Magdiretso sa kaundan

PAMANGKOT SANG MGA PAMATAN-ON

Ngaa Dapat Ako Mangamuyo?

Ngaa Dapat Ako Mangamuyo?

 Suno sa isa ka surbe, 80 porsiento sang mga pamatan-on sa Amerika ang nagapangamuyo, pero tunga lang sa ila ang nagapangamuyo adlaw-adlaw. Gani indi kita matingala nga ang iban nagapamangkot: ‘Nagapangamuyo bala kita para lang magnami ang aton pamatyag, ukon may mabulig pa ini sa aton?’

 Ano ang pangamuyo?

 Ang pangamuyo, matuodtuod nga pagpakig-istorya sa Manunuga sang tanan nga butang. Pamensara ang buot silingon sina! Si Jehova mas superyor sa mga tawo sa tanan nga butang, pero “indi sia malayo sa tagsa sa aton.” (Binuhatan 17:27) Ang matuod, ginaagda kita sang Biblia: “Magpalapit kamo sa Dios, kag magapalapit sia sa inyo.”​—Santiago 4:8.

 Paano ka mangin malapit sa Dios?

  •   Una, magpangamuyo. Amo ina ang paagi nga nagaistorya ka sa Dios.

  •   Ikaduha, magtuon sa Biblia. Amo ina ang paagi nga “nagaistorya” ang Dios sa imo.

 Ining pag-istoryahanay ninyo paagi sa pangamuyo kag pagtuon sa Biblia, makabulig sa imo nga mangin malapit nga abyan ang Dios.

 “Ang pag-istorya kay Jehova, ang Labing Mataas, isa sa pinakadaku nga pribilehiyo sang mga tawo.”​—Jeremy.

 “Nagalapit pa gid ako kay Jehova kon ginasugid ko sa iya ang akon balatyagon paagi sa pangamuyo.”​—Miranda.

 Nagapamati bala ang Dios?

 Bisan pa nagapati ka nga may Dios kag nagapangamuyo sa iya, posible mabudlay patihan nga nagapamati gid sia sa imo. Pero ang Biblia nagsiling nga si Jehova “Manugpamati sang pangamuyo.” (Salmo 65:2) Ginaagda ka man sini nga ‘itugyan mo sa iya ang tanan mo nga kabalaka.’ Ngaa? ‘Kay nagaulikid sia sa imo.’​—1 Pedro 5:7.

 Pamensari ini: Pirme mo bala ginaistorya ang imo malapit nga mga abyan? Amo man sini ang dapat mo himuon sa Dios. Istoryaha sia pirme sa pangamuyo, kag tawga sia sa iya ngalan nga Jehova. (Salmo 86:​5-7; 88:9) Ang Biblia nagaagda sa imo nga “padayon [ka] nga magpangamuyo.”​—1 Tesalonica 5:17.

 “Ang pangamuyo amo ang pagpakig-istorya ko sa akon Amay sa langit. Paagi sini, masugid ko sa iya ang tanan ko nga ginabatyag.”​—Moises.

 “Ginasugid ko kay Jehova ang tanan, pareho sa ginahimo ko kon mag-istorya ako kay Mama ukon sa malapit ko nga abyan.”​—Karen.

 Ano ang puede ko ipangamuyo?

 Ang Biblia nagsiling: “Sa tanan nga butang paagi sa pangamuyo kag pag-ampo nga may pagpasalamat, ipahibalo sa Dios ang inyo mga pangabay.”​—Filipos 4:6.

 Buot bala silingon nga puede mo ipangamuyo ang imo mga problema? Huo! Ang matuod, ang Biblia nagsiling: “Itugyan ang imo lulan kay Jehova, kag sia magaalay-ay sa imo.”​—Salmo 55:22.

 Pero kon nagapangamuyo ka sa Dios dapat indi lang puro problema ang imo ihambal. “Indi ’nami nga mangamuyo lang ako kay Jehova kon may kinahanglan ako,” siling sang pamatan-on nga babayi nga si Chantelle. “Para sa akon, importante nga magpasalamat anay, kag dumdumon nga madamo ako sing butang nga dapat pasalamatan.”

 Pamensari ini: Ano nga mga butang ang ginapasalamatan mo? Ano ang tatlo ka butang nga puede mo pasalamatan kay Jehova subong nga adlaw?

 “Puede kita magpangamuyo kay Jehova para pasalamatan sia bisan sa simple nga mga butang pareho sang matahom nga bulak.”​—Anita.

 “Pamalandungi ang mga tinuga nga nanamian mo gid ukon ang isa ka bersikulo sa Biblia nga nakapalig-on gid sa imo, dayon pasalamati si Jehova.”​—Brian.