Magdiretso sa kaundan

Ngaa Indi Ako Pagsugtan sang Akon Ginikanan nga Magpangalipay?

Ngaa Indi Ako Pagsugtan sang Akon Ginikanan nga Magpangalipay?

Halimbawa:

Gusto mo magkadto sa party, pero indi ka sigurado kon pasugtan ka. Ano ang imo himuon?

  1.  INDI NA MAGLISENSIA—LAKAT LANG

  2.  INDI MAGLISENSIA—INDI MAGLAKAT

  3.  MAGLISENSIA—BASI PASUGTAN KA

 1. INDI NA MAGLISENSIA—LAKAT LANG

 Ngaa mahimo amo ini ang pilion mo? Gusto mo ipakita sa imo mga abyan nga independent ka. Para sa imo mas madamo ka sing nabal-an sangsa imo ginikanan, ukon wala mo ginarespeto ang ila mga desisyon.—Hulubaton 14:18.

 Mga resulta: Mabal-an sang imo mga abyan nga ginatunto mo ang imo ginikanan. Kag kon ginahimo mo ini sa imo ginikanan, puede mo man ini himuon sa ila. Kon mabal-an sang imo ginikanan ang imo ginhimo, masakitan gid sila, kag mahimo indi ka na gid pagpaguaon sa inyo balay!—Hulubaton 12:15.

 2. INDI MAGLISENSIA—INDI MAGLAKAT

 Ngaa mahimo amo ini ang pilion mo? Napamensaran mo nga daw indi maayo ang inyo kaladtuan kag ang mga tawo nga upod n’yo didto. (1 Corinto 15:33; Filipos 4:8) Gusto mo man tani maglakat galing nahadlok ka maglisensia sa imo ginikanan.

 Mga resulta: Kon indi ka maglakat kay nabal-an mo nga malain ini, mas may kompiansa ka nga maghambal sa imo mga abyan. Pero kon indi ka maglakat kay nahadlok ka lang maglisensia sa imo ginikanan, mahimo magbatyag ka nga daw makaluluoy kay ikaw lang ang wala nakaupod.

 3. MAGLISENSIA—BASI PASUGTAN KA

 Ngaa mahimo amo ini ang pilion mo? Ginapakita mo nga ginarespeto mo ang imo ginikanan kag ang ila desisyon. (Colosas 3:20) Palangga mo ang imo ginikanan kag indi mo gusto nga tontohon sila ukon maglain ang ila buot. (Hulubaton 10:1) Tsansa mo man ini nga ipaathag sa ila ang imo rason.

 Mga resulta: Mabatyagan sang imo ginikanan nga palangga mo sila kag ginarespeto. Kag kon sa banta nila rasonable man ang imo ginapangayo, mahimo pasugtan ka nila.

Kon Ngaa Indi Sila Magpasugot Kon Kis-a

Pareho sa lifeguard sa beach, mas makita sang imo ginikanan ang mga katalagman

 Ang isa ka rason mailustrar sa sini nga paagi: Kon maligo ka sa beach, mas maayo kon may mga lifeguard. Ngaa? Kay kon nagalangoylangoy ka na, mahimo malingaw ka kag indi mo matalupangdan ang katalagman. Pero makita ini dayon sang mga lifeguard kay ara sila sa mataas nga lugar. Sing kaanggid, bangod mas eksperiensiado ang imo mga ginikanan, makita nila ang mga katalagman nga indi mo matalupangdan. Pareho sang mga lifeguard, indi nila gusto nga punggan ang imo pagpangalipay, pero indi man nila gusto nga mabutang ka sa katalagman.

 May isa pa ka rason: Indi gusto sang imo ginikanan nga may malain nga matabo sa imo. Bangod palangga ka nila, mapasugot sila kon wala man lang problema. Kon maglisensia ka, ginapamangkot nila anay ang ila kaugalingon kon bala pasugtan ka. Dayon batunon nila ang salabton kon ano ang matabo sa imo. Amo gani nga mapasugot lang sila kon masigurado nila nga wala sing malain nga matabo sa imo.

Ano ang Himuon Mo Para Daku ang Tsansa nga Pasugtan Ka

Ang puede mo himuon

 Pagsugid sing matuod: Pamangkuta ang imo kaugalingon: ‘Ngaa gusto ko gid maglakat? Gusto ko gid bala ang amon kadtuan, ukon para lang nga indi ako pagsuyaan sang iban? Indi ayhan kay makadto man didto ang akon crush?’ Dayon, isugid ang matuod sa imo mga ginikanan. Naagyan man ina nila. Isa pa, kilala ka gid nila gani mabal-an nila kon ano gid ang imo rason. Kon honest ka, saligan ka nila kag mabuligan ka pa sang ila mga laygay. (Hulubaton 7:1, 2) Pero kon indi ka magsugid sang matuod, mahimo indi ka nila pagsaligan kag labanlaban nga indi ka gid pagpasugtan.

 Tayming: Indi dayon pag-ingusi ang imo mga ginikanan kon bag-o lang gid sila nakaabot halin sa obrahan ukon kon may ginahimo sila nga importante. Istoryaha sila kon nakita mo nga daw wala na sila sing may ginapamensar. Pero indi man puede nga ulihi ka na lang mahambal kag dalidalion sila. Wala gid na sila nanamian. Mas temprano, mas maayo.

 Ang imo inughambal: Isugid kon ano gid ang dapat mabal-an sang imo ginikanan. Kon mamangkot sila: “Sin-o ang mga upod mo?” “May upod kamo nga mas may edad sangsa inyo?” ukon “Ano oras na matapos?” indi ka gid magsabat nga “Ambot,” kay wala gid na sila nanamian.

 Ang imo pamatasan: Indi pagkabiga nga kaaway mo ang imo ginikanan. Panumduma nga isa kamo ka team. Kon amo sini ang imo himuon, mapakita mo sa ila nga wala ka nagabato, kag daku ang tsansa nga pasugtan ka nila.

 Ipakita sa imo ginikanan nga ginabaton mo kag ginarespeto ang ila desisyon. Kon himuon mo ini, respetuhon ka nila kag sa dason, mahimo pasugtan ka na.