Magdiretso sa kaundan

PAMANGKOT SANG MGA PAMATAN-ON

Ano ang Himuon Ko Kon May Problema Ako sa Panglawas? (Bahin 3)

Ano ang Himuon Ko Kon May Problema Ako sa Panglawas? (Bahin 3)

 Ang mga tin-edyer masami nga maayo ang panglawas kag daw wala ginakapoy. Pero ang iban sa ila may mga limitasyon bangod sa malala nga mga balatian. Ikaw man bala? Kon huo, mapabakod ka sang mga eksperiensia nanday V’loria, Justin, kag Nisa, nga mga Saksi ni Jehova. Hibalua kon paano nila naatubang ang ila makapaluya nga mga problema sa panglawas.

  • V’loria

  • Justin

  • Nisa

V’loria

 May fibromyalgia na ako halin sang 14 anyos ako. Pag-20 anyos ko, may arthritis na ako, lupus, kag Lyme disease. Kabudlay himuon ang tanan nga gusto mo kon maluya ka pirme. Kon kaisa, paralisado ako halin sa hawak asta sa tiil kag kinahanglan ko mag-wheelchair.

 Magluwas sa sini, mas nagalalain ako sa pagpamensar nga indi ko na mahimo ang simple nga mga butang pareho sang pagsulat ukon pag-abre sang garapon. Makita ko ang mga kabataan nga nagalakat kag makapamensar ako kon ngaa nabudlayan ako nga himuon ini. Daw wala na ako pulos.

 Nagapasalamat gid ako nga indi lang ang akon pamilya ang nagabulig sa akon, kundi ang ginapakig-angutan ko man nga kongregasyon sang mga Saksi ni Jehova. Pirme ako ginabisitahan sang mga miembro sang kongregasyon, amo nga daw wala na ako nasubuan. Ginaimbitar ako sang iban sa mga pagtilipon, bisan pa indi mahapos nga hakwaton ako sa akon wheelchair para isakay kag ipapanaug sa salakyan.

 Daku gid ang nabulig sang mga tigulang sa kongregasyon kay nahibaluan nila ang sitwasyon sang mga may problema sa panglawas. Ginbuligan nila ako nga batunon ang akon mga limitasyon kag indi masubuan kay indi ko na mahimo ang mahimo sang iban. Malipayon gid ako kon ara ako sa mga miting sang kongregasyon kag sa ministeryo. (Hebreo 10:25) Sa sini nga mga tion, narealisar ko nga bisan pa may mga balatian ako, indi gid man ako lain sa iban.

 Pirme ko ginadumdom nga ginahatag ni Jehova kon ano ang aton kinahanglanon para makabatas. Halimbawa, ang Biblia nagasiling nga bisan pa nagaluya ang aton lawas, ang aton personalidad “nagabag-o adlaw-adlaw.” (2 Corinto 4:​16) Amo gid sini ang akon nabatyagan!

 Binagbinaga ini: Kon may malala ka nga problema sa panglawas, ngaa importante nga magpabulig ka sa iban? Kon maayo ang imo panglawas, paano mo mabuligan ang nagamasakit?​—Hulubaton 17:17.

Justin

 Natumba ako kag indi na makabangon. Nagpalanghugot ang akon dughan kag indi na makahulag. Gindala ako dayon sa ospital. Sang primero, indi mabal-an sang mga doktor kon ano ang diperensia. Pila pa ka beses ako nga natumba, kag didto lang nila nabal-an nga may Lyme disease ako.

 Naapektuhan gid sang Lyme disease ang akon nervous system. Nagakurog gihapon ako, kag kon kis-a indi ko makontrol, bisan pa pila na ka tuig nga nabal-an nga may amo ako sini nga balatian. May mga tion nga nagapalanakit ang akon lawas ukon grabe gid kasakit ang akon mga tudlo nga indi ko na mahulag. Daw natuktukan na ang akon mga lutalutahan.

 Ginapamensar ko sang una nga kabata pa sa akon para magbalatianon, kag naugot gid ako. Nagahibi ako sa Dios kada adlaw, kag ginapamangkot ko sia, “Ngaa amo sini ang sitwasyon ko?” Nagbatyag pa gani ako nga ginpabay-an na ako sang Dios. Pero nadumduman ko si Job sa Biblia. Wala niya mahangpan sing maayo kon ngaa kadamo gid sang iya problema, pero matutom gihapon sia sa Dios. Kon nahimo ini ni Job bisan tama kadamo sang iya problema, mahimo ko man ini.

 Daku gid ang nabulig sa akon sang mga gulang sa amon kongregasyon. Pirme nila ako ginakamusta kag ginapamangkot kon ano na ang akon pamatyag. Ginsilingan ako sang isa ka gulang nga tawgan ko sia kon gusto ko mag-istorya, bisan ano oras. Nagapasalamat ako kay Jehova kada adlaw kay may amo ako sini nga mga abyan!​—Isaias 32:​1, 2.

 Kon may malala kita nga balatian, malipatan naton kon kaisa nga nabal-an gid ni Jehova ang aton sitwasyon. Ang Biblia nagasiling: “Itugyan ang imo lulan kay Jehova, kag sia magaalay-ay sa imo.” (Salmo 55:22) Amo ini ang ginatinguhaan ko nga himuon kada adlaw.

 Binagbinaga ini: Paano makabulig ang mga nagapalangga sa imo para mabatas mo ang problema sa panglawas?​—Hulubaton 24:10; 1 Tesalonica 5:​11.

Nisa

 Sang tin-edyer ako, nabal-an nga may Marfan syndrome ako​—isa ka balatian nga nagapaluya sa mga lutalutahan. Maapektuhan man sang Marfan syndrome ang tagipusuon, mga mata, kag iban pa nga organo. Indi man adlaw-adlaw nagasakit, pero kon mag-atake gani, grabe gid.

 Sang nabal-an nga may amo ako sini nga balatian, naghilibion gid ako. Nasubuan ako kay indi ko na mahimo ang tanan nga gusto ko. Halimbawa, gusto ko gid magsaot, pero ginakulbaan ako kay basi sa ulihi masakitan na ako sa paghimo sini, kag bisan gani sa paglakat lang.

 Daku gid nga bulig ang akon magulang nga babayi. Ginabuligan niya ako nga indi magbatyag sing kaluoy sa akon kaugalingon. Ginsilingan niya ako nga indi ako dapat makulbaan, kay basi amo na lang ini ang akon pirme pensaron. Ginlaygayan man niya ako nga mangamuyo pirme, kay si Jehova gid ang mas nakahibalo kag nakaintiende sang akon sitwasyon.​—1 Pedro 5:7.

 Ang isa ka teksto sa Biblia nga nakabulig gid sa akon amo ang Salmo 18:6, nga nagasiling: “Sa akon kalisdanan nagpanawag ako kay Jehova, padayon ako nga nagapangayo sing bulig sa akon Dios. Sa iya templo nabatian niya ang akon tingog, nabatian niya ang akon pagpangayo sing bulig.” Nakabulig gid ini sa akon nga marealisar nga kon mangamuyo ako kay Jehova kag mangabay sang iya bulig, pamatian gid niya ako. Handa gid sia nga magbulig sa akon.

 Natun-an ko nga OK lang nga magkasubo ukon maugot pa gani sa isa ka trahedya nga maeksperiensiahan naton kay natural lang ini​—basta indi naton pagpasugtan nga amo na lang ini ang aton pensaron kag maapektuhan ang aton relasyon sa Dios. Indi sia ang ginhalinan sang aton mga problema, kag indi gid niya kita pagbiyaan kon ginauna naton sia sa aton kabuhi.​—Santiago 4:8.

 Binagbinaga ini: Ang Dios bala ang balasulon sa aton pag-antos?​—Santiago 1:​13.