Juan 2:1-25

  • Kasal sa Cana; tubig nangin alak (1-12)

  • Si Jesus nagtinlo sa templo (13-22)

  • Si Jesus nakahibalo sang yara sa tagipusuon (23-25)

2  Pagligad sang duha ka adlaw, may ginhiwat nga punsion sa kasal sa Cana nga sakop sang Galilea, kag yara didto ang iloy ni Jesus.  Gin-agda man si Jesus kag ang iya mga disipulo.  Sang naubos ang alak, nagsiling ang iloy ni Jesus sa iya: “Wala na sila sing alak.”  Apang si Jesus nagsiling sa iya: “Ngaa mabalaka kita sa sina?* Ang akon tion wala pa mag-abot.”  Ang iya iloy nagsiling sa mga nagaalagad: “Himua ninyo ang bisan ano nga isiling niya sa inyo.”  May anom ka tadyaw nga bato didto nga ginagamit sa pagpaninlo suno sa pagsulundan sang mga Judiyo.+ Ang kada tadyaw masudlan sing mga duha ukon tatlo ka sukob.*  Si Jesus nagsiling sa ila: “Pun-a ninyo sing tubig ang mga tadyaw.” Gani ginpuno nila ini tubtob sa baba.  Nagsiling pa sia: “Magsandok kamo kag dalha ini sa manugdumala sang punsion.” Gani gindala nila ini.  Gintilawan sang manugdumala sang punsion ang tubig nga nangin alak. Apang wala sia makahibalo kon diin naghalin ang alak, (pero nahibaluan ini sang mga nagaalagad nga nagsandok sini). Dayon, gintawag niya ang nobyo 10  kag ginsilingan: “Una nga ginaserbe sang kalabanan nga tawo ang maayo nga alak, kag kon hubog na ang mga tawo, ginaserbe nila ang mapigaw nga alak. Apang ginserbe mo ang maayo nga alak tubtob karon.” 11  Ginhimo ini ni Jesus sa Cana sang Galilea subong panugod sang iya mga milagro. Paagi sini ginpadayag niya ang iya himaya,+ kag ang iya mga disipulo nagtuo sa iya. 12  Pagkatapos sini, nagdulhog si Jesus sa Capernaum,+ kaupod sang iya iloy, mga utod,+ kag mga disipulo, apang wala sila magdugay didto. 13  Malapit na ang Paskua*+ sang mga Judiyo, kag si Jesus nagtaklad sa Jerusalem. 14  Nakita niya sa templo ang mga nagabaligya sang mga baka kag mga karnero kag mga salampati.+ Nagapinungko man didto ang mga manugbaylo sing kuarta. 15  Gani, sang makahimo sia sang latigo nga lubid, gintabog niya ang mga karnero kag mga baka pagua sa templo lakip ang mga nagabaligya sa ila. Gin-ula man niya ang mga sensilyo sang mga manugbaylo sing kuarta kag ginpamaliskad ang ila mga lamesa.+ 16  Kag nagsiling sia sa mga nagabaligya sang mga salampati: “Kuhaa ninyo ini diri! Untati ninyo ang paghimo sa balay sang akon Amay nga isa ka balaligyaan!”+ 17  Nadumduman sang iya mga disipulo nga nasulat: “Ang kakugi sa imo balay nagadabdab sa sulod ko.”+ 18  Gani, nagpamangkot ang mga Judiyo sa iya: “Ano nga tanda ang mapakita mo sa amon+ nga may kinamatarong ka sa paghimo sini?” 19  Nagsabat si Jesus: “Gub-a ninyo ini nga templo, kag sa sulod sang tatlo ka adlaw patindugon ko ini liwat.”+ 20  Gani ang mga Judiyo nagsiling: “Ini nga templo ginpatindog sa sulod sang 46 ka tuig, kag patindugon mo lang ini sa sulod sang tatlo ka adlaw?” 21  Apang ang templo nga ginapatuhuyan niya amo ang iya lawas.+ 22  Gani, sang nabanhaw sia, nadumduman sang iya mga disipulo nga pirme niya anay ini ginasiling,+ kag nagpati sila sa kasulatan kag sa ginsiling ni Jesus. 23  Sang didto sia sa Jerusalem sa kapiestahan sang Paskua, madamo nga tawo ang nagtuo sa iya ngalan sang nakita nila ang mga milagro nga ginhimo niya. 24  Apang wala magsalig sing bug-os si Jesus sa ila bangod kilala niya sila tanan 25  kag indi na kinahanglan nga sugiran pa sia tuhoy sa tawo, kay nakahibalo gid sia kon ano ang yara sa tagipusuon sang tawo.+

Footnote

Sa literal, “Ano bala ina sa akon kag sa imo, babayi?” Isa ini ka ekspresyon nga nagapahangop sang pagpamatok. Ang pagsambit sang tinaga nga “babayi” wala nagapakita sang indi pagtahod.
Mahimo nga ini nga sukob amo ang bat nga katumbas sang 22 ka litro (5.81 ka galon). Tan-awa ang Apendise B14.
Tan-awa ang Glossary.