Magdiretso sa kaundan

PAMANGKOT SANG MGA PAMATAN-ON

Paano Ako Makatuon nga Magpokus?

Paano Ako Makatuon nga Magpokus?

 Ngaa indi ako makapokus?

 “Indi na pareho sadto kon nagabasa ako. Tamaran na gani ako magbasa sang malaba nga mga parapo.”—Elaine.

 “Gina-fast forward ko ang video kon matyag ko daw ka hinay sini.”—Miranda.

 “Kon may importante ako nga ginahimo kag off ang akon phone, nagapamensar ako, ‘Sin-o ayhan ang ga-text sa akon?’”—Jane.

 May labot bala ang teknolohiya kon ngaa mabudlay magpokus? Huo, ang siling sang iban. “Ang pirme nga paggamit sing internet nagapabudlay sa aton utok nga magpokus. Daw pareho lang nga ginahanas naton ang aton utok nga magproseso sing madasig kag sing maayo sang mga impormasyon nga wala nagapokus,” sulat sang isa ka awtor kag management consultant nga si Nicholas Carr. a

 Binagbinaga ang tatlo ka sitwasyon nga posible maapektuhan sang teknolohiya ang imo pokus.

 •   Kon nagaistorya. “Kon nagaistoryahanay, ang mga tawo naga-text ukon nagahampang ukon naga-internet sa ila phone kag wala nagapokus sa ila ginaistorya,” siling sang isa ka pamatan-on nga si Maria.

 •   Kon ara sa klase. “Ang kalabanan nga estudyante nagsiling nga ginagamit nila ang ila gadyet sa tion sang klase para mag-text, mag-browse, ukon magtan-aw sa internet,” siling sang libro nga Digital Kids, kag ginagamit nila ini bisan “indi kinahanglanon sa klase.”

 •   Kon nagatuon. “Kada tunog sang akon phone indi gid ko kapugong nga tulukon ini,” siling sang 22 anyos nga si Chris. Kon nagaeskwela ka, ang isa ka oras nga homework mangin tatlo ka oras ukon sobra pa kon indi ka makapokus tungod sang imo gadyet.

 Ang punto: Mabudlayan ka magpokus kon pabay-an mo nga tublagon ka kag kontrolon sang teknolohiya.

Ang kulang sa pokus nga hunahuna daw ilahas nga kabayo nga nagakontrol sa imo

 Kon paano makapokus sing maayo

 •   Kon nagaistorya. Ang Biblia nagsiling: ‘Pangitaa ninyo indi lamang ang inyo personal nga kaayuhan kundi ang iya man sang iban.’ (Filipos 2:4) Makapakita kita sing konsiderasyon kon nagapamati kita sing maayo. Tuluka ang imo kaistorya, indi ang imo gadyet.

   “Kon nagaistorya, kontrola ang imo kaugalingon nga indi pagtan-awon ang imo phone. Ipakita ang respeto sa imo ginaistorya paagi sa pagpamati sa iya sing maayo.”—Thomas.

   TIP: Kon may ginaistorya, tagua ang imo phone. Ang mga researcher nagsiling nga makuha sang phone ang imo pokus kon makita mo ini, kay daw nagasiling ini nga may nagakontak sa imo.

 •   Kon ara sa klase. Ang Biblia nagsiling: “Talupangda ninyo kon paano kamo nagapamati.” (Lucas 8:18) Base sa sini nga prinsipio, kon ginatugot sa inyo eskwelahan ang internet kon may klase, indi magbasa sang mga message, indi maghampang, ukon mag-chat.

   “Tinguhai nga magpamati sing maayo sa klase. Magkuha sing mga nota. Kon posible, magpungko sa atubang para indi ka matublag.”—Karen.

   TIP: Magsulat sing nota sa papel indi sa kompyuter. Kon amo sini ang imo himuon, ginapakita sang research nga mas makapokus ka kag mas madali mo madumduman ang imo natun-an.

 •   Kon nagatuon. Ang Biblia nagsiling: “Magkuha ka sing kaalam kag paghangop.” (Hulubaton 4:5) Buot silingon, dapat mo pamensaran sing maayo ang imo ginatun-an, indi lang basta makapasar ka sa test.

   “Kon nagatuon ako, gina-set ko sa airplane mode ang akon tablet kag nagapokus sa akon ginatun-an. Wala ko ginatan-aw ang mga notification. Ginasulat ko lang kon may mapensaran ako nga dapat ko dumdumon.”—Chris.

   TIP: Kon nagatuon pat-ura nga ara ka sa lugar nga makapokus ka sing maayo. Dapat nga matinlo ini kag wala sing nagalinapta.

a  Base sa libro nga The Shallows—What the Internet Is Doing to Our Brains.