Magdiretso sa kaundan

PAMANGKOT SANG MGA PAMATAN-ON

Ano ang Himuon Ko Kon Pirme Ako Indi Makapasar?

Ano ang Himuon Ko Kon Pirme Ako Indi Makapasar?

 “May mga klasmeyt ako nga nagasulod sa amon klase nga wala sing dala nga libro. Kag nagapamati lang sila sing music sa ila headphone, samtang nagatudlo amon maestra. Tapos matingala pa sila kon ngaa indi sila makapasar. Pero may ara man pareho sa akon nga grabe gid magtuon, pero indi gihapon kapasar sa eksam. Ngaa amo ’na man? Isa ka semana nga pulawpulaw ko sa pagtuon, tapos failure gihapon. ’Galalain gid ko.”—Yolanda.

 Amo man bala sini ang nabatyagan mo pareho kay Yolanda? Matuod, malalain ka gid man kon indi ka kapasar, ukon pirme ka lang failure.

 Ang iban nga pamatan-on nga indi makapasar, mahimo nagapawala na lang. Ang iban gani nagauntat na lang sa pag-eskwela. Bisan pa daw amo ini ang mahapos nga himuon, may ara sing mas maayo nga solusyon. Ari ang anom ka paagi para magtaas ang imo grado.

 Ang puede mo himuon

 •   Indi mag-absent. Kon pirme ka nagaabsent, sigurado nga ma-failure ka gid.

   “Sa amon eskwelahan, ang mga bata nga nagapabaya sa ila mga grade amo ang pirme nagaligoy, gani daku gid ang ila problema.”—Matthew.

   Prinsipio sa Biblia: “Kon ano ang ginasab-ug sang tawo, ini man ang iya anihon.”—Galacia 6:7.

 •   Mamati sing maayo sa klase. Maayo gid kon magsulod ka sa klase, pero kon ara ka na didto, mas maayo nga mamati ka sing maayo. Isulat ang dapat mo tandaan. Tinguhai nga maintiendihan ang ginatudlo sang imo maestra. Kon puede ka makapamangkot sa iya, mamangkot.

   “Pirme ako nagapamangkot sa klase, kay mapaathag sang maestra ang lesson kon kabalo sia nga may ara wala nakaintiende.”—Olivia.

   Prinsipio sa Biblia: “Talupangda ninyo kon paano kamo nagapamati.”—Lucas 8:18.

 •   Indi mangopya ukon mangodigo. Ang pagpangopya ukon pagpangodigo indi gid maayo. Madamo sing paagi nga ginahimo ini sa eskwelahan. Ang isa ka paagi amo ang pag-ilog sa obra sang iban. Malain gid ini kag indi gid ini makabulig sa imo.

   “Kon indi ka kabalo sang sabat, indi ka mangopya sang sabat sang iban. Indi gid ina makabulig sa imo. Imbes nga makatuon ka kon paano solbaron ang imo problema, ginatudluan mo ang imo kaugalingon nga magsalig sa iban.”—Jonathan.

    Prinsipio sa Biblia: “Dapat usisaon sang kada isa ang iya kaugalingon nga hinimuan, kag kon makita niya nga maayo ini magkalipay sia.”—Galacia 6:4.

 •   Himua anay ang imo mga asaynment. Kon posible, himua anay ang imo asaynment antes sang iban nga ulubrahon, ilabi na ang kalingawan. a Kon himuon mo ina, kon natapos mo na ang imo asaynment, mas ma-enjoy mo ang imo kalingawan.

   “Ginauna ko anay ang akon asaynment kag daku gid ang nabulig sini sa akon mga grado. Pag-abot ko sa balay, gusto ko magpiyongpiyong ukon mamati sang music. Pero ginaobra ko anay ang akon asaynment, dayon magrelaks.”—Calvin.

    Prinsipio sa Biblia: ‘Pat-ura ninyo ang mas importante nga mga butang.’—Filipos 1:10.

 •   Magpabulig. Indi mahuya nga magpabulig sa iban. Magpabulig sa imo ginikanan. Magpabulig man sa imo maestra kon paano magtaas ang imo grado. Sa pila ka sitwasyon, puede ka man magpa-tutor.

   “Istoryaha ang imo maestro ukon maestra. Magpabulig sa iya nga maintiendihan mo ang subject kag magtaas ang imo grado. Mahimo magdayaw ang imo maestra sa imo determinasyon nga makapasar kag buligan ka niya.”—David.

    Prinsipio sa Biblia: “Kon magpangayo sang madamo nga mga laygay, magmadinalag-on ang imo mga plano.”—Hulubaton 15:22, Ang Pulong sang Dios.

 •   Gamita ang tanan nga oportunidad. Sa iban nga pungsod, ang mga eksam may ara sang bonus nga mga pamangkot nga makadugang sa imo grado. Puede ka man makahimo sing report ukon project nga makahatag sa imo sing dugang nga grado. Kon indi ka makapasar sa eksam, puede ka makakuha liwat, kon puede.

  Ang imo pagtinguha nga magtaas ang imo mga grado daw pareho sa pagtuon mo sa pagtokar sang instrumento. Indi ini mahapos, pero daku gid ang benepisyo

   “Kon gusto ko magtaas ang akon grado sa isa ka subject, dapat may himuon gid ’ko. Ginapamangkot ko ang akon maestro kon puede ako makahimo sang iban nga asaynment ukon maliwat ang akon eksam para magtaas ang akon grado.”—Mackenzie.

   Prinsipio sa Biblia: “May kaayuhan sa tanan nga sahi sang pagpangabudlay.”— Hulubaton 14:23.

a Para sa mga tip kon paano magtuon, tan-awa ang artikulo nga, “Pamangkot sang mga Pamatan-on . . . Ano ang Himuon Ko Para Matapos ang Akon Asaynment?