Magdiretso sa kaundan

PAMANGKOT SANG MGA PAMATAN-ON

Mauntat Bala Ako Eskwela?

Mauntat Bala Ako Eskwela?

 “Wala gid ko nanamian mag-eskwela!” Kon amo sina ang imo ginabatyag, posible gusto mo nga mag-untat. Ini nga artikulo magahatag sa imo sang pila ka mas maayo nga opsyon.

 Kon ngaa nagauntat ang iban

 Suno sa mga manunudlo amo ini ang pirme nga mga rason:

 •   Nabudlayan magtuon. ‘Naganubo ang akon grade.’

 •   Wala gana. ‘Indi ko makita kon paano ko magamit ang akon ginatun-an.’

 •   Kapigaduhon. ‘Dapat ako mag-obra para masuportahan ang akon pamilya.’

 Hunahunaa ang resulta

 Ang Biblia nagsiling: “Ang tawo nga maalamon nagabinagbinag sang tagsa niya ka tikang.” (Hulubaton 14:15) Ang leksion? Kon nagahunahuna ka nga mauntat eskwela, hunahunaa gid sing maayo ang resulta.

 Pamangkuta ang imo kaugalingon:

 •   ‘Kon mauntat ako eskwela, makakita bala ako sing maayo nga obra sa ulihi?’

   “Hunahunaa lang kon nagapangita ka na obra kag sa ulihi may ginasuportahan ka na nga pamilya. Ano nga obra ang makita mo kon wala nagabaton ang kalabanan nga ulubrahan sang wala nakatapos high school?”—Julia.

 •   ‘Paano ini makaapekto sa akon ikasarang sa pag-atubang sang mga kabudlayan?’

   “Ang eskwelahan nagahanda sa aton sa pagpangabuhi. Sa ulihi, ang mga tawo nga makilala mo, ang mga kabudlayan nga maatubang mo, kag ang obra mo pulupareho gid sang nagaeskwela ka.”—Daniel.

 •   ‘Paano ini makaapekto sa akon ikasarang kon adulto na ako?’

   “Daw indi praktikal ang pag-eskwela subong, pero kon 23 anyos ka na kag naga-budget, makapensar ka, ‘Maayo lang kay natun-an ko ang math.’”—Anna.

 Mas maayo himuon

 •   Magpabulig. Ang Biblia nagsiling: “May kadalag-an kon madamo sing manuglaygay.” (Hulubaton 11:14) Kon naganubo ang imo grade, magpabulig ka sa imo ginikanan, manunudlo, sa inyo guidance counselor, ukon sa masaligan mo nga adulto para mahatagan ka sing ideya kon paano mapataas ang imo grade.

   “Istoryaha ang imo manunudlo kon nabudlayan ka gid. Kon kaisa pamatyag mo ang manunudlo ang problema, pero sa masami mas maayo kon mangayo ka bulig.”—Edward.

 •   Hunahunaa kon paano mo magamit ang imo natun-an sa ulihi. Ang Biblia nagsiling: “Mas maayo pa ang katapusan sang isa ka butang sangsa pamuno sini.” (Manugwali 7:8) Kon makatapos ka na eskwela, may mga kinaiya kag ikasarang ka nga natun-an nga abi mo indi matudlo sang eskwelahan.

   “Posible nga indi ka na pagpasulaton sang mga essay ukon wala ka na sing exam nga dapat tun-an kon adulto ka na, pero ang pag-atubang sa stress sa eskwelahan magahanda sa imo sa mga kabudlayan sa tapos ka makagradwar.”—Vera.

  Ang pag-untat sa pag-eskwela daw pareho sa pagpanaug sa barko nga wala pa makadungka; hinulsulan mo gid nga nagpanaug ka!

 •   Binagbinaga ang imo mga opsyon. Ang Biblia nagasiling: “Ang tanan nga nagapadasudaso pat-od nga magaimol.” (Hulubaton 21:5) Indi magpadalidali sa pagdesisyon nga daw wala ka na sing opsyon kundi mag-untat na lang eskwela. Posible mo tapuson ang pag-eskwela paagi sa online schooling ukon homeschool.

   “Ginatudluan ka sang eskwelahan nga mag-obra sing maayo, maglubad sang mga problema, kag mag-obra upod sa iban. Tuman kadamo sang benepisyo. Indi gid mauyang ang imo pagpangabudlay para tapuson ang imo pag-eskwela.”—Benjamin.

 Ang punto: Tapusa ang pag-eskwela kag mangin mas handa sa mga responsibilidad sang isa ka adulto.