Magdiretso sa kaundan

PAMANGKOT SANG MGA PAMATAN-ON

Paano Kami Mag-intiendihanay sang Akon Maestra Ukon Maestro?

Paano Kami Mag-intiendihanay sang Akon Maestra Ukon Maestro?

 Terror nga maestra ukon maestro

 Ang halos tanan nga estudyante makaagi gid sa maestra ukon maestro nga daw unfair, grabe ka demanding, ukon terror lang gid.

 •    Si Luis nga 21 anyos, nagsiling: “May maestra ako sadto nga pirme nagapamuyayaw kag wala gid sing respeto sa iya mga estudyante. Dali na lang sia mag-retire gani basi nagasalig sia nga indi na sia mapahalin.”

 •    Si Melanie nga 25 anyos, nagsiling nga may maestra sia sadto nga sia gid ang ginatripan. “Ang iya rason kay bangod lain ang akon relihion. Dapat kuno maanad na ako nga ginamaltrato kay maltratuhon man gihapon ako sang mga tawo sa ulihi.”

 Kon may terror ka nga maestra ukon maestro, indi buot silingon nga antuson mo sila sa sulod sang isa ka tuig. Tilawi ang masunod nga mga panugda:

 Mga survival tip

 •   Mag-adjust. Sarisari ang gusto sang mga maestra ukon maestro nga himuon sang kada estudyante nila. Hibalua kon ano ang ginapaabot nila nga himuon mo kag tinguhai gid nga himuon ini.

   Prinsipio sa Biblia: “Ang maalam nga tawo nagapamati kag nagabaton sing dugang pa nga pagtudlo.”—Hulubaton 1:5.

   “Narealisar ko nga dapat ako mag-adjust sa kon ano ang gusto sang akon maestra, gani ginsunod ko gid ang iya instruksion. Sang ginhimo ko ini, wala na ako ginbudlayan.”—Christopher.

 •    Magrespeto. Magpakita sing respeto kon nagaistorya sa ila. Indi gid pagtaasa ang imo tingog kon nagasabat sa ila bisan pa nga daw may rason ka. Dumduma nga estudyante ka nila kag indi pareho nila nga maestra ukon maestro.

   Prinsipio sa Biblia: “Maghambal kamo pirme sing mainayuhon, nga daw gintimplahan sing asin, agod mahibaluan ninyo kon paano sabton ang kada isa.”—Colosas 4:6.

   “Madamo nga estudyante ang wala nagarespeto sa ila maestra ukon maestro, gani kon mabatyagan nila nga ginarespeto mo sila, mangin maayo man sila sa imo.”—Ciara.

 •    Intiendiha sila. Ang mga maestra ukon maestro mo mga tawo man. Buot silingon nagaka-pressure man sila kag may mga ginakabalak-an man, pareho kay bisan sin-o. Gani indi dayon magsiling nga ‘Terror gid si Ma’am’ ukon ‘Kontra gid ako sang maestra ko.’

   Prinsipio sa Biblia: “Kita tanan makasala.”—Santiago 3:2, footnote.

   “Indi gid mahapos ang obra sang mga maestra ukon maestro. Mabudlay gid tudluan ang mga estudyante nga magpahimunong kag mamati para may matun-an sila. Gani ginatinguhaan ko gid na mag-behave para mabuhinan ang ila ulugtasan.”—Alexis.

 •    Makig-istorya sa imo mga ginikanan. Gusto gid sang imo mga ginikanan nga mangin maayo ang imo pag-eskwela. Gani ang ila laygay makabulig gid sa imo kon nabudlayan ka sa imo maestra ukon maestro.

   Prinsipio sa Biblia: “Mapaslawan ang mga plano kon wala sing paghambalanay.”—Hulubaton 15:22.

   “Mas kabalo ang mga ginikanan kon paano solbaron ang mga problema, gani sunda ang ila laygay. Makabulig ini sa imo nga magmadinalag-on.”—Olivia.

 Kon paano makig-istorya sa imo maestra ukon maestro

 Kon kis-a, kon nabudlayan ka na gid, mahimo nga dapat mo na istoryahon ang imo maestra ukon maestro. Kon ginakulbaan ka nga himuon ini, indi magkabalaka. Indi man kamo mag-away, maistoryahanay lang kamo. Basi makibot ka nga mahapos lang gali ini himuon kag maayo gid ang resulta sini.

 Prinsipio sa Biblia: “Tinguhaan naton nga himuon ang mga butang nga nagadala sing paghidait.”—Roma 14:19.

 “Kon daw ikaw lang ’ya ang ginatripan sang imo maestra ukon maestro, pamangkuta sia kon ano ang rason ngaa naakig sia sa imo. Ang iya sabat makabulig sa imo nga maintiendihan kon ano ang dapat mo himuon.”—Juliana.

 “Mas maayo kon isugid mo ang imo ginabatyag sa imo maestra ukon maestro sing kalmado kag kamohanon lang, antes ukon pagkatapos sang klase. Posible nga intiendihon ka niya kag respetuhon kon himuon mo ina.”—Benjamin.

 MATUOD NGA ISTORYA

 “Manubo ang akon grades kag wala ’ko ginabuligan sang akon maestra. Gusto ko na mag-untat eskwela kay ginapabudlayan ’ya gid ’ko.

 “Nangayo ko advice sa isa ko ka maestro. Siling niya: ‘Indi ka pa gid kilala sang imo maestra, kag indi mo pa man sia kilala gid. Dapat sugiran mo sia nga nabudlayan ka. Kon himuon mo ’na, mabuligan mo pa ang iban nga mga estudyante nga nahadlok man mag-istorya sa iya.’

 “Indi ko gid ’to gusto himuon, pero ginpamensaran ko ang iya ginsiling kag insakto sia. Kon gusto ko nga bag-uhon ang kahimtangan dapat ako ang mahimo sang una nga tikang.

 “Pagkasunod nga adlaw, matinahuron ko nga ginsugiran ang akon maestra nga nanamian ako sa iya ginatudlo kag gusto ko gid nga makatuon. Galing nabudlayan ako kag indi kabalo sang akon himuon. Gintudluan niya ako sang mga puede ko himuon, kag nagtanyag pa sia nga buligan niya ako pagkatapos sang klase ukon paagi sa e-mail.

 “Daw indi ’ko kapati! Bangod sang amon pag-istoryahanay, nag-intiendihanay na kami ni Ma’am kag mas mahapos na ang akon pag-eskwela.”—Maria.

 Tip: Kon nabudlayan ka sa isa mo ka maestra ukon maestro, tamda ini bilang paghanas nga makabulig sa imo kon mangin adulto ka na. Si Katie nga 22 anyos nagsiling: “Bisan pa makagradweyt ka na, may mga tawo gihapon nga ara sa awtoridad nga indi mangin maayo sa imo. Kon kabalo ka makigbagay sa mabudlay nga mga maestra ukon maestro, mas nga makapakigbagay ka man sa estrikto nga mga tawo sa ulihi.”