Magdiretso sa kaundan

PAMANGKOT SANG MGA PAMATAN-ON

Ano ang Himuon Ko Para Matapos ang Akon Asaynment?

Ano ang Himuon Ko Para Matapos ang Akon Asaynment?

 “Makakalapoy ang paghimo sing asaynment asta ala-una sang kaagahon. Kanami na gid magtulog.”—David.

 “Kon kis-a, nagatuon pa ’ko asta 4:30 sang aga, dayon 6:00 sang aga mabugtaw naman ’ko para mag-eskwela. Kaulugot!”—Theresa.

 Daw malumos ka na bala sa imo mga asaynment? Kon huo, ini nga artikulo makabulig sa imo.

 Ngaa nagahatag ang mga maestra ukon maestro sang mga asaynment?

 Ang mga asaynment makabulig sa imo nga . . .

 •   madugangan ang imo ihibalo

 •   mangin responsable

 •   matun-an kon paano iskedyulon ang imo mga ulubrahon

 •   maintiendihan sing maayo kag magamit ang ginatudlo sa inyo klase a

 “Nagahatag sing asaynment ang mga maestra para masiguro nila nga naintiendihan gid sang ila mga estudyante ang ila natun-an imbes nga ipalusot lang sa pihak nga dulunggan.”—Marie.

 Halimbawa, ang math kag science makapauswag sang imo ikasarang sa pagsolbar sang mga problema. Kag siling sang mga eksperto, may maayo ini nga epekto sa imo utok. Gani ang paghimo sang asaynment daw pareho sang pag-ehersisyo sang utok!

 Nakita mo man ang benepisyo sa imo sang paghimo sang asaynment ukon wala, dapat mo batunon nga parte na ini sang imo kabuhi. Pero ari ang maayo: Bisan pa indi mo makontrol ang kadamuon sang ginahatag sa imo nga asaynment, posible mo ini matapos sa malip-ot nga tion. Tan-awon naton kon paano.

 Mga tip sa pagtuon

 Kon nabudlayan ka sa pagtapos sang imo mga asaynment, ang solusyon mahimo nga indi man kinahanglan nga palibugan ukon pulawan mo gid, kundi mangin maalamon sa paggamit sang imo oras. Puede mo tilawan ang masunod.

 •   Tip 1: Planuha sing abanse. Ang Biblia nagasiling: “Ang mga plano sang mapisan pat-od nga magamadinalag-on.” (Hulubaton 21:5) Antes ka magsugod, siguraduha nga kompleto ang imo galamiton sa pagtuon para indi ka na maisturbo sa pagpangita kon ano ang kulang.

   Magpili man sang lugar nga makapokus ka sing maayo. Ang iban nanamian magtuon sa malinong kag masanag nga kuarto sa ila balay. Ang iban naman mas gusto magtuon sa iban nga lugar, halimbawa sa library.

   “Kon ginasulat mo ang imo mga asaynment, maiskedyul mo sing maayo ang imo oras. Kon nabal-an mo kon ano ang imo mga ulubrahon kag kon san-o ang deadline sini, indi ka masyado ma-stress.”—Richard.

 •   Tip 2: Organisaha ang imo ulubrahon. Ang Biblia nagasiling: “Himua ninyo ang tanan sa husto kag maayo nga paagi.” (1 Corinto 14:40, Ang Pulong sang Dios) Base sa sini nga teksto, pamensara kon ano ang dapat mo unahon sa imo asaynment.

   Ang iban nagaumpisa anay sa mabudlay nga mga asaynment. Ang iban naman nagaumpisa sa mahapos para maganahan sila. Depende sa imo kon ano nga paagi ang pinakamaayo para sa imo.

   “Makabulig gid kon maghimo ka sing listahan para mabal-an mo kon ano ang dapat unahon. Paagi sini, maorganisar mo ang imo mga asaynment kag indi ka masyado mabudlayan.”—Heidi.

 •   Tip 3: Ubraha dayon. Ang Biblia nagasiling: “Magmapisan kamo, indi magtinamad.” (Roma 12:11) Indi pagpasugti ang iban nga ulubrahon—bisan pa nanamian ka sini—nga magkuha sang imo tion sa paghimo sang imo asaynment.

   Kon ginapabuyanbuyanan mo ang imo asaynment, mahimo maulihi ka gid ukon dalidalion mo ini sa pagtapos. Kag maapektuhan gid sini ang imo pagtuon kag indi maayo ang paghimo mo sang imo asaynment. Kon umpisahan mo dayon ang imo asaynment, wala ka na sang kabalak-an kag indi ka maluyahan.

   “Kon himuon ko dayon ang akon asaynment pagkatapos sang klase, ukon umpisahan ko dayon ang project pagkabaton ko sini, indi ko na ini pagkabalak-an sa ulihi, kag indi ini makaisturbo sa iban ko nga ulubrahon.”—Serina.

   SUHESTYON: Himua ang imo asaynment sa pareho nga oras kada adlaw. Makabulig ini nga madisiplina mo ang imo kaugalingon kag mangin organisado.

 •   Tip 4: Magpokus. Ang Biblia nagasiling: “Itolok ang imo mga mata sing matadlong sa unhan.” (Hulubaton 4:25, Ang Biblia sang Philippine Bible Society) Para masunod mo ini nga laygay sa imo pagtuon, dapat mo likawan ang mga isturbo—ilabi na gid ang mga gadyet.

   Kon madamo ka sing ginabuksan nga website kag sige ka lang sa pag-text, mahimo madugayan ka sa pagtapos sang imo asaynment. Pero kon magpokus ka, indi ka ma-stress kag mas madamo ka pa sing libre nga oras.

   “Mabudlay gid man makapokus kon nagahampang ka sa imo gadyet, may cell phone, kompyuter, kag TV. Nakabulig gid sa akon kon i-off ko ang akon cell phone kag kuhaon sa saksakan ang iban pa nga posible nga makaisturbo sa akon.”—Joel.

 •   Tip 5: Mangin balanse. Ang Biblia nagasiling: “Ipakita . . . ang inyo pagkamakatarunganon.” (Filipos 4:5) Magpahuway sing makadali para indi ka matam-an sing stress. Maglakatlakat, magbisikleta, ukon mag-jogging.

   Kon pamatyag mo daw malumos ka na sa inyo mga asaynment, istoryaha ang imo maestra ukon maestro. Kon makita nila nga ginahimo mo gid ang imo masarangan, basi buhinan man nila ang inyo mga asaynment.

   “Indi magpasugot nga madula na ang imo kalipay kag ma-stress bangod sa imo mga asaynment. Himua lang ang imo pinakamaayo. May mga butang nga indi man kinahanglan nga padalman mo gid.”—Julia.

 Mga puede mo ipamangkot sa imo kaugalingon:

 •   Ano nga mga galamiton ang kinahanglan ko sa akon asaynment?

 •   Ano ang pinakamaayo nga oras nga himuon ko ang akon asaynment?

 •   Diin nga lugar nga makapokus ako sing maayo?

 •   Paano ko malikawan nga magpabuyanbuyan?

 •   Ano ang puede makaisturbo sa paghimo ko sang akon asaynment?

 •   Ano ang himuon ko para indi ako maisturbo sang mga gadyet ukon iban pa nga butang?

 •   Paano ako mangin balanse sa paghimo sang akon mga asaynment?

 IMPORTANTE NGA TANDAAN: Dapat naintiendihan mo kon ano ang imo asaynment. Kon may wala ka naintiendihan, pamangkuta ang imo maestra ukon maestro antes ka maghalin sa inyo klase.

a Ini nga mga impormasyon ginkuha sa libro nga School Power, ni Jeanne Schumm.