Magdiretso sa kaundan

PAMANGKOT SANG MGA PAMATAN-ON

Ano ang Himuon Ko Kon Na-depress Ako?

Ano ang Himuon Ko Kon Na-depress Ako?

 Ano ang himuon mo?

 Binagbinaga ang masunod nga mga sitwasyon:

 Bisan ano ang himuon ni Jennifer nasubuan gihapon sia. Kada adlaw, indi niya mapunggan nga maghibi bisan wala sing rason. Nagalikaw sia sa mga tawo kag wala gana magkaon. Indi man sia makatulog ukon makakonsentrar. Gani, nagapalibog si Jennifer: ‘Naano ako? Maumpawan pa bala ako?’

 Si Mark maayo nga estudyante. Pero subong, natamaran na sia mag-eskwela, kag nagnubo ang iya mga grado. Wala naman sia gana maghampang sang paborito niya nga sports. Natingala ang iya mga abyan. Nabalaka sa iya ang iya mga ginikanan. Normal lang bala ini kag madula man lang sa ulihi, ukon may iban pa nga rason?

 Nagabatyag ka man bala pirme pareho sa ginabatyag ni Jennifer ukon ni Mark? Kon huo, ano ang mahimo mo? Puede mo tilawan ining duha ka opsyon:

  1.   Tinguhaan mo nga solusyonan nga ikaw lang

  2.   Isugid ini sa ginasaligan mo nga adulto

 Mas mahapos himuon ang Opsyon A, labi na gid kon wala ka gana mag-istorya. Pero amo bala ini ang mas maayo himuon? Ang Biblia nagasiling: “Ang duha mas maayo sangsa isa . . . kay kon matumba ang isa, mapabangon sia sang iya kaupod. Apang ano ang matabo sa isa nga natumba kon wala sing magpabangon sa iya?”​—Manugwali 4:​9, 10.

 Halimbawa: Ibutang ta nga nagtalang ka sa isa ka delikado nga lugar. Madulom na, kag indi mo kilala ang mga tawo sa palibot. Ano ang himuon mo? Puede mo tultulon ang alagyan nga ikaw lang. Pero indi bala mas maayo kon mangayo ka sing bulig sa isa nga ginasaligan mo?

 Matuod gid man nga kon kis-a ginasubuan kita kag madula man lang ini. Pero kon may depresyon ka, pareho nga ara ka sa delikado nga lugar. Kag kon magsigesige ini, maayo gid nga mangayo ka sing bulig.

 PRINSIPIO SANG BIBLIA: “Ang nagapain sang iya kaugalingon . . . ginasikway niya ang tanan nga praktikal nga kaalam.”​—Hulubaton 18:1.

 Mas maayo ang opsyon B nga makig-istorya sa imo mga ginikanan ukon sa ginasaligan mo nga adulto kay matun-an mo kon ano ang ila ginhimo sang nakaeksperiensia man sila sang problema sa emosyon.

 Mahimo magsiling ka: ‘Indi maintiendihan sang akon mga ginikanan ang akon ginabatyag!’ Pero, sigurado ka bala nga indi ka nila maintiendihan? Ang ila mga inagihan sang tin-edyer sila mahimo nga indi pareho sa imo naeksperiensiahan, pero ang ila ginbatyag mahimo pareho sa imo. Kag basi kabalo sila sang solusyon!

 PRINSIPIO SANG BIBLIA: “Indi bala nga may kaalam sa mga tigulang, kag may paghangop sa mga nagkabuhi sing malawig?”​—Job 12:12.

 Ang punto: Kon manugid ka sa imo ginikanan ukon sa ginasaligan mo nga adulto, mahimo nga makakuha ka gid sing maayo nga laygay nga makabulig sa imo.

Kon may depresyon ka, daw pareho nga nagtalang ka sa delikado nga lugar. Para matultulan mo ang alagyan, maayo gid nga mangayo ka sing bulig

 Paano kon kinahanglan mo gid magpadoktor?

 Kon na-depress ka adlaw-adlaw, mahimo may masakit ka nga dapat mabulong, pareho sang clinical depression ukon major depression.

 Natural lang sa mga tin-edyer nga magbag-obag-o ang mood. Kag kon kis-a pareho sa sini ang sintomas sang clinical depression ugaling mas pirme ini kag mas grabe. Gani, kon grabe ang imo kasubo kag wala ini nagakadula, mas maayo nga isugid mo ini sa imo mga ginikanan kag silingon sila nga gusto mo magpadoktor.

 PRINSIPIO SANG BIBLIA: “Ang mga mapagros wala nagakinahanglan sing manugbulong, kundi ang mga masakiton.”​—Mateo 9:​12.

 Kon magsiling ang doktor nga may major depression ka, indi ka mahuya. Madamo nga tin-edyer ang na-depress, kag puede ini mabulong! Maintiendihan ka sang imo matuod nga mga abyan.

 Tip: Indi magdali. Nagakinahanglan sing tion para mag-ayo ka sa imo depresyon, kag paabuta nga kon kis-a maayo ang imo pamatyag kag kon kis-a indi man. *

 Ang puede mo himuon

 Bisan indi mo kinahanglan magpadoktor, may mahimo ka para mabatuan ang sigesige nga kasubo. Halimbawa, ang regular nga ehersisyo, masustansia nga pagkaon, kag insakto nga tulog makabulig para magbakod ang imo emosyon. (Manugwali 4:6; 1 Timoteo 4:8, footnote) Mahimo makabulig man sa imo kon may diary ka nga sulatan sang imo ginabatyag, sang imo himuon para mag-ayo, sang mga tion nga ginasubuan ka, kag sang mga tion nga nadaug mo ang kasubo.

 May clinical depression ka man ukon ginasubuan bangod sa mabudlay nga sitwasyon, tandai ini: Mabatuan mo ang depresyon paagi sa bulig sang iban kag sa imo mismo pagtinguha nga mag-ayo.

 Mga bersikulo sa Biblia nga makabulig sa imo

  •  “Malapit si Jehova sa mga nagaantos; ginaluwas niya ang mga nalisdan.”​—Salmo 34:18.

  •  “Itugyan ang imo lulan kay Jehova, kag sia magaalay-ay sa imo. Indi gid sia magtugot nga mapukan ang isa nga matarong.”​—Salmo 55:22.

  •  “Ako si Jehova nga imo Dios nagauyat sang imo tuo nga kamot, ang Isa nga nagasiling sa imo, ‘Indi ka mahadlok. Buligan ko ikaw.’”​—Isaias 41:13.

  •  “Indi gid ninyo pagkabalak-i ang buas.”​—Mateo 6:​34.

  •  “Ipahibalo sa Dios ang inyo mga pangabay; kag ang paghidait sang Dios nga labaw sa tanan nga paghangop magabantay sang inyo tagipusuon.”​—Filipos 4:​6, 7.

^ Kon nagapamensar ka nga maghikog ukon magpakamatay, manugid dayon sa ginasaligan mo nga adulto. Para sa dugang nga impormasyon, tan-awa ang artikulo nga “Ngaa Indi Dapat Mangampo?” sa Abril 2014 nga Magmata!