Magdiretso sa kaundan

PAMANGKOT SANG MGA PAMATAN-ON

Ano ang Dapat Mo Mahibaluan Parte sa Multitasking?

Ano ang Dapat Mo Mahibaluan Parte sa Multitasking?

 Sagad ka bala mag-multitasking?

 Kabalo ka bala mag-multitasking? Ang multitasking amo ang pagdungan sing mga ulubrahon. Madamo ang nagapati nga ang mga tawo nga sagad na nga daan sa teknolohiya ukon mga “digital native” kon tawgon, mas maayo mag-multitasking sangsa mga tawo nga ulihi na lang nakatuon sang teknolohiya ukon mga “digital immigrant.” Matuod gid bala ini nga pagpati?

 MATUOD ukon INDI?

 •   Mas madasig matapos ang ulubrahon kon naga-multitasking.

 •   Kon padayon ka nga naga-multitasking mas nagasagad ka.

 •   Mas maayo mag-multitasking ang mga pamatan-on sangsa mga tigulang.

 Kon para sa imo “matuod” ang bisan diin sa sini, posible ginapatihan mo ang “sala nga mga pagpati parte sa multitasking.”

 Ang sala nga mga pagpati parte sa multitasking

 Nagapensar ka bala nga madungan mo obra ang duha ka ulubrahon? Posible may pila ka ulubrahon nga madungan mo nga indi madula ang imo pokus. Halimbawa, posible nga madungan mo ang pagpamati sa musika samtang ginatinluan ang imo kuarto.

 Pero kon dunganon mo ang duha ka ulubrahon nga nagakinahanglan nga magpokus ka sing maayo, sigurado nga pareho ini nga maapektuhan. Posible amo ini ang rason sang isa ka pamatan-on nga si Katherine sang nagkomento sia parte sa multitasking: “Amo ini ang ikasarang nga magsala sing dungan.”

 “May ginaistorya ako, dayon may nag-text sa akon kag kinahanglan ko gid mag-reply. Gintilawan ko nga dunganon ini. Ang resulta, wala ko mabatian ang kalabanan sang ginaistorya sa akon, kag sala-sala ang spelling sang tanan ko nga reply.”—Caleb.

 Ang eksperto sa teknolohiya nga si Sherry Turkle nagsulat: “Kon naga-multitasking kita, . . . Nagabuhin ang kalidad sang aton obra sa kada ulubrahon nga ginadugang naton. Ang pag-multitasking may epekto sa aton utok. Ginapahunahuna kita sini nga naganami ang aton obra, pero ang matuod gali nagapigaw ini.” a

 “Abi ko, kon kaisa puede ko dunganon ang pag-text kag pag-istorya. Ulihi ko na lang natalupangdan nga ang akon gali inughambal amo ang akon gina-text, dayon ang akon inug-text amo ang akon ginahambal!”—Tamara.

 Ginapabudlayan sang mga naga-multitasking ang ila kaugalingon bisan indi ini kinahanglanon. Halimbawa, masami madugay nila matapos ang ila homework ukon dapat balikan ang ila ulubrahon nga abi nila tapos na. Ginapakita sini nga ang mga naga-multitasking nagagamit sing kapin nga oras sangsa ginakinahanglan para tapuson ang obra!

 May punto ang ginsiling ni Thomas Kersting, nga psychotherapist kag counselor sang isa ka eskwelahan: “Kon ipaanggid naton ang utok sa isa ka mahipid nga filing cabinet, ang utok sang pirme naga-multitasking nagainukay lang.” b

 “Kon ginadungan mo ang mga ulubrahon, madamo ka sing detalye nga malipatan. Subong resulta, nadugangan ang imo obra kag nadugayan sa baylo nga mapadasig ini.”—Teresa.

Ang pag-multitasking daw pareho sa pagmaneho sa duha ka dalan sing dungan

 Mas maayo sangsa multitasking

 •   Tun-i nga magpokus sa isa lang ka ulubrahon. Posible mabudlay ini, ilabi na kon naanad ka mag-multitasking, pareho abi sang pag-text samtang nagatuon. Pero ang Biblia nagasiling sa aton nga ‘pat-uron ang mas importante nga mga butang.’ (Filipos 1:10) Indi palareho ang ka importante sang mga ulubrahon. Gani, unaha ang dapat unahon, kag magpokus asta nga matapos ini.

   “Ang utok nga kulang sa pokus daw bata nga nagatakangtakang; kon kaisa dapat silingan mo nga indi, bisan pa daw mahapos nga pabay-an mo na lang ini.”—Maria.

 •   Ipalayo ang mga makatublag. Kon nagatuon, indi mo bala mapunggan nga tan-awon ang imo phone? Ibutang ini sa lain nga lugar. Patya ang TV, kag indi pagpensara ang social media! Ang Biblia nagsiling: ‘Gamita sing maayo ang imo tion.’—Colosas 4:5.

   “Natun-an ko nga mas maayo nga magpokus sa isa lang ka ulubrahon. Mas makalilipay nga pasunuron tapos ang mga ginlista ko nga ulubrahon. Na-enjoy ko gid ini.”—Onya.

 •   Magpokus kon nagapakig-istorya. Ang pagkute sang phone samtang nagapakig-istorya indi gid maayo kag nagapakita man sing kakulang sang pagrespeto. Ang Biblia nagsiling sa aton nga himuon naton sa iban ang luyag naton nga himuon nila sa aton.—Mateo 7:12.

   “Kon kaisa, kon nagaistorya ako sa akon utod nga babayi, naga-text sia ukon may ginakute sa iya phone. Naugot gid ako! Pero sa tuod lang ako amo man sina!”—David.

a Halin sa libro nga Reclaiming Conversation.

b Halin sa libro nga Disconnected.