Magdiretso sa kaundan

Pamangkot sang mga Pamatan-on

 

Abyan

Ngaa Wala Ko ’Ya Abyan?

Indi lang ikaw ang ginasubuan ukon nagabatyag nga wala sing abyan. Hibalua kon ano ang ginhimo sang iban para mabatuan ini nga balatyagon.

Paano Ko Makontrol ang Akon Pagkamahuluy-on?

Maeksperiensiahan mo ang maayo nga pagpakig-abyan.

Kinahanglan Gid Bala nga Mangita Pa Ako sing Dugang nga Abyan?

Mahimo komportable ka na sa imo barkada, pero kon kaisa may ara man ini sing mga problema. Ngaa?

Paano Ako Mangin Mas Maayo sa Pagpakig-istorya?

Tatlo ka tip para makasugod ka sa pagpakig-istorya kag mapadayon ini.

Friends Lang Gid Bala Kami?—Bahin 2: Ano ang Ginapakita Ko sa Iya?

Puede ayhan pensaron sang imo abyan nga may luyag ka sa iya? Tan-awa ini nga mga tip.

Ano ang Himuon Ko Kon Nasakit sang Akon Abyan ang Akon Buot?

Dapat mo tandaan nga ang tanan nga klase sang relasyon may problema. Pero ano ang himuon mo kon ang imo abyan may ginsiling ukon may ginhimo nga nakasakit sa imo?

Ano ang Akon Himuon Kon Nabudlayan Ako Makigbagay sa Iban?

Mas importante bala sa imo nga makigbagay sa mga tawo nga indi maayo ang mga batasan, ukon padayon nga ipakita kon sin-o ka gid?

Ngaa Pirme Lang Sala ang Akon Mahambal?

Ano nga laygay ang makabulig sa imo nga magpamensar anay antes ka maghambal?

Ano ang Himuon Ko Kon Ginatsismis Ako?

Paano mo atubangon ang tsismis para indi ini magkontrol sa imo ukon magguba sang imo reputasyon?

Wala Bala sing Malain sa Pag-flirt?

Ano gid bala ang flirting? Ngaa ginahimo ini sang iban?

Ano ang Dapat Ko Mahibaluan Parte sa Pag-text?

Ang pag-text mahimo makaguba sang pag-abyanay kag sang imo reputasyon. Hibalua kon ngaa.

Pamilya

Ano ang Himuon Ko Kon Wala Kami Nagaintiendihanay sang Akon mga Ginikanan?

Hibalua ang lima ka step nga makabulig para malikawan kag indi maglala ang problema kon wala kamo nagaintiendihanay.

Paano Ko Maistorya ang Akon mga Ginikanan Parte sa Ila mga Patakaran?

Tun-i nga maghambal nga may pagrespeto sa imo mga ginikanan kag mahimo makibot ka sa maayo nga mga resulta.

Kinahanglan Gid Bala ang mga Pagsulundan sa Balay?

Nabudlayan ka bala magtuman sa pagsulundan sang imo mga ginikanan? Ari ang pila ka tip nga makabulig para mangin eksakto ang imo pagtan-aw sa mga butang.

Wala Ko Matuman ang Pagsulundan sang Pamilya—Ano ang Himuon Ko?

Indi mo mabag-o ang natabo, pero may mahimo ka para indi ini maglala. Ipakita sa imo sini nga artikulo kon paano mo ini himuon.

Ano ang Himuon Ko Para Saligan Ako sang Akon mga Ginikanan?

Tatlo ka praktikal nga butang nga puede mo himuon para saligan ka pa gid sang imo mga ginikanan.

Pamatyag Mo Bala Daw Indi Gusto sang Imo Ginikanan nga Magpangalipay Ka?

Malakat lang bala ako nga wala makalisensia para magpangalipay, ukon isugid ko ang matuod sa akon ginikanan?

Ano ang Himuon Ko Kon Nagamasakit ang Akon Ginikanan?

Indi lang ikaw ang nagaatubang sining mabudlay nga sitwasyon. Hibalua kon ano ang nakabulig sa duha ka pamatan-on.

Mabulagay Bala ang Imo Ginikanan?

Paano mo maatubang ang kasubo, kaakig, kag dumot?

Ngaa Dapat Ko Pakigbagayan ang Akon mga Utod?

Palangga mo sila pero kon kaisa daw ginairitar ka gid nila.

Paano Ako Mahatagan sing Privacy?

Daw ginahilabtan bala sang imo mga ginikanan ang imo privacy? Ano ang himuon mo para indi ka magbatyag nga daw ginahilabtan ka?

Handa Na Bala Ako Mangabuhi nga Ako Lang?

Ano nga mga pamangkot ang dapat mo anay pamensaron antes ka maghimo sining importante nga desisyon?

Technology

Ano ang Dapat Ko Mahibaluan Parte sa Electronic Games?

May mga benepisyo ini kag disbentaha nga mahimo wala mo matalupangdan.

Ano ang Dapat Ko Mahibaluan Parte sa Pag-text?

Ang pag-text mahimo makaguba sang pag-abyanay kag sang imo reputasyon. Hibalua kon ngaa.

Importante Gid Bala nga Mangin Sikat Ka Online?

Ginahimo sang iban ang tanan para magdamo ang ila mga follower kag ang mga naga-like sa ila. Amo gid bala sina ka importante nga mangin sikat ka online?

Daw Ano Na Kadaku ang Epekto sang Social Media sa Akon?

Makaaladik ang social media. Ini nga mga panugda makabulig sa imo para indi ka makontrol sang social media.

Ano ang Dapat Ko Mabal-an Parte sa Online Photo Sharing?

Ang pag-post sang imo paborito nga mga shot isa ka mahapos nga paagi para ma-update ang imo mga abyan kag pamilya sa nagakatabo sa imo, pero may katalagman man ini.

Ano ang Himuon Ko Kon Gina-cyberbully Ako?

Ang dapat mo mahibaluan, kag ang mahimo mo para maproteksionan ka.

Ano ang Dapat Mo Mahibaluan Parte sa Multitasking?

Posible bala nga dunganon ang mga ulubrahon kag indi maapektuhan ang imo pokus?

Paano Ako Makatuon nga Magpokus?

Binagbinaga ang tatlo ka sitwasyon nga matublag ka sang teknolohiya kag kon ano ang mahimo mo para makapokus ka sing maayo.

Ano ang Dapat Ko Mahibaluan Parte sa Sexting?

Ginapilit ka bala nga mag-sexting? Ano ang mga epekto sini? Pagpa-flirt lang bala ini?

Ano ang Himuon Ko Kon Indi Gusto sang Akon mga Ginikanan nga Maggamit Ako sang Social Media?

Daw halos tanan nagagamit sang social media, pero tuod gid man bala? Ano ang puede mo himuon kon indi gusto sang imo mga ginikanan nga maggamit ka sini?

Eskwelahan

Paano Kami Mag-intiendihanay sang Akon Maestra Ukon Maestro?

Kon may terror ka nga maestra ukon maestro, indi buot silingon nga antuson mo sila sa sulod sang isa ka tuig. Tilawi ang masunod nga mga panugda.

Ano ang Himuon Ko Para Matapos ang Akon Asaynment?

Kon nabudlayan ka sa pagtapos sang imo mga asaynment, ang solusyon mahimo nga indi man kinahanglan nga palibugan ukon pulawan mo gid, kundi mangin maalamon sa paggamit sang imo oras.

Paano Ako Makaeskwela sing Maayo Bisan Ara Lang sa Balay?

Ang kalabanan nga estudyante magaeskwela na subong sa ila balay. May lima ka panugda nga makabulig sa imo.

Ano ang Himuon Ko Kon Wala Ako Nanamian Mag-eskwela?

Kon wala ka nanamian mag-eskwela, wala ka nagaisahanon. Hibalua kon ano ang mahimo mo para mangin positibo ang imo pagtan-aw sa imo pag-eskwela.

Ano ang Himuon Ko Kon Pirme Ako Indi Makapasar?

Antes ka magsurender, binagbinaga ang anom ka paagi para magtaas ang imo grado.

Mauntat Bala Ako Eskwela?

Basi wala mo pa ini mahunahuna sing maayo.

Paano Kon Ginadaugdaug Ako?

Madamo sang mga ginadaugdaug ang daw wala na sing mahimo. Ginapaathag sini nga artikulo kon ano ang puede himuon para maatubang ini.

Ngaa Magtuon sang Lain nga Lenguahe?

Ano ang mga kabudlayan? Ano ang mga benepisyo?

Creation Ukon Evolution—Bahin 1: Ngaa Dapat Magpati nga May Dios?

Gusto mo bala nga may kompiansa ka sa pagpaathag kon ngaa nagapati ka nga may Dios? Mga tip kon ano ang puede mo isabat kon pamangkuton ka parte sa imo pagpati.

Creation Ukon Evolution—Bahin 3: Ngaa Dapat Magpati sa Creation?

Kon nagapati ka sa creation, buot bala silingon wala ka nagaugyon sa siensia?

Creation Ukon Evolution?​—Bahin 4: Paano Ko Ipaathag ang Akon Pagpati sa Creation?

Indi mo kinahanglan nga mangin genius sa siensia para mapaathag kon ngaa nagapati ka nga ang creation amo gid ang husto nga paathag parte sa pagluntad sang kalibutan. Gamita ang simple nga paathag sang Biblia.

Life Skills

Paano Ako Mangin Mas Maayo sa Pagpakig-istorya?

Tatlo ka tip para makasugod ka sa pagpakig-istorya kag mapadayon ini.

Paano Ko Makontrol ang Akon Emosyon?

Ang pagbag-obag-o sang emosyon normal lang sa mga pamatan-on, pero indi ini maintiendihan sang iban. Indi magkasubo kay maintiendihan mo kag matun-an kon paano makontrol ang imo emosyon.

Ano ang Himuon Ko Para Malikawan ang Pagpamensar sing Negatibo?

Puede ka mangin positibo paagi sa pagsunod sini nga mga panugda.

Paano Ko Makontrol ang Akon Kaakig?

Lima ka teksto nga makabulig sa imo nga mangin kalmado kon may magpaakig sa imo.

Paano Ko Atubangon ang Kabalaka?

Lima ka paagi nga puede mo himuon para ang kabalaka makabulig sa baylo nga makahalit sa imo.

Paano Ko Masarangan ang Grabe nga Kasubo?

Kinahanglan ang tion para maghaganhagan ang kasakit nga imo ginabatyag. Pamensara kon ano nga mga panugda sa sini nga artikulo ang mas makabulig sa imo.

Paano Ko Atubangon ang Trahedya?

Ginasugid sang mga pamatan-on kon ano ang ila ginhimo para maatubang ang trahedya.

Paano Ko Mabatuan ang Pagsulay?

Binagbinaga ang tatlo ka paagi nga mabatuan mo ang malain nga mga handum.

Paano Ko Magamit sing Maayo ang Akon Oras?

Lima ka tip nga makabulig sa imo para indi mausik ang imo oras.

Ano ang Himuon Ko Para Indi Ako Masobrahan Kakapoy?

Ano ang rason sini? Posible bala nga masobrahan ka kakapoy? Kon huo, ano ang makabulig sa imo?

Paano Ko Mauntatan ang Pagpabuyanbuyan?

Hibalua ang mga tip kon paano untatan ang pagpabuyanbuyan!

Paano Ko Makontrol ang Akon Paggasto?

Nakaagi bala nga nagkadto ka sa balaligyaan para lang magtan-awtan-aw pero nakabakal ka sing mahal nga butang? Kon huo, ini nga artikulo makabulig sa imo.

Paano Ko Atubangon ang Akon mga Sala?

Ang tanan makahimo sing sala, pero indi tanan nagatuon sa sini.

Ano ang Himuon Ko Kon Laygayan Ako?

Ang iban nga pamatan-on daw indi mo mahambalan kay nagasunggod dayon kon laygayan. Amo ka man bala sina?

Ngaa Dapat Mangin Bunayag?

May bentaha bala ang mga tawo nga indi bunayag?

Responsable Gid Bala Ako?

Ang iban nga tin-edyer mas may kahilwayan sangsa iban. Ano ang rason?

Mabakod Bala Ako?

Bangod indi malikawan ang mga problema, importante nga matun-an mo nga mangin mabakod, gamay man ukon daku ang imo problema.

Paano Ako Makatuon nga Magpokus?

Binagbinaga ang tatlo ka sitwasyon nga matublag ka sang teknolohiya kag kon ano ang mahimo mo para makapokus ka sing maayo.

Ngaa Magtuon sang Lain nga Lenguahe?

Ano ang mga kabudlayan? Ano ang mga benepisyo?

Handa Na Bala Ako Mangabuhi nga Ako Lang?

Ano nga mga pamangkot ang dapat mo anay pamensaron antes ka maghimo sining importante nga desisyon?

Paano Ko Makontrol ang Akon Pagkamahuluy-on?

Maeksperiensiahan mo ang maayo nga pagpakig-abyan.

Ano ang Akon Himuon Kon Nabudlayan Ako Makigbagay sa Iban?

Mas importante bala sa imo nga makigbagay sa mga tawo nga indi maayo ang mga batasan, ukon padayon nga ipakita kon sin-o ka gid?

Kinahanglan Gid Bala ang Maayo nga Pamatasan?

Kinaraan na bala ini ukon importante gihapon subong?

Ngaa Pirme Lang Sala ang Akon Mahambal?

Ano nga laygay ang makabulig sa imo nga magpamensar anay antes ka maghambal?

Ngaa Dapat Ako Mangayo sing Pasaylo?

Hibalua ang tatlo ka rason kon ngaa dapat ka mangayo sing pasaylo bisan pa pamatyag mo indi ikaw ang may sala.

Ngaa Dapat Ko Buligan ang Iban?

Ang paghimo sing maayo nga butang para sa iban makabulig sa imo sa duha ka paagi. Ano ini?

Ano ang Himuon Ko Kon Ginatsismis Ako?

Paano mo atubangon ang tsismis para indi ini magkontrol sa imo ukon magguba sang imo reputasyon?

Ano ang Himuon Ko Kon Nasakit sang Akon Abyan ang Akon Buot?

Dapat mo tandaan nga ang tanan nga klase sang relasyon may problema. Pero ano ang himuon mo kon ang imo abyan may ginsiling ukon may ginhimo nga nakasakit sa imo?

Paano Kon Ginadaugdaug Ako?

Madamo sang mga ginadaugdaug ang daw wala na sing mahimo. Ginapaathag sini nga artikulo kon ano ang puede himuon para maatubang ini.

Identidad

Ngaa Indi Dapat Magsunodsunod sa Makita sa Media?—Bahin 1: Para sa mga Babayi

Abi sang madamo nga tin-edyer may kaugalingon sila nga personalidad, pero ang matuod nagasunodsunod lang sila sa iban.

Ngaa Indi Dapat Magsunodsunod sa Makita sa Media?​—Bahin 2: Para sa mga Lalaki

Mahimo bala nga indi manamian ang iban sa imo kon magsunodsunod ka sa makita sa media?

Responsable Gid Bala Ako?

Ang iban nga tin-edyer mas may kahilwayan sangsa iban. Ano ang rason?

Ngaa Dapat Mangin Bunayag?

May bentaha bala ang mga tawo nga indi bunayag?

Mabakod Bala Ako?

Bangod indi malikawan ang mga problema, importante nga matun-an mo nga mangin mabakod, gamay man ukon daku ang imo problema.

Ano ang Himuon Ko Kon Laygayan Ako?

Ang iban nga pamatan-on daw indi mo mahambalan kay nagasunggod dayon kon laygayan. Amo ka man bala sina?

Paano Ko Hanason ang Akon Konsiensia?

Ang imo konsiensia nagapakita kon ano ka nga klase sang tawo kag kon ano ang imo panindugan. Ano ang ginasiling sang imo konsiensia parte sa imo?

Perfectionist Bala Ako?

Ang pagtinguha nga himuon ang imo best lain sangsa pagtinguha nga himuon ang mga butang bisan indi mo ini masarangan.

Importante Gid Bala nga Mangin Sikat Ka Online?

Ginahimo sang iban ang tanan para magdamo ang ila mga follower kag ang mga naga-like sa ila. Amo gid bala sina ka importante nga mangin sikat ka online?

Paano Ko Mauntatan ang Doble nga Pagkabuhi?

Apat ka paagi nga makabulig sa imo nga mauntatan ang doble nga pagkabuhi.

Sin-o ang Maayo nga Role Model?

Ang maayo nga role model makabulig sa imo nga malikawan ang mga problema, malab-ot ang imo mga goal, kag mangin madinalag-on sa ulihi. Pero sin-o ang dapat mo sundon?

Ngaa Dapat Ko Buligan ang Iban?

Ang paghimo sing maayo nga butang para sa iban makabulig sa imo sa duha ka paagi. Ano ini?

Paano Ko Atubangon ang Akon mga Sala?

Ang tanan makahimo sing sala, pero indi tanan nagatuon sa sini.

Paano Ko Mabatuan ang Pagsulay?

Binagbinaga ang tatlo ka paagi nga mabatuan mo ang malain nga mga handum.

Nagakaigo Bala ang Akon Pamayo?

Hibalua kon paano mo malikawan ang tatlo ka kinaandan nga sala parte sa pamayo.

Obsessed Bala Ako sa Akon Hitsura?

Kon may nalaw-ayan ka sa imo hitsura, paano mangin balanse ang imo pagtamod sa imo kaugalingon?

Mapa-tattoo Bala Ako?

Paano ka makahimo sing eksakto nga desisyon?

Bad Habits

Malain Gid Bala ang Pagpamuyayaw?

Ano ang malain sa pagpamuyayaw kay normal man lang ini?

Ngaa Likawan ang Pornograpiya?

Ngaa pareho ang pornograpiya kag pagpanigarilyo?

Naadik Ka Na Bala sa Pornograpiya?

Mabuligan ka sang Biblia nga mahangpan kon ano gid ang pornograpiya.

Paano Ko Mabatuan ang Pagsulay?

Binagbinaga ang tatlo ka paagi nga mabatuan mo ang malain nga mga handum.

Ano ang Dapat Mo Mahibaluan Parte sa Multitasking?

Posible bala nga dunganon ang mga ulubrahon kag indi maapektuhan ang imo pokus?

Paano Ko Mauntatan ang Pagpabuyanbuyan?

Hibalua ang mga tip kon paano untatan ang pagpabuyanbuyan!

Free Time

Importante Bala Kon Ano ang Pilion Ko nga Musika?

May gahom ang musika, gani paano mo ini mapili sing maayo?

Ano ang Dapat Ko Mahibaluan Parte sa Electronic Games?

May mga benepisyo ini kag disbentaha nga mahimo wala mo matalupangdan.

Ano ang Dapat Ko Mahibaluan Parte sa Sports?

Usisaa kon ano ang imo ginahampang, paano ka nagahampang, kag kon daw ano kalawig ka nagahampang.

Paano Ko Magamit sing Maayo ang Akon Oras?

Lima ka tip nga makabulig sa imo para indi mausik ang imo oras.

Ano ang Himuon Ko Para Indi Ako Matak-an?

Makabulig bala ang mga gadyet? May mahimo bala ang positibo nga pagtan-aw?

Indi Bala Makahalalit ang Espiritismo?

Madamo ang nanamian sa astrolohiya, mga bampira, mga aswang, mga zombie. May mga halit bala ini nga dapat mo mahibaluan?

Pamatyag Mo Bala Daw Indi Gusto sang Imo Ginikanan nga Magpangalipay Ka?

Malakat lang bala ako nga wala makalisensia para magpangalipay, ukon isugid ko ang matuod sa akon ginikanan?

Sex

Ano ang Himuon Ko Kon Ginabastos Ako?

Hibalua kon ano ang nalakip sa pagpangbastos kag kon ano ang imo himuon kon mabiktima ka sini.

Ano ang Dapat Ko Mahibaluan Parte sa Seksuwal nga Pag-atake?—Bahin 1: Mga Pamaagi Para Makalikaw

Tatlo ka paagi nga makabulig sa imo para indi mabiktima sang seksuwal nga pag-atake.

Ano ang Dapat Ko Mahibaluan Parte sa Seksuwal nga Pag-atake?—Bahin 2: Pagbangon

Basaha ang mga ginsiling sang mga nabiktima sang pag-abuso nga nakabangon sa ila sitwasyon.

Paano Ko Ipaathag ang Akon Panindugan Parte sa Sex?

Kon may mamangkot: ‘Virgin ka pa gihapon?’ kabalo ka bala maggamit sang Biblia sa pagpaathag sang imo panindugan?

Ang Oral Sex Bala Pag-sex Gid?

Mabusong bala ang isa ka babayi kon maghimo sia sing oral sex?

Sala Bala ang Homoseksuwalidad?

Ginatudlo bala sang Biblia nga ang mga homoseksuwal malain nga mga tawo? Mapahalipay bala sang isa ka Cristiano ang Dios bisan pa naluyag sia sa pareho niya nga lalaki ukon babayi?

May Luyag Ka Bala sa Pareho Mo nga Lalaki Ukon Babayi? Buot Bala Silingon Homoseksuwal Ka Na?

Sala bala kon naluyag ka sa pareho mo nga lalaki ukon babayi? Ano ang dapat mo himuon?

Paano Mo Mabatuan ang Pressure nga Makig-sex?

Binagbinaga kon ano ang pila ka sala nga pagpati kag kon ano ang matuod parte sa sex. Ini nga artikulo makabulig sa imo nga makahimo sing insakto nga desisyon.

Ano ang Himuon Ko Para Indi Ako Magsige Pamensar Parte sa Sex?

Ano ang maayo mo nga himuon kon magsulod sa imo pensar ang parte sa sex?

Ano ang Masiling Parte sa Panumpa nga Magpabilin nga Virgin?

Mabuligan ka bala sini nga malikawan ang pag-sex antes sang kasal?

Ano ang Dapat Ko Mahibaluan Parte sa Sexting?

Ginapilit ka bala nga mag-sexting? Ano ang mga epekto sini? Pagpa-flirt lang bala ini?

Ngaa Likawan ang Pornograpiya?

Ngaa pareho ang pornograpiya kag pagpanigarilyo?

Naadik Ka Na Bala sa Pornograpiya?

Mabuligan ka sang Biblia nga mahangpan kon ano gid ang pornograpiya.

Paano Ko Mabatuan ang Pagsulay?

Binagbinaga ang tatlo ka paagi nga mabatuan mo ang malain nga mga handum.

Pagdeyt

Handa Na Bala Ako Mag-date?

Lima ka punto nga makabulig sa imo nga mabal-an kon bala handa ka na mag-date kag magpangasawa ukon magpamana.

Ano ang Mapaabot Ko sa Pag-date?

Tatlo ka butang nga dapat mo paabuton kon naga-date ka na.

Wala Bala sing Malain sa Pag-flirt?

Ano gid bala ang flirting? Ngaa ginahimo ini sang iban?

Friends Lang Gid Bala Kami?—Bahin 1: Ano ang Ginapakita Niya sa Akon?

Mga tip nga makabulig sa imo nga mahibaluan kon bala ang isa may luyag sa imo ukon friends lang gid kamo.

Friends Lang Gid Bala Kami?—Bahin 2: Ano ang Ginapakita Ko sa Iya?

Puede ayhan pensaron sang imo abyan nga may luyag ka sa iya? Tan-awa ini nga mga tip.

Pag-date—Bahin 3: Dapat Bala Kami Mag-break?

Dapat mo bala padayunon ang isa ka relasyon bisan pa nagapangduhaduha ka? Ini nga artikulo makabulig sa imo nga makadesisyon.

Ano ang Himuon Ko Kon Nag-break Kami?

Hibalua kon paano mo malampasan ang grabe nga kasakit sang balatyagon.

Physical Health

Ano ang Himuon Ko Kon May Problema Ako sa Panglawas?—Bahin 1

Ginsugid sang apat ka pamatan-on kon ano ang nakabulig sa ila nga maatubang ang ila problema sa panglawas kag kon paano sila nakapabilin nga positibo.

Ano ang Himuon Ko Kon May Problema Ako sa Panglawas?—Bahin 2

Basaha ang mga eksperiensia sang mga pamatan-on nga may malala nga mga balatian pero nakapabilin nga positibo.

Ano ang Himuon Ko Kon May Problema Ako sa Panglawas? (Bahin 3)

Ang mga eksperiensia sang tatlo ka pamatan-on makabulig sa imo kon paano maatubang ang malala nga balatian.

Paano Ko Atubangon ang Paghinupang?

Hibalua kon ano ang paabuton mo nga matabo kag kon paano mo maatubang sing madinalag-on ang mga pagbag-o.

Ano ang Himuon Ko Para Indi Ako Masobrahan Kakapoy?

Ano ang rason sini? Posible bala nga masobrahan ka kakapoy? Kon huo, ano ang makabulig sa imo?

Ano ang Dapat Ko Mahibaluan Parte sa Makahulubog nga Ilimnon?

Hibalua kon paano mo malikawan nga manabat sa kasuguan, maguba ang reputasyon, malugusan, mangin palainom, ukon mapatay.

Ano ang Dapat Ko Mabal-an Parte sa Pagpanigarilyo kag Pag-vape?

Indi ini basta ‘sadyasadya’ lang pareho sang ginapakita sang mga celebrity kag sang mga kaedad mo. Hibalua ang halit sini kag kon paano mo ini malikawan.

Ano ang Himuon Ko Para Insakto ang Akon Tulog?

Pito ka praktikal nga suhestyon nga makabulig sa imo nga makatulog sing maayo sa gab-i.

Ngaa Kinahanglan Ko Mag-ehersisyo?

Magluwas nga maayo sa panglawas, may benepisyo pa bala ang regular nga pag-ehersisyo?

Paano Mangin Balanse ang Akon Pagkaon?

Ang bata nga naanad magkaon sang indi masustansia nga pagkaon mahimo nga amo man sini ang iya batasan asta magdaku sia. Gani, mas maayo nga subong pa lang himua na nga batasan ang pagkaon sing masustansia nga pagkaon.

Ano ang Himuon Ko Para Magniwang?

Kon gusto mo magpaniwang, indi lang basta nga magsunod ka sa isa ka diet kundi kinahanglan ka maghimo sing pila ka pagbag-o sa imo lifestyle.

Emotional Health

Paano Ko Makontrol ang Akon Emosyon?

Ang pagbag-obag-o sang emosyon normal lang sa mga pamatan-on, pero indi ini maintiendihan sang iban. Indi magkasubo kay maintiendihan mo kag matun-an kon paano makontrol ang imo emosyon.

Ano ang Himuon Ko Para Malikawan ang Pagpamensar sing Negatibo?

Puede ka mangin positibo paagi sa pagsunod sini nga mga panugda.

Ano ang Himuon Ko Kon Na-depress Ako?

Ini nga mga panugda mahimo makabulig nga mag-ayo ka.

Paano Ko Atubangon ang Kabalaka?

Lima ka paagi nga puede mo himuon para ang kabalaka makabulig sa baylo nga makahalit sa imo.

Paano Ko Makontrol ang Akon Kaakig?

Lima ka teksto nga makabulig sa imo nga mangin kalmado kon may magpaakig sa imo.

Perfectionist Bala Ako?

Ang pagtinguha nga himuon ang imo best lain sangsa pagtinguha nga himuon ang mga butang bisan indi mo ini masarangan.

Mabakod Bala Ako?

Bangod indi malikawan ang mga problema, importante nga matun-an mo nga mangin mabakod, gamay man ukon daku ang imo problema.

Paano Ko Masarangan ang Grabe nga Kasubo?

Kinahanglan ang tion para maghaganhagan ang kasakit nga imo ginabatyag. Pamensara kon ano nga mga panugda sa sini nga artikulo ang mas makabulig sa imo.

Paano Ko Atubangon ang Trahedya?

Ginasugid sang mga pamatan-on kon ano ang ila ginhimo para maatubang ang trahedya.

Ano ang Himuon Ko Kon Pamatyag Ko Indi Ko Na Gusto Mabuhi?

Apat ka praktikal nga mga tip nga makabulig sa imo nga makabato kon pamatyag mo wala na sing pulos ang imo kabuhi.

Paano Kon Ginadaugdaug Ako?

Madamo sang mga ginadaugdaug ang daw wala na sing mahimo. Ginapaathag sini nga artikulo kon ano ang puede himuon para maatubang ini.

Ano ang Himuon Ko Kon Gina-cyberbully Ako?

Ang dapat mo mahibaluan, kag ang mahimo mo para maproteksionan ka.

Daw Ano Na Kadaku ang Epekto sang Social Media sa Akon?

Makaaladik ang social media. Ini nga mga panugda makabulig sa imo para indi ka makontrol sang social media.

Paano Ko Atubangon ang Paghinupang?

Hibalua kon ano ang paabuton mo nga matabo kag kon paano mo maatubang sing madinalag-on ang mga pagbag-o.

Ngaa Ginapilasan Ko ang Akon Kaugalingon?

Ang paghalit sa kaugalingon problema sang madamo nga pamatan-on. Kon amo sini ang imo problema, paano ka mabuligan?

Ano ang Himuon Ko Para Indi Ako Masobrahan Kakapoy?

Ano ang rason sini? Posible bala nga masobrahan ka kakapoy? Kon huo, ano ang makabulig sa imo?

Ano ang Dapat Ko Mahibaluan Parte sa Seksuwal nga Pag-atake?—Bahin 2: Pagbangon

Basaha ang mga ginsiling sang mga nabiktima sang pag-abuso nga nakabangon sa ila sitwasyon.

Espirituwalidad

Creation Ukon Evolution—Bahin 1: Ngaa Dapat Magpati nga May Dios?

Gusto mo bala nga may kompiansa ka sa pagpaathag kon ngaa nagapati ka nga may Dios? Mga tip kon ano ang puede mo isabat kon pamangkuton ka parte sa imo pagpati.

Creation Ukon Evolution—Bahin 3: Ngaa Dapat Magpati sa Creation?

Kon nagapati ka sa creation, buot bala silingon wala ka nagaugyon sa siensia?

Creation Ukon Evolution?​—Bahin 4: Paano Ko Ipaathag ang Akon Pagpati sa Creation?

Indi mo kinahanglan nga mangin genius sa siensia para mapaathag kon ngaa nagapati ka nga ang creation amo gid ang husto nga paathag parte sa pagluntad sang kalibutan. Gamita ang simple nga paathag sang Biblia.

Ngaa Dapat Ako Mangamuyo?

Nagapangamuyo bala kita para lang magnami ang aton pamatyag, ukon may mabulig pa ini sa aton?

Ngaa Dapat Ako Mag-attend sa Kingdom Hall?

Kada semana, duha ka beses nga naga-attend ang mga Saksi ni Jehova sa ila tilipunan para sa pagsimba nga ginatawag Kingdom Hall. Ano ang ginahimo nila diri, kag paano ka makabenepisyo kon mag-attend ka?

Paano Ko Mauntatan ang Doble nga Pagkabuhi?

Apat ka paagi nga makabulig sa imo nga mauntatan ang doble nga pagkabuhi.

Paano ang Biblia Makabulig sa Akon?—Bahin 1: Mangin Pamilyar sa Imo Biblia

Kon nakakita ka sing dumaan kag daku nga treasure chest, indi bala nga ma-curious ka kon ano ang sa sulod sina? Ang Biblia pareho sa isa ka treasure chest. Madamo ini sing unod nga mga hiyas.

Paano ang Biblia Makabulig sa Akon?—Bahin 3: Kon Paano Makabenepisyo sing Maayo sa Pagbasa sing Biblia

Apat ka tip nga makabulig sa imo para makabenepisyo ka sing mas maayo sa imo pagbasa sing Biblia.

Paano Ko Hanason ang Akon Konsiensia?

Ang imo konsiensia nagapakita kon ano ka nga klase sang tawo kag kon ano ang imo panindugan. Ano ang ginasiling sang imo konsiensia parte sa imo?

Dapat Bala Ako Magpabawtismo?—Ang Kahulugan sang Bawtismo

Kon ginapamensar mo man nga magpabawtismo, dapat mo anay maintiendihan kon ano ang kahulugan sini.

Dapat Bala Ako Magpabawtismo?—Bahin 2: Ang Dapat Himuon Para Mabawtismuhan

Sabta ini nga mga pamangkot para mabal-an mo kon bala handa ka na nga magpabawtismo.

Dapat Bala Ako Magpabawtismo?—Ano ang Nagapugong sa Akon nga Magpabawtismo?

Kon nakulbaan ka nga idedikar ang imo kaugalingon kag magpabawtismo, mabuligan ka sini nga artikulo nga madaug ang imo kahadlok.

Ano ang Dapat Ko Himuon Pagkatapos Ako Mabawtismuhan?—Bahin 1: Padayon nga Himua ang Imo Cristianong mga Hilikuton

Pagkatapos sang imo bawtismo, padayon nga pabakura ang imo pagpakig-abyan sa Dios. Padayuna ang pagtuon sa Biblia, pagpangamuyo, pagsugid sang imo mga pagpati, kag pagtambong sa Cristianong mga miting.

Ano ang Dapat Ko Himuon Pagkatapos Ako Mabawtismuhan?​—Bahin 2: Manikasog nga Indi Madula ang Imo Integridad

Hibalua kon paano mo matuman ang imo promisa kay Jehova sang nagdedikar ka sa iya.

Older Articles

Mga Artikulo nga “Pamangkot sang mga Pamatan-on” sa Magmata!

Basaha ang mga artikulo nga gin-publish sa “Pamangkot sang mga Pamatan-on” nga serye halin sang 1982 asta sang 2012.

Paano Ko Mahibaluan Kon Bala Bagay Gid Sia sa Akon?

Paano mo makilala sing maayo ang imo ginadeyt?

Dapat Bala Kami Mag-break?—Bahin 1

Ang pag-asawahay permanente nga relasyon. Gani, kon daw nagaduhaduha ka sa imo gina-deyt, indi magpabulagbulag!

Dapat Bala Kami Mag-break? (Bahin 2)

Indi mahapos nga mag-break. Paano mo ini himuon? Ano ang makabulig sa imo nga maatubang ang imo mabatyagan pagkatapos sini?