Magdiretso sa kaundan

PAMANGKOT SANG MGA PAMATAN-ON

Paano Ko Makontrol ang Akon Pagkamahuluy-on?

Paano Ko Makontrol ang Akon Pagkamahuluy-on?

 Disbentaha: Tungod sa pagkamahuluy-on indi mo maeksperiensiahan ang malipayon nga pagpakig-abyan.

 Bentaha: Indi gid man malain ang pagkamahuluy-on. Makabulig ini sa imo nga mamensar anay antes maghambal, mag-obserbar, kag magpamati sing maayo.

 Ang puede himuon: Puede mabag-o ang pagkamahuluy-on para indi ini masyado makaapekto sa imo. Ipakita sini nga artikulo kon paano.

 Kon ngaa nahuya ka

 Kon mahuluy-on ka, nagapamensar ka pa lang nga makig-istorya kulbaan ka na. Kululbaan gid, kay pamatyag mo daw ara ka sa madulom nga kuarto nagaisahanon. Pero kon nakahibalo ka kon ngaa nahuya ka, marealisar mo nga wala gid man sing rason nga makulbaan ka. Binagbinaga ini.

 •   Posible nga rason 1: “Wala ako sing nahibaluan nga iistorya.”

   Ang matuod: Mas madumduman sang mga tawo ang imo ginapabatyag sa ila sangsa imo ginaistorya. Makontrol mo ang imo kakulba paagi sa pagpauswag sang imo ikasarang sa pagpamati, kag mahimo mo ini kon magpakita ka sing interes sa ginasiling sang iban.

   Pamensara ini: Ano nga sahi sang abyan ang gusto mo—ang wala nagauntat hambal ukon ang maayo magpamati?

 •   Posible nga rason 2: “Basi matak-an sila sa akon.”

   Ang matuod: Mahuluy-on ka man ukon indi, ang mga tawo may isiling gid parte sa imo. Makontrol mo ang imo kakulba kag mabuligan ang mga tawo nga may isiling nga maayo parte sa imo kon makilala ka nila.

   Pamensara ini: Indi ayhan ginahukman mo ang iban kon ginapensar mo nga negatibo ang panan-aw nila sa imo?

 •   Posible nga rason 3: “Mahuy-an ako kon may masiling ako nga indi husto.”

   Ang matuod: Nagakatabo ina sa tanan kon kaisa. Makontrol mo ang imo kakulba kon pensaron mo nga kahigayunan ini nga mahibaluan sang iban nga wala mo ginatamod ang imo kaugalingon nga perpekto.

   Pamensara ini: Indi bala kanami makig-upod sa mga tawo nga wala nagapensar nga perpekto sila?

 Nahibaluan mo bala? May pila nga nagapensar nga indi sila mahuluy-on kay pala-text sila. Pero mahapos ka makakita sang matuod nga mga abyan kon personal ka nga nagapakig-istorya. Si Sherry Turkle nga psychologist kag eksperto sa teknolohiya nagsulat: “Kon nagaatubangay kag mabatian naton ang aton kaistorya mas nagasuod kita sa ila.” a

Kon kontrolado mo na ang imo pagkamahuluy-on, makasiling ka nga indi gid man gali amo sina ka kululbaan makig-istorya

 Plano nga pagahimuon

 •   Indi magkumparar. Indi kinahanglan nga palahambal ka. Dapat mo lang kontrolon ang imo pagkamahuluy-on para maeksperiensiahan ang maayo nga pagpakig-abyan.

   “Indi gid man kinahanglan nga maglawig ang istoryahanay, kag ikaw ang sige hambal. Mangilala, ukon mamangkot sing simple nga mga pamangkot.”—Alicia.

   Prinsipio sa Biblia: “Dapat usisaon sang kada isa ang iya kaugalingon nga hinimuan, kag kon makita niya nga maayo ini magkalipay sia, apang indi niya dapat pag-ipaanggid ini sa hinimuan sang iban.”—Galacia 6:4.

 •   Mag-obserbar. Obserbahi ang mga tawo nga maayo makig-istorya kag kon paano nila ini ginahimo. Ngaa epektibo sila? Ano ang mga kinaiya nila nga puede mo ilugon?

   “Obserbahi kag magtuon sa mga tawo nga mahapos lang makakita sang mga abyan. Tan-awa kon paano sila maghulag kag maghambal kon may makilala sila.”—Aaron.

   Prinsipio sa Biblia: “Subong nga ang salsalon mapatalom sang salsalon, mapatalom man sang tawo ang iya abyan.”—Hulubaton 27:17.

 •   Magpamangkot. Kinaandan na nga luyag sang mga tawo nga ipabutyag ang ila kaugalingon, amo nga ang pagpamangkot maayo gid nga paagi para umpisahan ang istoryahanay. Maayo man ini para indi sila masyado magpokus sa imo.

   “Makabuhin sang kabalaka ang pagpreparar. Pamensari ang pila ka topiko ukon pamangkot antes sang okasyon para indi ka masyado ma-stress kon nagapangilala.”—Alana.

   Prinsipio sa Biblia: ‘Pangitaa ninyo indi lamang ang inyo personal nga kaayuhan, kundi ang iya man sang iban.’—Filipos 2:4.

a Base sa libro nga Reclaiming Conversation.