Magdiretso sa kaundan

PAMANGKOT SANG MGA PAMATAN-ON

Dapat Bala Ako Magpabawtismo?—Bahin 3: Ano ang Nagapugong sa Akon nga Magpabawtismo?

Dapat Bala Ako Magpabawtismo?—Bahin 3: Ano ang Nagapugong sa Akon nga Magpabawtismo?

 Nakulbaan ka bala nga idedikar ang imo kaugalingon kay Jehova kag magpabawtismo? Kon huo, mabuligan ka sini nga artikulo nga madaug ang imo kahadlok.

Sa sini nga artikulo

 Ano abi kon makahimo ako sing mabug-at nga sala sa tapos ako mabawtismuhan?

 Kon ngaa mahimo ginapensar mo ini: Posible nga may kilala ka nga ginsikway sa kongregasyon kay nakahimo sia sing mabug-at nga sala. (1 Corinto 5:11-13) Nagakabalaka ka kay basi matabo man ini sa imo.

 “Sang ginapamensaran ko nga magpabawtismo, nakulbaan ako kay basi makasala ako sa tapos ako mabawtismuhan. Kon matabo ina, sigurado nga mahuy-an gid ang akon mga ginikanan.”—Rebekah.

 Teksto nga makabulig sa imo: “Magbiya ang malauton sa iya dalanon . . . Magbalik sia kay Jehova, nga magakaluoy sa iya, sa aton Dios nga nagapatawad sing bugana.”—Isaias 55:7.

 Pamensari ini: Ginasikway sa kongregasyon ang mga nakasala nga wala naghinulsol. Pero dumduma nga kon ang isa mapainubuson nga maghinulsol kag batunon niya ang disiplina, kaluuyan sia ni Jehova.—Salmo 103:13, 14; 2 Corinto 7:11.

 Dumduma man ini nga kamatuoran: Bisan pa indi ka perpekto, mabatuan mo ang pagsulay nga maghimo sing sala paagi sa bulig sang Dios. (1 Corinto 10:13) Kay man, sin-o bala ang nagadesisyon kon ano ang imo himuon? Ikaw ukon ang iban nga tawo?

 “Nahadlok ako kay basi makasala ako sa tapos ako mabawtismuhan. Pero na-realize nga kon indi ako magpabawtismo, nakasala na gali ako. Na-realize ko man nga indi ko dapat pagpasugtan ang akon kahadlok sa posible matabo sa palaabuton, nga magpugong sa akon nga himuon ang dapat ko himuon subong.”—Karen.

 Ang punto: Kon gustuhon mo, malikawan mo nga makahimo sang mabug-at nga sala, pareho sa ginhimo sang kalabanan nga alagad ni Jehova.—Filipos 2:12.

 Dugang pa nga impormasyon: Tan-awa ang artikulo nga “Paano Ko Mabatuan ang Pagsulay?

 Ano ang himuon ko kon nahadlok ako sa mga responsibilidad kon mabawtismuhan na ako?

 Kon ngaa mahimo ginapensar mo ini: Halimbawa, mahimo may kilala ka nga mga pamatan-on nga nagsaylo sa malayo nga lugar kag ginbayaan ang ila pamilya para dugangan ang ila mahimo sa pag-alagad kay Jehova. Nagakabalaka ka kay basi amo man ina ang ginapaabot sang mga tawo nga himuon mo.

 “Puede dugangan sang isa ka bawtismado nga Cristiano ang iya mahimo sa pag-alagad kay Jehova. Pero ang iban nga tawo indi pa handa nga himuon ini bangod sa ila sitwasyon.”—Marie.

 Teksto nga makabulig sa imo: “Dapat usisaon sang kada isa ang iya kaugalingon nga hinimuan, kag kon makita niya nga maayo ini magkalipay sia, apang indi niya dapat pag-ipaanggid ini sa hinimuan sang iban.”—Galacia 6:4.

 Pamensari ini: Indi pag-ikumparar ang imo mahimo sa mahimo sang iban. Sa baylo, pamensari ang ginsiling sang Marcos 12:30: “Higugmaa si Jehova nga imo Dios sa bug-os mo nga tagipusuon.”

 Talupangda nga nagsiling ini nga dapat mo higugmaon si Jehova sa bug-os mo nga tagipusuon, indi paagi sa tagipusuon sang iban. Kon palangga mo gid si Jehova, tinguhaan mo gid nga himuon ang bug-os mo nga masarangan nga alagaron sia.

 “Matuod, isa gid man ka serioso nga desisyon ang pagpabawtismo, pero wala ini nagapabudlay sang imo kabuhi. Makig-upod ka sa maayo nga mga tawo kay buligan ka gid nila. Samtang amat-amat mo nga ginadugangan ang imo mahimo sa pag-alagad, mas nagadugang man ang imo kalipay. Kon indi ka magpabawtismo, ginahalitan mo lang ang imo kaugalingon.”—Julia.

 Ang punto: Pasalamati si Jehova bangod sa pagpalangga niya sa imo. Magabulig ini sa imo nga himuon ang imo bug-os nga masarangan para sa iya.—1 Juan 4:19.

 Dugang pa nga impormasyon: Tan-awa ang artikulo nga “Responsable Gid Bala Ako?

 Ano ang himuon ko kon nagabatyag ako nga indi ako takus sa pag-alagad kay Jehova?

 Kon ngaa mahimo ginapensar mo ini: Si Jehova ang Soberano sa uniberso, gani walawala gid ang tawo kon ikumparar sa iya! Mahimo nagapalibog ka kon bala kabalo si Jehova nga nagakabuhi ka sa kalibutan.

 “Mga Saksi ni Jehova ang akon mga ginikanan. Gani ginapamensar ko nga abyan lang ako ni Jehova bangod sa ila kag basi wala ’ko ’ya ginbuyok ni Jehova.”

 Teksto nga makabulig sa imo: “Wala sing tawo nga makakari sa akon kon indi sia pagbuyukon sang Amay nga nagpadala sa akon.”—Juan 6:44.

 Pamensari ini: Kon ginapamensaran mo nga magpabawtismo, mahimo nga ginapakita sini nga ginbuyok ka ni Jehova para mas mangin suod ka pa gid niya nga abyan. Gusto mo bala batunon ang iya imbitasyon sa imo?

 Dumduma man nga si Jehova ang nagadesisyon, indi ikaw ukon ang bisan sin-o, kon sin-o ang iya buyukon. Kag ginapasalig ka sang iya Pulong nga kon ‘magpalapit ka sa Dios, magapalapit sia sa imo.’—Santiago 4:8.

 “Dumduma nga kon kilala mo si Jehova kag suod ka sa iya, pamatuod ina nga palangga ka niya. Gani kon ginapensar mo nga daw indi ka takus sa pag-alagad sa iya, i-remind ang imo kaugalingon nga wala nagaugyon sa sini si Jehova. Kag dumduma nga husto pirme si Jehova.”—Selina.

 Ang punto: May mga ginapatuman ang Biblia nga kinahanglan sundon sang isa nga gusto magpabawtismo. Kon ginahimo mo na ini, kalipikado ka na nga magsimba kay Jehova. Kag dumduma nga takus sia sang imo pagsimba.—Bugna 4:11.

 Dugang pa nga impormasyon: Tan-awa ang artikulo nga “Ngaa Dapat Ako Mangamuyo?