Magdiretso sa kaundan

PAMANGKOT SANG MGA PAMATAN-ON

Ano ang Himuon Ko Para Indi Ako Matak-an?

Ano ang Himuon Ko Para Indi Ako Matak-an?

 Ang iban nga tawo natak-an gid kon mag-ulan kag ara lang sila sa ila balay nga wala sing ginahimo kag indi sila makagua. “Kon amo sini gani ang tiempo,” siling sang pamatan-on nga si Robert, “nagapahimunong lang ako kag wala ’ko ’kabalo kon ano ang akon himuon.”

 Nakaagi ka man bala sini? Kon huo, ini nga artikulo makabulig gid sa imo!

 Ang dapat mo mahibaluan

  •   Ang mga gadyet mahimo indi makabulig.

     Puede ka makapalipas sing oras paagi sa pag-Internet, pero ginapunggan sini nga mangin creative ka, gani matak-an ka lang. “Marealisar mo nga sige ka lang tulok sa screen nga wala sing ginapamensar,” siling ni Jeremy nga 21 anyos.

     Nagapati man sa sini ang pamatan-on nga si Elena. “May limitasyon ang teknolohiya,” siling niya. “Ginalingaw ka lang sini para malipatan mo ang matuod nga nagakatabo, gani kon wala mo na ginagamit ang imo gadyet, mas matak-an ka na gid!”

  •   Importante ang positibo nga pagtan-aw.

     Kon madamo ka bala sing ginaobra indi ka na matak-an? Depende ina kon nanamian ka sang imo ginaobra. Halimbawa, ang pamatan-on nga si Karen nagsiling: “Natak-an ako mag-eskwela bisan pa ’damo ako sing ulubrahon sa bilog nga adlaw. Dapat naga-enjoy ka sa imo ginaobra para indi ka matak-an.”

 Nahibaluan mo bala? “Kon wala ka sing ginaobra” indi ini problema. Gamita ang imo tiempo nga mangin creative ka.

Ang oras nga ginagamit mo daw pareho sa matambok nga duta nga makapatubo sing madamo nga abilidad

 Ang puede mo himuon

 Testingi ang sarisari nga mga butang. Mangita sing bag-o nga mga abyan. Sugdi ang bag-o nga hobby. Mag-research sing bag-o nga mga topiko. Ang mga tawo nga sarisari ang nanamian nga mga butang indi madali matak-an, nagaisahanon man sila ukon may mga kaupdanan!

 Prinsipio sa Biblia: “Himua ang tanan nga luyag mo himuon sa bug-os mo nga ikasarang.”—Manugwali 9:10.

 “Sining karon lang, nagtuon ako sing Mandarin Chinese. Bangod nagapraktis ako adlaw-adlaw, narealisar ko nga daw na-miss ko man ini nga klase sang pagtuon. Nanamian ako nga may ginahimo ako kay nagaandar gid ang akon utok kag magamit ko sing maayo ang akon oras.”—Melinda.

 Magpokus sa rason kon ngaa ginahimo mo ang isa ka butang. Kon nakita mo ang rason kon ngaa ginahimo mo ang isa ka butang, mas manamian ka pa gid sa paghimo sini. Indi ka dali matak-an sa mga ulubrahon sa eskwelahan kon ’kabalo ka sang rason kon ngaa ginahimo mo ini.

 Prinsipio sa Biblia: “Ang pinakamaayo nga mahimo sang tawo amo nga . . . magkalipay sa iya ginpangabudlayan.”—Manugwali 2:24.

 “Sang manuggradweyt na ako, walo ka oras ako nga nagatuon kada adlaw kay kinahanglan ko magbawi. Natak-an bala ako? Wala, kay gusto ko gid nga makagradweyt. Amo ina ang rason kon ngaa wala ako natak-an sa pagtuon.”—Hannah.

 Batuna ang mga butang nga wala ka sing mahimo. Bisan ang pinakamakawiwili nga mga ulubrahon, may bahin kon kaisa nga makatalaka. Kag bisan ang imo pinakasuod nga mga abyan mahimo mag-cancel sang inyo mga plano. Gani posible nga wala ka obrahon. Imbes nga mangin negatibo bangod sa natabo sa imo, tinguhai nga mangin positibo.

 Prinsipio sa Biblia: “Daw pirme lang may kapiestahan ang tawo nga may malipayon nga tagipusuon.”—Hulubaton 15:15.

 “Ginsilingan ako sang akon abyan nga i-enjoy ang tion nga nagaisahanon ako. Siling niya, dapat matun-an ko nga balansehon ang tion nga upod ko ang iban kag ang tion nga ako lang isa.”—Ivy.