Magdiretso sa kaundan

PAMANGKOT SANG MGA PAMATAN-ON

Ngaa Dapat Ako Mangayo sing Pasaylo?

Ngaa Dapat Ako Mangayo sing Pasaylo?

 Ano ang himuon mo sa masunod nga sitwasyon?

 1.   Gin-akigan ka sang imo maestro ukon maestra kay nagpasaway ka sa inyo klase.

   Mangayo ka bala sing pasaylo sa iya bisan pa pamatyag mo nasobrahan lang ang iya reaksion?

 2.   Nabal-an sang imo abyan nga gin-insulto mo sia.

   Mangayo ka bala sing pasaylo sa iya bisan pa pamatyag mo insakto man ang imo ginhambal?

 3.   Naakig ka sa imo tatay kag ginsabatsabat mo sia.

   Mangayo ka bala sing pasaylo sa iya bisan pa pamatyag mo sia ang rason kon ngaa naakig ka?

 Huo ang sabat sa sining tatlo ka pamangkot. Pero ngaa mangayo ka sing pasaylo bisan pa pamatyag mo wala ka sing sala?

 Ngaa mangayo sing pasaylo?

 •   Ang pagpangayo sing pasaylo nagapakita nga mature ka na. Kon ginabaton mo nga may nahambal ka ukon nahimo ka nga sala, ginapakita mo nga ginapauswag mo ang mga kinaiya nga kinahanglan mo sa ulihi.

   “Ang pagpaubos kag pasensia makabulig sa aton nga mangayo sing pasaylo kag mamati sa ginahambal sang isa ka tawo.”—Rachel.

 •   Ang pagpangayo sing pasaylo nagaresulta sa maayo nga relasyon sa iban. Ginapakita sang mga tawo nga nagapangayo sing pasaylo nga mas gusto nila ang maayo nga relasyon sa iban sangsa pamatud-an nga sila ang husto kag sala ang iban.

   “Bisan pa sa banta mo wala ka sing sala, dapat ka gihapon mangayo sing pasaylo. Wala man sing bayad ang magsiling sing ‘sorry,’ pero makabulig ini para indi maguba ang pag-abyanay.”—Miriam.

 •   Ang pagpangayo sing pasaylo nagapamag-an sang pamatyag mo. Kabug-at gid sa balatyagon kon nabal-an mo nga may nasakitan sa imo nga ginhambal ukon ginhimo. Pero kon mangayo ka sing pasaylo, magamag-an ang pamatyag mo. a

   “Kon kaisa may mahambal ako nga masakit kay Mama ukon kay Papa. Nagalalain gid ako kag nabudlayan mangayo sing pasaylo. Pero kon mangayo na ’ko sing pasaylo, nagamag-an ang pamatyag ko kay mayuhay na kami liwat.”—Nia.

  Kabug-at gid sa balatyagon kon nabal-an mo nga may naglain ang buot sa imo; pero kon mangayo ka sing pasaylo, magamag-an ang pamatyag mo

 Mahapos bala mangayo sing pasaylo? Indi! Ang pamatan-on nga si Dena pila ka beses nga nangayo sing pasaylo sa iya iloy kay nakahambal sia sing masakit sa iya. Sia nagsiling: “Indi mahapos nga magsiling sing ‘sorry.’ Daw may nagabalabag sa akon tutunlan kag daw indi ako makahambal!”

 Kon paano mangayo sing pasaylo

 •   Kon posible, personal nga mangayo sing pasaylo. Kon nagaatubangay kamo, makita sang isa nga sinsero ka gid sa pagpangayo mo sing pasaylo. Pero kon i-text mo lang ini, mahimo indi sia magpati sa imo. Bisan pa butangan mo ini sing masubo nga emoji, basi magbatyag sia nga indi ka sinsero.

   Tip: Kon indi ka personal nga makapangayo sing pasaylo, mas maayo nga tawgan mo sia ukon maghimo ka sing card. Diin man sa sini ang plano mo nga himuon, pilia sing maayo ang imo ihambal.

   Prinsipio sa Biblia: “Ang tagipusuon sang matarong nagahunahuna anay antes magsabat.”—Hulubaton 15:28.

 •   Mangayo dayon sing pasaylo. Kon indi ka dayon mangayo sing pasaylo sa tawo nga naglain ang buot sa imo, basi magdaku lang ang problema kag likawan na ninyo ang isa kag isa.

   Tip: Maghimo sing goal, halimbawa, ‘Mangayo ako sing pasaylo subong.’ Pamensara kon san-o ka mangayo sing pasaylo kag himua dayon ini.

   Prinsipio sa Biblia: “Makighusay ka gilayon.”—Mateo 5:25.

 •   Sinsero nga mangayo sing pasaylo. Ang pagsiling sing, “Sorry gid kay naglain ang buot mo,” indi pagpangayo sing pasaylo. “Sa masami, mas respetuhon ka sang tawo nga naglain ang buot sa imo kon makita niya nga ginaako mo ang imo sala,” siling sang pamatan-on nga si Janelle.

   Tip: Mangayo sing pasaylo nga wala sing kondisyon. Indi ka magsiling, “Mangayo ko sing pasaylo sa sala ko, basta mangayo ka man sing pasaylo sa sala mo.”

   Prinsipio sa Biblia: “Tinguhaan naton nga himuon ang mga butang nga nagadala sing paghidait.”—Roma 14:19.

a Kon madula mo ukon maguba ang pagkabutang sang iban, maayo gid nga mangayo ka sing pasaylo, dayon bayaran ukon kay-uhon ini.