Magdiretso sa kaundan

PAMANGKOT SANG MGA PAMATAN-ON

Ano ang Dapat Ko Mahibaluan Parte sa Sports?

Ano ang Dapat Ko Mahibaluan Parte sa Sports?

 Ang sports may mahatag sa imo nga kaayuhan ukon katalagman. Nagadepende ini sa kon ano ang imo ginahampang, paano ka nagahampang, kag kon daw ano kalawig ka nagahampang.

 Ano ang mga kaayuhan?

 Ang paghampang sing sports makabulig sa ikaayong lawas. Ang Biblia nagsiling nga ang ‘ehersisyo may kapuslanan.’ (1 Timoteo 4:8, footnote) “Ang paghampang sing sports isa ka maayo nga paagi para mangin magpagsik pirme,” siling ni Ryan. “Mas maayo ini sangsa maghampang sing mga video game.”

 Ang paghampang sing sports makatudlo sang disiplina sa kaugalingon kag teamwork. Ang Biblia naggamit sing ilustrasyon parte sa sports para magtudlo sang isa ka positibo nga punto. Nagasiling ini: “Ang tanan nga manugdalagan sa isa ka palumba nagadalagan, apang isa lang ang nagabaton sang padya.” Nagdugang ini: “Ang tanan nga nagapasakop sa paindis-indis nagapugong sang kaugalingon sa tanan nga butang.” (1 Corinto 9:​24, 25) Ano ang punto? Kinahanglan ang pagpugong sa kaugalingon kag kooperasyon para makahampang suno sa pagsulundan sang isa ka sports. Ugyon gid sa sini ang tin-edyer nga si Abigail. Nagsiling sia, “Natun-an ko sa paghampang sang sports kon paano magkooperar kag magkomunikar sa iban.”

 Ang paghampang sang sports makabulig para mapabakod ang pag-abyanay. Kon nagahampang ka, nagapakig-upod ka sa mga tawo. “Halos tanan nga hampang may kompetisyon gid,” siling ni Jordan, “pero kon nagahampang ka para mag-enjoy, ang sports maayo gid nga paagi para makaupdanay kamo sang imo mga abyan.”

 Ano ang mga katalagman?

 Kon ano ang imo ginahampang. Ang Biblia nagasiling: “Ginausisa ni Jehova ang matarong kag ang malauton; Ginadumtan niya ang nagahigugma sa kasingki.”​—Salmo 11:5.

 May mga sports nga mapintas kaayo. Halimbawa, ang pamatan-on nga si Lauren nagsiling: “Ang boksing puro sumbaganay, kag dapat pierdihon gid sang isa ang iya kontra. Bilang mga Cristiano, wala kita nagapakig-away, ti ngaa abi lingawon naton ang aton kaugalingon paagi sa pagtan-aw sa isa nga ginakastigo?”

 Binagbinaga ini: Ginarason mo bala kon kaisa nga OK lang maghampang ukon magtan-aw sang mapintas nga sports, kay indi ka man sini maimpluwensiahan nga magpamintas? Kon amo, tandai ang Salmo 11:5 nga nagasiling nga ginadumtan ni Jehova ang tawo nga “nagahigugma sa kasingki,” indi lang ang nagahimo sini.

 Kon paano ka nagahampang. Ang Biblia nagasiling: “Indi maghimo sang bisan ano bangod sa huyog nga makigbais ukon bangod sa sobra nga pagpaimportante sa kaugalingon, kundi mapainubuson nga kabiga ang iban nga labaw sa inyo.”​—Filipos 2:3.

 Siempre, ang bisan ano nga hampang nga may kontra nga team may kompetisyon gid. Pero indi ka mag-enjoy kon gusto mo gid nga pirme ka magdaug. “Mahimo indi mo matalupangdan nga sa kompetisyon ka na lang nakapokus,” siling sang tin-edyer nga si Brian. “Kon mas maayo ka maghampang, mas kinahanglan mo man nga magpaubos.”

 Binagbinaga ini: Ang pamatan-on nga si Chris nagsiling,” Nagahampang kami sing soccer kada semana, kag pirme lang may injury.” Gani pamangkuta ang imo kaugalingon, “Ano ang pirme nga ginabangdan sang injury? Ano ang puede ko himuon para mabuhinan ang risgo nga ma-injure?

 Kon daw ano kalawig ka nagahampang. Ang Biblia nagasiling: ‘Pat-ura ninyo ang mas importante nga mga butang.’​—Filipos 1:​10.

 Maghimo sing prioridad kay dapat mo unahon ang mga butang nga parte sa imo pagsimba sa Dios. Kalabanan nga hampang nagalawig sing inoras, nagahampang ka man ukon nagatan-aw lang sini. “Pirme kami sadto ’gaaway ni Nanay parte sa tiempo nga ginagamit ko sa pagtan-aw sing mga hampang sa TV nga magamit ko tani sa mas importante nga butang,” siling ni Daria.

Ang sobra nga pokus sa sports daw pareho sa pagbutang sing sobra nga asin sa imo pagkaon

 Binagbinaga ini: Nagapamati ka bala kon ginalaygayan ka sang imo mga ginikanan parte sa mga butang nga dapat mo unahon? Si Trina nagsiling: “Sang una, kon indi gani namon mahimo nga mag-utod ang importante nga mga ulubrahon kay nagtan-aw kami sang sports, ginapadumdom sa amon ni Nanay nga ang mga player ginasuelduhan bisan matan-aw man kami ukon indi sa ila. ‘Pero, sin-o ang nagasueldo sa inyo?’ pamangkot niya. Buot niya silingon: Ang mga player may obra na. Pero kon pabay-an namon ang amon homework kag mga responsibilidad, indi gid namon masuportahan ang amon kaugalingon sa ulihi. Sa simple nga hambal, ginapakita lang ni Nanay nga ang pagtan-aw ukon paghampang sang sports indi amo ang pinakaimportante nga butang sa amon kabuhi.”