Magdiretso sa kaundan

Ano ang Himuon Ko Kon Naadik Na Ako sa Pornograpiya?

Ano ang Himuon Ko Kon Naadik Na Ako sa Pornograpiya?

Ang puede mo himuon

 Hangpa kon ano ang pornograpiya. Paagi ini agod panubuon ukon pakalainon ang isa ka butang nga gintuga ni Jehova nga dungganon. Kon dumdumon mo ini, mabuligan ka nga ‘dumtan ang malaut.’—Salmo 97:10.

 Pensara ang mangin resulta sini. Ginaguba sang pornograpiya pagkatawo indi lamang sang mga ara sa sini kundi pati man sang mga nagatan-aw sini. Gani, nagasiling ang Biblia: “Ang mahalongon nga tawo nakakita sang malaut kag nagapanago sia.”—Hulubaton 22:3.

 Mangako ka. “Nagpromisa ako sa akon kaugalingon nga indi gid magtulok nga may kailigbon sa mga dalaga,” siling sang matutom nga si Job. (Job 31:1, Ang Pulong sang Dios, APD) Ang masunod amo ang pila ka ‘pangako’ nga mahimo mo:

  •  Indi ako mag-Internet kon nagaisahanon lamang ako.

  •  Isira ko dayon ang Web site kon hinali nga may maggua nga binastos nga mensahe ukon laragway.

  •  Makighambal ako sa isa ka hamtong nga abyan kon natentar ako nga magtan-aw liwat sing pornograpiya.

Kon pirme ka nagatan-aw sing pornograpiya, mas mabudlayan ka nga untatan ini nga bisyo

 Ipangamuyo ini. Nangamuyo ang salmista kay Jehova: “Ipalayo ang akon mga mata sa pagtan-aw sing kadayawan [“walay pulos,” NW].” (Salmo 119:37) Luyag sang Dios nga magmadinalag-on ka, kag mahatagan ka niya sing kusog nga mahimo ang husto kon mangamuyo ka sa iya.—Filipos 4:13.

 Makighambal. Mabuligan ka nga mauntat ini nga bisyo kon may ginasugiran ka sang imo ginabatyag.—Hulubaton 17:17.

 Dumduma: Sa kada tion nga malikawan mo ang pornograpiya, nakahimo ka na sing daku nga kadalag-an. Sugiri si Jehova tuhoy sini nga kadalag-an, kag pasalamati sia sa kusog nga ginhatag niya sa imo. Paagi sa paglikaw sa pornograpiya, ginapasadya mo ang iya tagipusuon!—Hulubaton 27:11.