Magdiretso sa kaundan

PAMANGKOT SANG MGA PAMATAN-ON

Creation Ukon Evolution?​—Bahin 4: Paano Ko Ipaathag ang Akon Pagpati sa Creation?

Creation Ukon Evolution?​—Bahin 4: Paano Ko Ipaathag ang Akon Pagpati sa Creation?

Nagapati ka sa creation, pero nagaalang-alang ka nga ihambal ini sa inyo eskwelahan. Mahimo nga ang inyo mga libro nga ginatun-an nagatudlo sang evolution kag ginapensar mo nga basi kadlawan ka lang sang imo mga manunudlo kag mga klasmeyt. Paano ka makahambal nga may kompiansa kag mapaathag ang imo pagpati sa creation?

 Masarangan mo ini!

 Mahimo magsiling ka: ‘Indi gid ako maalam kon parte sa siensia kag kon debatehan ang evolution.’ Amo gid sina ang ginabatyag ni Danielle sang una. “Indi ko gusto nga baison ang akon manunudlo kag mga klasmeyt,” siling niya. Pareho man sa iya si Diana, “Nagalibog ang akon ulo kon magbaisay sila kag nagagamit sang scientific nga mga termino.”

 Pero, indi mo tuyo nga magdaug sa binaisay. Kag indi mo kinahanglan nga mangin genius sa siensia para mapaathag kon ngaa nagapati ka nga ang creation amo gid ang husto nga paathag parte sa pagluntad sang kalibutan.

 Tip: Gamita ang simple nga paathag sang Biblia sa Hebreo 3:4: “Ang tagsa ka balay may nagtukod, apang sia nga nagtukod sang tanan nga butang amo ang Dios.”

 Amo sini ang paathag sang pamatan-on nga si Carol sa prinsipio sa Hebreo 3:4: “Imadyina nga nagalagaw ka sa isa ka masiot nga kagulangan. Wala ka gid sing nakita nga tawo. Pero sang magduko ka, may nakita ka nga toothpick sa duta. Ano ang isiling mo? Ang kalabanan nga tawo magasiling, ‘May nakakadto na diri.’ Kon ang isa gani ka gamay nga toothpick nagapamatuod nga may maalam nga naghimo sini, daw ano pa gid ayhan ang uniberso kag ang tanan nga butang diri!”

 Kon may magsiling: “Kon matuod ang creation, sin-o ang nagtuga sa Manunuga?”

 Mahimo ka magsabat: “Bisan pa indi naton bug-os nga maintiendihan ang tanan parte sa Manunuga, indi buot silingon nga wala sia nagaluntad. Halimbawa, mahimo nga wala mo man mabal-an ang tanan parte sa tawo nga nagdesinyo sang imo cell phone, pero indi bala nga nagapati ka nga may isa nga nagdesinyo sini? [Pasabta sia.] Madamo gid kita sing puede mahibaluan parte sa Manunuga. Kon interesado ka, gusto ko nga isugid sa imo ang akon natun-an parte sa iya.”

 Mangin handa

 Ang Biblia nagsiling nga dapat ‘handa kamo pirme nga magpangapin sa atubangan sang tanan nga nagapangayo sa inyo sang pangatarungan tuhoy sa paglaum nga yara sa inyo, apang ginahimo ini nga may kalulo kag tudok nga pagtahod.’ (1 Pedro 3:​15) Gani, magkonsentrar sa duha ka butang—kon ano ang imo ihambal kag kon paano mo ini ihambal.

  1.   Kon ano ang imo ihambal. Importante ang imo gugma sa Dios kag magapahulag ini sa imo nga maghambal. Pero bisan pa sugiran mo ang iban nga ginahigugma mo gid ang Dios, mahimo nga indi mo sila gihapon makumbinsi nga Dios ang nagtuga sang tanan nga butang. Ayhan ang pinakamaayo nga himuon amo ang paggamit sing halimbawa halin sa kinaugali nga nagapakita kon ngaa husto ang pagpati sa creation.

  2.   Kon paano mo ini ihambal. Dapat may kompiansa ka, pero magpakita sing pagtahod kag indi pagpakanubua ang iban. Mahimo gid nga pamatian sang iban ang imo pagtamod kon ginatahod mo ang ila mga ginapatihan kag ginakilala ang ila kinamatarong nga patihan ang gusto nila.

     “Sa banta ko dapat indi maggua nga nagapang-insulto ka ukon ikaw lang ang kabalo sang tanan. Indi gid maayo kon pakanubuon mo ang iban.”​—Elaine.

 Mga bulig para mapaathag mo ang imo pagpati

Ang paghanda para depensahan ang imo mga pagpati pareho sa paghanda para sa malain nga tiempo

 “Kon indi kita handa,” siling sang tin-edyer nga si Alicia, “mahiposhipos na lang kita para indi kita mahuy-an.” Ginapakita sang ginsiling ni Alicia nga importante ang paghanda para magmadinalag-on. Si Jenna nagsiling, “Mas mahapos para sa akon nga mag-istorya parte sa creation kon may nahanda ako nga simple nga halimbawa nga magasuportar sa akon pagpati.”

 Diin mo makita ini nga mga halimbawa? Madamo nga tin-edyer ang nagmadinalag-on sang gingamit nila ang masunod nga mga materyal:

 Mahimo makabulig man sa imo kon rebyuhon mo ang nagligad nga mga artikulo sining serye nga, “Creation Ukon Evolution?”

  1.  Bahin 1: Ngaa Dapat Magpati nga May Dios?

  2.  Bahin 2: Ngaa Dapat Mo Duhaduhaan ang Evolution?

  3.  Bahin 3: Ngaa Dapat Magpati sa Creation?

 Tip: Pilia ang mga halimbawa nga nagkumbinsi mismo sa imo. Mas mahapos mo ini madumduman kag mahambal mo ini nga may kompiansa. Tilawi nga praktison kon paano mo ipaathag ang imo pagpati.