Magdiretso sa kaundan

PAMANGKOT SANG MGA PAMATAN-ON

Paano Ko Maistorya ang Akon mga Ginikanan Parte sa Ila mga Patakaran?

Paano Ko Maistorya ang Akon mga Ginikanan Parte sa Ila mga Patakaran?

 “Ginatuman ko gid ang mga patakaran sang akon mga ginikanan sang 15 anyos ako, pero subong nga 19 na ko, pamatyag ko dapat hatagan nila ako sing dugang nga kahilwayan.”—Sylvia.

 Pareho man bala kay Sylvia ang imo ginabatyag? Kon huo, ini nga artikulo makabulig sa imo kon paano mo istoryahon ang imo mga ginikanan parte sa imo problema.

 Ang dapat mo mabal-an

 Antes mo istoryahon ang imo mga ginikanan parte sa ila mga patakaran, binagbinaga ang masunod:

  •  Magamo ang kabuhi kon wala sing mga patakaran. Imadyina ang isa ka masako nga dalan. Paano kon wala sing mga karatula, stoplight, ukon speed limit? Ang mga patakaran sa balay pareho sang mga patakaran sa dalan, nagabulig ini para indi mangin magamo ang inyo pamilya.

  •  Ang mga patakaran nagapamatuod nga palangga ka sang imo mga ginikanan. Kon indi sila maghimo sang mga patakaran, buot silingon wala sila sang labot kon ano ang matabo sa imo. Kag indi gid sila maayo nga mga ginikanan kon amo sina.

 KABALO KA BALA? May mga patakaran man para sa mga ginikanan! Ang halimbawa sini mabasa sa Genesis 2:24; Deuteronomio 6:6, 7; Efeso 6:4; kag 1 Timoteo 5:8.

 Pero ano abi kon pamatyag mo indi gihapon husto ang mga patakaran sang imo mga ginikanan?

 Ang puede mo himuon

 Pamensari anay ang imo ihambal antes mo sila istoryahon. Pirme mo bala ginasunod ang mga patakaran sang imo mga ginikanan? Kon wala, basi indi ini ang insakto nga tion para mangayo ka sing dugang nga kahilwayan. Sa baylo, basaha ang artikulo nga, “Ano ang Himuon Ko Para Saligan Ako sang Akon mga Ginikanan?

 Kon pirme mo ginatuman ang ila mga patakaran, ihanda kon ano ang gusto mo ihambal sa imo mga ginikanan. Kon pamensaran mo ukon isulat anay ang gusto mo ihambal sa imo mga ginikanan, makabulig ini sa imo nga mabinagbinag kon bala rasonable gid man ang imo ginapangayo. Dayon, pangabaya ang imo mga ginikanan nga maistoryahanay kamo sa oras kag lugar nga matawhay kag relaks kamo tanan. Kon istoryahon mo na sila, dumduma ang masunod:

 Magpakita sing respeto. Ang Biblia nagasiling: “Ang matigdas nga pulong nagapaibwal sang kaakig.” (Hulubaton 15:1) Gani dumduma ini: Kon maglalis ka sa imo mga ginikanan ukon hambalon nga indi sila husto, indi gid maayo ang mangin resulta sang inyo pag-istoryahanay.

 “Kon mas ginarespeto ko ang akon mga ginikanan, mas ginarespeto man nila ako. Mahapos kami nga maghimo sing kasugtanan kon may ara sing respeto sa isa kag isa.”—Bianca, 19.

 Magpamati. Ang Biblia nagasugo sa aton nga “mangin maabtik sa pagpamati, mahinay sa paghambal.” (Santiago 1:19) Dumduma nga nagapakig-istorya ka sa imo mga ginikanan, gani dapat ka man mamati kag indi nga ikaw lang ang mahambal.

 “Samtang nagadaku kita, mahimo pamatyag naton mas madamo kita sing nahibaluan sangsa aton mga ginikanan, pero indi gid ini matuod. Dapat gid kita mamati kag magtuman sa ila laygay.”—Devan.

 Intiendiha sila. Tinguhai nga intiendiha ang pagtan-aw sang imo mga ginikanan. Sunda ang laygay sang Biblia nga ‘pangitaon indi lamang ang inyo personal nga kaayuhan, kundi ang iya man sang iban’—sa sini nga sitwasyon, ang kaayuhan sang imo mga ginikanan.—Filipos 2:4.

Ano sa banta mo ang mas epektibo nga paagi?

 “Sang una, pamatyag ko ginakontra ako sang akon mga ginikanan kag wala nila ako ginasuportahan. Pero subong, narealisar ko nga gusto lang nila mangin maayo nga mga ginikanan kag gusto ko man mangin responsable nga adulto. Ginahimo nila ini kay palangga nila ako.”—Joshua, 21.

 Maghatag sing suhestyon. Halimbawa, naghatag ang imo mga ginikanan sing patakaran: indi ka nila pagpasugtan nga magdrayb sing mga isa ka oras pakadto sa party. Hibalua kon ano gid ang ila ginakabalak-an—ang kalayuon bala sang imo pagdrayb ukon ang party?

  •   Kon ang kalayuon sang imo pagdrayb, mapasugot sila ayhan kon may mag-upod sa imo nga mas maayo magdrayb?

  •   Kon ang party, makabulig ayhan kon ipahibalo mo sa ila kon sin-o ang ara sa party kag sin-o ang nag-organisar sini?

 Dumduma nga magpakita sing respeto kon nagahambal ka, kag mapinasensiahon nga pamatii ang imo mga ginikanan. Ipakita nga ‘ginapadunggan mo ang imo amay kag ang imo iloy’ paagi sa imo ginahambal kag paggawi. (Efeso 6:2, 3) Magbag-o man ang ila desisyon ukon indi, dapat nga . . .

 Batunon mo ang desisyon sang imo mga ginikanan. Mahimo wala mo narealisar ining importante nga tikang nga makabulig sa imo mga ginikanan nga hatagan ka sing dugang nga kahilwayan. Kon maglalis ka sa ila kay wala natuman ang imo gusto, mas mabudlayan ka pa gid sa sunod ninyo nga pag-istoryahanay. Pero kon batunon mo ini nga may pagrespeto, mahimo hatagan ka nila sing dugang nga kahilwayan.