamo nga tin-edyer, ang pag-text importante gid sa komunikasyon. Paagi sini, maistorya mo ang bisan sin-o nga ara sa imo phonebook—basta sugot ang imo mga ginikanan.

 “Indi gusto si Tatay nga makig-istorya kami sang akon manghod nga babayi sa mga lalaki. Kon makig-istorya gid man kami, dapat sa landline sa amon salas para may iban nga tawo.”​—Lenore.

 Ang dapat mo mahibaluan: Kon ihatag mo ang imo number kay bisan sin-o lang, mahimo nga delikado gid.

 “Kon bisan sin-o lang ang hatagan mo sang imo number, mahimo makabaton ka sing mga message kag piktyur nga indi mo gusto.”​—Scott.

 “Kon pirme ka naga-text sa isa nga opposite sex, mahimo nga madasig lang mahulog ang imo buot sa iya.”​—Steven.

 Ang Biblia nagasiling: “Nagalikaw ang maalamon nga tawo kon masugata niya ang katalagman.” (Hulubaton 22:3, Ang Pulong sang Dios, APD) Kon maghalong ka, malikawan mo nga magkaproblema sa ulihi.

 Matuod nga hitabo: “May abyan ako nga lalaki kag pirme gid kami nagateksanay. Close abi kami kaayo, kag daw wala man sing problema asta nga nagsiling sia nga nahulog na ang iya buot sa akon. Narealisar ko nga dapat wala kami pirme nag-updanay​—ukon nagteksanay.”​—Melinda.

 Binagbinaga: Sa banta mo, ano ang matabo sa pag-abyanay nanday Melinda kay ginsugid sang lalaki ang iya ginabatyag?

 Liwata ang istorya! Ano tani ang ginhimo ni Melinda para mangin mag-abyan lang sila sang lalaki kag wala sing malisya?

 Ano ang i-text

 Mahapos lang mag-text—kag nalipay ka kon may mabaton ka nga message—amo nga ang iban nagakalipat nga maghalong.

 Ang dapat mo mahibaluan: Mahimo magsala ang pag-intiende sang iban sa imo gin-text.

 “Sa text, indi mo mahibaluan ang balatyagon ukon tono sang tingog​—bisan pa butangan ini sing mga emoticons ukon text symbol. Mahimo maglain ang pag-intiende sa sini.”​—Briana.

 “May kilala ako nga mga babayi nga naguba ang reputasyon ukon nabantugan nga nagapa-flirt bangod sa ila ginpang-text sa mga lalaki.”​—Laura.

 Ang Biblia nagasiling: “Ang maayo nga mga tawo nagahunahona anay sang ila ginasabat.” (Hulobaton 15:28, Maayong Balita nga Biblia, HPV) Ang leksion? Basaha liwat ang imo text antes ini i-send!

 San-o ma-text

 Kon gamiton mo ang imo common sense, makahimo ka sang kaugalingon mo nga mga pagsulundan sa pag-text. Ginatawag ini sang iban nga maayo nga pamatasan sa pag-text.

 Ang dapat mo mahibaluan: Kon indi ka maghalong sa imo batasan sa pag-text, mahimo masal-an ka nga bastos kag indi na manamian ang iban sa imo.

 “Dali mo gid malipatan ang maayo nga batasan sa pag-text. Kon kaisa, naga-text ako samtang may ginaistorya ukon nagakaon.”​—Allison.

 “Delikado gid mag-text samtang nagadrayb. Kon wala ka nagatan-aw sa dalan, mahimo ka gid maaksidente.”​—Anne.

 Ang Biblia nagasiling: “May tagsa ka tion ang tanan nga buluhaton . . . may tion sa paghipos kag may tion man sa paghambal.” (Manugwali 3:1, 7, APD) Maaplikar ini indi lamang sa paghambal kundi sa pag-text man.

 Mga tip sa pag-text

Sin-o ang i-text

  •  ;-) Sunda ang pagsulundan sang imo mga ginikanan.​—Colosas 3:20.

  •  ;-) Pilia ang ginahatagan mo sang imo number. Kon matinahuron ka nga magbalibad sa paghatag sang personal nga impormasyon—lakip ang imo cell number—matun-an mo ang batasan nga magamit mo gid kon mangin adulto ka na.

  •  ;-) Indi magsobra ka suod paagi sa pag-text sang may kahulugan nga mga message. Kay kon mahulog ang buot sang isa, mahimo ini magresulta sa problema kag kasakit.

 “Nakita sang akon mga ginikanan nga masaligan ako sa paggamit sang cell phone. Gani, nagasalig sila nga kabalo na ako magpili kon kay sin-o number ang i-save ko sa akon phonebook.”​—Briana.

Ano ang i-text

  •  ;-) Antes ka mag-text, pamangkuta ang imo kaugalingon, ‘Sa sini nga sitwasyon, husto gid bala nga i-text ko ang akon inughambal?’ Mahimo mas maayo nga magtawag ukon makig-istorya sing personal.

  •  ;-) Indi pag-i-text ang indi mo mahambal sing personal. “Kon indi mo ini mahambal, indi ini pag-i-text,” siling sang 23-anyos nga si Sarah.

 “Kon padal-an ka sang binastos nga mga piktyur, isugid ini sa imo mga ginikanan. Mangin proteksion mo ini kag saligan ka pa sang imo mga ginikanan.”​—Sirvan.

San-o ma-text

  •  ;-) Magdesisyon kon san-o ka indi maggamit sang cell phone. “Wala ako nagadala sang cell phone sa kalan-an ukon kon nagatuon,” siling ni Olivia. “Gina-off kon man ini sa tion sang Cristianong mga miting, agod indi ako matentar nga tan-awon ini.”

  •  ;-) Mangin makonsiderasyon. (Filipos 2:4) Indi mag-text kon may kaistorya ka.

 “May pagsulundan ako sa akon kaugalingon, subong sang indi mag-text kon upod ko ang akon mga abyan, luwas lang kon importante gid. Wala ko man ginahatag ang akon number sa mga indi ko suod.”​—Janelly.