Magdiretso sa kaundan

Ano ang Himuon Ko Kon Magbulagay ang Akon mga Ginikanan?

Ano ang Himuon Ko Kon Magbulagay ang Akon mga Ginikanan?

Ang puede mo himuon

 Isugid ang imo ginakabalak-an. Isugid sa imo ginikanan nga ginasubuan ka kag ginaligban. Basi mapaathag nila sa imo kon ano ang nagakatabo para mapahaganhagan ang ginabatyag mo.

 Kon indi nila ini mahimo, isugid ini sa isa ka hamtong nga abyan.—Hulubaton 17:17.

 Labaw sa tanan, magpalapit sa imo Amay sa langit, ang “nagapamati sang pangamuyo.” (Salmo 65:2) Isugid sa iya ang imo ginabatyag kay “nagaulikid sia sa [imo].”—1 Pedro 5:7.

Ang indi mo dapat himuon

Kon magbulagay ang imo ginikanan pareho lang nga nabalian ka—masakit ini sa primero, pero maayo man ini sa ulihi

 Indi magdumot. “Kaugalingon lang nila ang ginapensar sang akon mga ginikanan,” siling ni Daniel nga ang ginikanan nagbulagay sang pito sia ka tuig. “Wala gid nila ginpensar kon ano ang epekto sa amon sang ila ginhimo.”

 Ano ang matabo kay Daniel kon padayon sia nga magdumot?—Clue: Basaha ang Hulubaton 29:22.

 Ngaa makabulig kay Daniel nga patawaron na lang ang iya mga ginikanan?—Clue: Basaha ang Efeso 4:31, 32.

 Indi pagpaantusa ang imo kaugalingon. “Nasubuan gid ako kag na-depressed sang nagbulagay ang akon ginikanan,” siling ni Denny. “Nagdinungol ako sa eskwelahan kag wala makapasar. Dayon . . . nagtinonto ako kag pirme lang may kontra.”

 Sa banta mo, ngaa nagadinungol kag nagatinonto si Denny?

 Paano makabulig ang Galacia 6:7 sa mga pareho ni Denny?

 Kinahanglan ang tion para mag-ayo ang pilas. Gani, sa pagligad sang tion, amat-amat man nga magabalik sa normal ang imo kabuhi.