Magdiretso sa kaundan

PAMANGKOT SANG MGA PAMATAN-ON

Paano ang Biblia Makabulig sa Akon?—Bahin 2: Kon Paano Ma-enjoy ang Pagbasa sing Biblia

Paano ang Biblia Makabulig sa Akon?—Bahin 2: Kon Paano Ma-enjoy ang Pagbasa sing Biblia

 “Daw boring gid man basahon ang Biblia,” siling sang tin-edyer nga si Will, “kon indi ka kabalo sang insakto nga paagi sa pagbasa sini.”

 Gusto mo bala mabal-an ang sekreto kon paano mo ma-enjoy ang pagbasa sing Biblia? Ini nga artikulo makabulig sa imo.

 Hatagi sing kabuhi ang Biblia

 Imadyina ang imo ginabasa. Puede mo himuon ang masunod:

 1.   Magpili sang isa ka kasaysayan nga gusto mo tun-an. Puede ka magpili sang isa ka hitabo ukon isa ka bahin sang Ebanghelyo, ukon isa ka istorya halin sa gindrama nga pagbasa sa Biblia nga ara sa jw.org.

 2.   Basaha ang kasaysayan. Puede mo ini basahon nga ikaw lang, ukon basahon ini sing matunog upod sa imo mga abyan ukon pamilya. Puede nga isa sa inyo ang narrator kag lain naman ang mabasa sang iban nga karakter.

 3.   Tilawi ang isa ukon ang pila ka panugda sa ubos:

  •   I-drowing ang kasaysayan. Ukon magdrowing sang storyboard—mga simple nga piktyur nga nagapakita sang pagpasunod sang mga hitabo. Butangi ini sang kapsion nga nagapaathag sang nagakatabo sa kada eksena.

  •   Maghimo sing mga diagram. Halimbawa, samtang ginabasa mo ang parte sa isa ka matutom nga karakter, i-konek ang iya mga kinaiya kag ginahimo sa mga pagpakamaayo nga iya nabaton.

  •   Himua nga balita ang kasaysayan. I-report ang hitabo sa sarisari nga anggulo, kag interbyuha ang panguna nga mga karakter kag ang mga saksi.

  •   Kon ang isa sa mga karakter nakahimo sing sala nga desisyon, himui ini sang lain nga ending. Halimbawa, binagbinaga ang pagpanghiwala ni Pedro kay Jesus. (Marcos 14:66-72) Ano kuntani ang ginhimo ni Pedro para wala sia madaug sang kahadlok sa tawo?

  •   Kon mahilig ka magsulat, magsulat sang imo kaugalingon nga drama base sa isa ka kasaysayan sa Biblia. Isulat man ang mga leksion nga matun-an sa sina nga kasaysayan.—Roma 15:4.

   Puede mo hatagan sing kabuhi ang Biblia!

 I-research ang mga detalye!

 Kon usisaon mo ang mga detalye, may madiskobrehan ka nga mga leksion sa isa ka kasaysayan. Kon kis-a, importante bisan ang isa ukon duha lang ka tinaga sa kasaysayan.

 Halimbawa, ikumparar ang Mateo 28:7 sa Marcos 16:7.

 •    Ngaa ginlakip ni Marcos ang detalye nga si Jesus magapakita sa indi madugay sa mga disipulo kag ‘kay Pedro’?

 •  Clue: Wala nasaksihan ni Marcos ini nga mga hitabo, kundi nakuha niya ang impormasyon kay Pedro.

 •  Leksion: Ngaa napalig-on si Pedro sang mabal-an niya nga gusto sia makita liwat ni Jesus? (Marcos 14:66-72) Paano ginpamatud-an ni Jesus nga matuod sia nga abyan ni Pedro? Paano mo masunod si Jesus kag mangin matuod nga abyan sa iban?

 Kon hatagan mo sing kabuhi ang Biblia kag i-research ang mga detalye, ma-enjoy mo pa gid ang imo pagbasa sing Biblia.