Magdiretso sa kaundan

PAMANGKOT SANG MGA PAMATAN-ON

Dapat Bala Ako Magpabawtismo?—Bahin 1: Ang Kahulugan sang Bawtismo

Dapat Bala Ako Magpabawtismo?—Bahin 1: Ang Kahulugan sang Bawtismo

 Kada tuig, madamo nga pamatan-on nga nagdaku sa pamilya sang mga Saksi ni Jehova ang nagapabawtismo. Ginapamensar mo man bala nga magpabawtismo? Kon huo, dapat mo anay maintiendihan kon ano ang dedikasyon kag bawtismo.

 Ano ang bawtismo?

 Sa Biblia, ang bawtismo amo ang pagtum-oy ukon pagpasalop sang bilog nga lawas sa tubig kag indi ini pagwisik lang. Importante katama ang kahulugan sang bawtismo.

  •   Ang pagtum-oy ukon pagpasalop sa tubig sa tion sang bawtismo, nagakahulugan nga ginapakita mo sa iban nga indi ka na magakabuhi para lang himuon ang gusto mo.

  •   Ang pagbutwa sa tubig sa tion sang bawtismo, nagakahulugan nga ginapakita mo sa iban nga magakabuhi ka na para himuon ang gusto sang Dios.

 Paagi sa pagpabawtismo, ginapakita mo sa tanan nga ginakilala mo nga si Jehova ang may awtoridad nga magsiling kon ano ang husto kag sala, kag nagapromisa ka nga himuon ang iya gusto sa tanan nga tion.

 Pamensari ini: Ngaa gusto mo ipabalo sa iban nga nagdesisyon ka nga tumanon si Jehova sa bug-os mo nga kabuhi? Basaha ang 1 Juan 4:19 kag Bugna 4:11.

 Ano ang dedikasyon?

 Antes ka magpabawtismo, kinahanglan mo anay idedikar ang imo kaugalingon kay Jehova. Paano?

 Sa imo personal nga pangamuyo, nagapromisa ka kay Jehova nga alagaron mo sia asta san-o. Nagapromisa ka man nga himuon mo ang iya gusto bisan ano man ang matabo, kag bisan ano man ang himuon sang iban.

 Paagi sa pagpabawtismo, ginapakita mo sa tanan nga gindedikar mo na ang imo kabuhi kay Jehova. Ginapahibalo mo man sa iban nga indi na ikaw ang may kinamatarong sa imo kaugalingon kag si Jehova na ang nagapanag-iya sa imo.—Mateo 16:24.

 Pamensari ini: Ngaa mangin mas maayo ang imo kabuhi kon si Jehova na ang nagapanag-iya sa imo? Basaha ang Isaias 48:17, 18 kag Hebreo 11:6.

 Ngaa importante ang bawtismo?

 Si Jesus nagsiling nga dapat magpabawtismo ang tanan nga gusto mangin disipulo niya. (Mateo 28:19, 20) Asta subong, ang gusto mangin Cristiano dapat man magpabawtismo. Ang matuod, ang Biblia nagasiling nga ang bawtismo kinahanglan para sa kaluwasan.—1 Pedro 3:21.

 Pero, magapabawtismo ka bangod palangga mo si Jehova kag ginapabaloran mo ang imo kaangtanan sa iya. Ang imo motibo dapat pareho sa isa ka manunulat sang salmo. Nagsiling sia: “Ano bala ang ibalos ko kay Jehovasa tanan nga kaayo nga ginhimo niya sa akon? . . . Magapanawag ako sa ngalan ni Jehova. Tumanon ko ang akon mga panaad kay Jehova.”—Salmo 116:12-14.

 Pamensari ini: Ano nga kaayo ang ginpakita ni Jehova sa imo, kag paano mo sia mabalusan? Basaha ang Deuteronomio 10:12, 13 kag Roma 12:1.