Magdiretso sa kaundan

PAMANGKOT SANG MGA PAMATAN-ON

Obsessed Bala Ako sa Akon Hitsura?

Obsessed Bala Ako sa Akon Hitsura?

 Quiz: Obsessed gid bala ako?

 1.   Diin sa masunod ang imo ginabatyag?

  •  Wala gid ako nanamian sa akon hitsura.

  •  Kon kaisa nanamian ako sa akon hitsura.

  •  Kontento na ako sa akon hitsura.

 2.   Ano ang gusto mo bag-uhon sa imo lawas?

  •  Kataason

  •  Kadakuon

  •  Korte sang lawas

  •  Buhok

  •  Pamanit

  •  Kadakuon sang maskulo

  •  Iban pa

 3.   Kompletuha ang dinalan.

   Nagaka-insecure ako sa akon lawas . . .

  •  kon magpakilo ako.

  •  kon magpangespiho ako.

  •  kon ikumparar ko ang akon kaugalingon sa iban (abyan, fashion model, artista, kag iban pa).

 4.   Kompletuha ang dinalan.

   Nagapakilo ako . . .

  •  adlaw-adlaw.

  •  kada semana.

  •  mga duha ka beses kada bulan.

 5.   Diin sa masunod ang imo ginabatyag?

  •  Nalaw-ayan sa kaugalingon. (Halimbawa: “Kada magpangespiho ako, daw balyena ang panan-aw ko sa akon kaugalingon. Nagapagutom pa gani ako para magniwang lang.”​—Serena.)

  •  Balanse nga pagtamod sa kaugalingon. (Halimbawa: “Natural lang nga may nalainan kita sa aton hitsura, pero maayo nga batunon na lang naton ini. Kabuangan ang magkabalaka sa mga butang nga indi na naton mabag-o.”​—Natanya.)

 Ginasilingan kita sang Biblia nga indi paghunahunaon ang aton kaugalingon ‘sangsa nagakadapat.’ (Roma 12:3) Gani, dapat—kag kinahanglan—mo man pensaron ang imo kaugalingon. Amo nga ginaatipan mo ang imo lawas, halimbawa, nagapanipilyo ka kag ginatinluan ang imo kaugalingon.

 Pero, paano kon nagalalain ka pirme bangod sa imo hitsura—ayhan nagaka-obsessed ka na sa sini? Kon amo, mahimo ka mamangkot . . .

 ‘Ngaa nalaw-ayan ako sa akon hitsura?’

 Mahimo may pila ka rason:

 •  Impluwensia sang media. “Ang masami nga makita namon sa media nagapabatyag sa amon nga dapat maniwang gid kami kag matahom pirme. Kay kon indi, pamatyag namon kami na ang pinakamalaw-ay nga tawo!”​—Kellie.

 •  Impluwensia sang mga ginikanan. “Natalupangdan ko nga kon ang iloy grabe ang kabalaka sa iya hitsura, masami nga ginailog sia sang iya bata nga babayi. Amo man sini sa mga amay kag sa ila bata nga lalaki.”​—Rita.

 •  Manubo nga pagtan-aw sa kaugalingon. “Gusto sang mga na-obsessed sa ila hitsura nga pasaligon sila pirme nga maayo sila lantawon. Makatalaka mag-upod sa amo sina nga tawo!”​—Jeanne.

 Bisan ano man ang imo rason, mahimo ka mamensar . . .

 ‘Maparetoke bala ako?’

 Binagbinaga ang ginasiling sang iban.

 “Indi mo mabag-o ang tanan nga nalainan mo sa imo kaugalingon, gani mas maayo nga batunon mo na lang ini. Kon amo sini ang imo himuon, mahimo indi man ini matalupangdan sang iban.”​—Rori.

 “Tinguhai nga mangin mapagros. Kon mapagros ka, manami ka man lantawon. Kag kon ang isa indi magbaton sa imo kon sin-o ka gid (kundi batunon ka lang niya bangod sa imo hitsura), ina nga tawo indi mo abyan.”​—Olivia.

 Ang punto: Tinguhai nga mangin maayo ka tulukon pero indi pagpasobrahi. Ang sobra nga pagkabalaka sa hitsura mahimo makatalagam. (Basaha ang “ Istorya ni Julia.”)

 Pero kon balanse ang imo panimuot, tamdon mo ang imo kaugalingon kon sin-o ka gid, subong sang natun-an ni Erin. “May mga insecurity man ako,” siling niya, “pero natalupangdan ko nga nagalalain lang ako kon magkonsentrar ako sa mga nalaw-ayan ko sa akon kaugalingon. Karon, nagaehersisyo ako sing regular kag nagakaon sing husto. Kag daw naga-OK na ang tanan.”

 Ang pinakamaayo nga pangpatahom!

 Kon balanse ang imo pagtamod sa imo hitsura, maganami ang imo pamatyag (kag maganami ka man tulukon). Makabulig ang Biblia. Ginapalig-on ka sini nga ipakita ang masunod:

 •  Pagkakontento. “Wala ini sing pulos; daw pareho lang nga nagalagas ka sa hangin. Gani mas maayo pa nga magkontento ka na lang kon ano ang ara sa imo sang sa magsagad ka handom sang iban pa.”​—Manugwali 6:9, Ang Pulong sang Dios.

 •  Balanse nga pag-ehersisyo. “Ang paghanas sa lawas may diutay nga kapuslanan.”​—1 Timoteo 4:8.

 •  Nasulod nga katahom. “Ang tawo nagatolok sa gowa nga dagway, apang ang GINOO nagatolok sa tagiposoon.”​—1 Samuel 16:7.

 “Makita sa aton pangguyahon ang aton ginabatyag. Kon ang isa kontento sa iya kaugalingon, makita ini sang iban kag manamian sa iya.”​—Sarah.

 “Ang katahom matalupangdan gid dayon. Pero ang madumduman gid sang mga tawo sa imo amo ang imo maayo nga batasan kag kon sin-o ka gid.”​—Phylicia.

 Basaha man ang Hulubaton 11:22; Colosas 3:​10, 12; 1 Pedro 3:​3, 4.