Magdiretso sa kaundan

PAMANGKOT SANG MGA PAMATAN-ON

Ano ang Himuon Ko Kon May Problema Ako sa Panglawas? (Bahin 2)

Ano ang Himuon Ko Kon May Problema Ako sa Panglawas? (Bahin 2)

 Ang mga problema sa panglawas sarisari.

  •   May mga balatian nga makita sa gua, samtang may iban naman nga sa sulod lang mabatyagan.

  •   Ang iban nga balatian temporaryo lang, pero may iban nga permanente kag kinahanglan atubangon adlaw-adlaw.

  •   May iban nga puede mabulong ukon madaladala, samtang ang iban nagalala nga nagalala kag mahimo magresulta sa kamatayon.

 Ang mga ginsambit diri mahimo maatubang sang mga pamatan-on. Sa sini nga artikulo, mabasa mo ang parte sa apat sa ila nga nakaatubang sini nga mga kabudlayan. Kon may problema ka sa panglawas, mapalig-on ka sa ila mga ginsiling.

 GUÉNAELLE

 Ang pinakamabudlay amo ang pagbaton sang akon mga limitasyon. Madamo ako sing gusto himuon, pero ginalimitehan ko ini bangod sa akon kondisyon.

 May motor-neuromuscular disorder ako nga amo ang rason kon ngaa ang ginasugo sang akon utok wala kon kaisa ginatuman sang akon lawas. May mga bes nga ang lainlain nga bahin sang akon lawas halin sa tiil pakadto sa ulo, nagapalangurog ukon indi ko mahulag. Mabudlay para sa akon bisan ang simple lang nga mga butang pareho sang paghulag, paghambal, pagbasa, pagsulat, kag pag-intiende sa iban. Kon ginabudlayan na gid ako, ang mga gulang sa amon kongregasyon nagapangamuyo upod sa akon. Nagapakalma ini dayon sa akon.

 Bisan ano man ang akon sitwasyon, nabatyagan ko gid nga wala ako ginapabay-an ni Jehova nga Dios. Indi ko gusto nga bangod sa akon balatian, indi ko sia maalagad sing bug-os. Gani, ginatinguhaan ko gid nga isugid sa iban ang promisa sang Biblia nga malapit na himuon ni Jehova nga Dios ang duta nga paraiso, kag madula na ang pag-antos.​—Bugna 21:1-4.

 Binagbinaga ini: Sa ano nga mga paagi nga mailog mo si Guénaelle sa pagpakita sing pag-ulikid sa iban?​—1 Corinto 10:24.

 ZACHARY

 Sang 16 anyos ako, nadiskobrehan nga may kanser ako sa utok kag madasig ini nga nagatubo. Gintaningan ako sang mga doktor sing walo ka bulan kag halin sadto, nagapakigbato ako sa sini.

 Bangod sa tumor, naparalisar ang tuo nga bahin sang akon lawas. Indi ako makalakat, gani dapat may upod ako pirme sa balay para magbulig sa akon.

 Samtang nagalala ang akon balatian, labi nga ginabudlayan man ako maghambal. Mapagsik ako sang una kag gusto ko gid mag-waterskiing, mag-basketball, kag mag-volleyball. Subong Saksi ni Jehova, masako ako sa Cristiano nga ministeryo. Pamatyag ko indi gid mahangpan sang kalabanan kon daw ano kabudlay nga indi mo na mahimo ang mga butang nga nanamian mo gid.

 Napalig-on ako sang ginsiling sa Isaias 57:15 (NW) kay ginapasalig ako sini nga wala gid ginapabay-an ni Jehova nga Dios ang mga “nalisdan” ukon ginabudlayan kag nagaulikid gid sia sa akon. Isa pa, sa Isaias 35:6 nagpromisa si Jehova nga makalakat ako liwat kag maalagad sia nga may mapagros nga lawas.

 Bisan pa kon kaisa nabudlayan gid ako sa akon balatian, nagasalig gid ako sa bulig ni Jehova. Maistorya ko sia pirme paagi sa pangamuyo kon ginasubuan gid ako ukon nahadlok. Wala gid sing may makapahamulag sa akon sa gugma ni Jehova.​—Roma 8:39.

 Napatay si Zachary sa edad nga 18, duha ka bulan pagkatapos sia gin-interbyu. Ang iya pagtuo sa promisa sang Dios nga pagkabanhaw sa paraiso nga duta mabakod asta sa katapusan.

 Binagbinaga ini: Pareho kay Zachary, paano ang pangamuyo makabulig sa imo nga makapabilin sa gugma sang Dios?

 ANAÏS

 Sang pila pa lang ako ka adlaw, na-hemorrhage ako sa utok amo nga nadis-ebol ang akon lawas, ilabi na ang akon mga tiil.

 Sa karon, makalakatlakat man ako kon may walker, pero kinahanglan ko gid pirme ang wheelchair. Nagakurogkurog man kon kaisa ang akon mga kamot amo nga nabudlayan ako magsulat.

 Luwas nga amo sini ang akon sitwasyon, mabudlay pa gid magpabulong. Gina-therapy ako pila ka beses kada semana halin pa sang una. Lima ka tuig ako sang una ko nga operasyon, kag nasundan pa ini sing tatlo. Ang ulihi nga duha ko ka operasyon amo ang mabudlay gid para sa akon bangod sa ospital ako nag-istar sa sulod sang tatlo ka bulan samtang nagapaayo ako.

 Ginbuligan gid ako sang akon pamilya. Pirme kami nagakinadlaw, nga nakabulig gid kon masubo ako. Ginapaguapahan ako ni Nanay kag sang akon mga utod, kay indi ko ini mahimo kon ako lang. Gusto ko gid magsuksok sing high heels. Pero nahimo ko ini sang bata pa ako, paagi sa pagsuksok sini sa akon mga kamot kag magkamangkamang. Nag-utoy-utoy gid kami kadlaw sadto!

 Wala ako nagapokus sa akon balatian. Nagtuon ako sing mga lenguahe. Nagalangoy ako pirme, total indi man ako maka-surf ukon maka-snowboard. Subong isa ka Saksi ni Jehova, nanamian ako mag-upod sa ministeryo para isugid ang akon pagtuo sa iban. Nagapamati gid ang mga tawo kon mag-istorya ako sa ila.

 Sa umpisa pa lang, gintudluan ako sang akon ginikanan nga temporaryo lang ang akon balatian. Halin sadto, nagtuo na ako kay Jehova kag sa iya promisa nga madula ang tanan nga pag-antos, lakip ang akon pag-antos. Nagahatag ini sing kusog sa akon nga magpadayon.​—Bugna 21:3, 4.

Binagbinaga ini: Ano nga mga paagi ang imo mahimo para indi ka magpokus sa imo balatian, pareho ni Anaïs?

 JULIANA

 May autoimmune disorder ako nga tuman kasakit kag apektado sini ang akon tagipusuon, baga, kag dugo, pati na ang akon kidney.

 Dies anyos pa lang ako sang nabal-an nga may lupus ako, isa ka balatian nga masakit, nagapakapoy, kag nagapabag-obag-o sang modo. Kon kaisa, pamatyag ko wala ako sing pulos.

 Sang 13 anyos ako, may nagkadto sa amon nga Saksi ni Jehova. Ginbasa niya sa akon ang Isaias 41:10, diin si Jehova nga Dios nagasiling: “Dili ka mahadluk, kay ako nagaupud sa imo, . . . alay-ayon ko ikaw sang too nga kamut sang akon pagkamatarung.” Sugod sadto, nagtuon na ako sing Biblia upod sa mga Saksi ni Jehova. Sa karon, pagligad sang mga walo ka tuig, nagaalagad ako sa Dios sing bug-os tagipusuon, kag determinado ako nga indi magpokus sa akon balatian. Nabatyagan ko nga ginhatagan ako ni Jehova sing “gahom nga labaw sa kinaandan” para makapabilin nga positibo.​—2 Corinto 4:7.

 Binagbinaga ini: Paano ang Isaias 41:10 makabulig sa imo nga mangin positibo pareho ni Juliana?