Amos 9:1-15

  • Walay makaikyas sa paghukom sa Diyos (1-10)

  • Balongbalong ni David patindogon (11-15)

9  Nakita nako si Jehova+ sa ibabaw sa halaran, ug siya miingon: “Hampaka ang uloulo sa mga haligi aron mauyog ang mga pundasyon niini. Putla ang uloulo niini, ug patyon nako ang mahibilin sa katawhan pinaagig espada. Walay bisan usa nila nga makaikyas.+   Kon magkalot sila sa Lubnganan,*Kuhaon nako sila didto;Ug kon mosaka sila sa kalangitan,Bitaron nako sila gikan didto.   Kon manago sila sa tumoy sa Carmelo,Pangitaon ug kuhaon nako sila didto.+ Kon manago sila sa ilalom sa dagat,Sugoon nako ang bitin aron paakon sila didto.   Kon mabihag sila sa ilang mga kaaway,Sugoon nako ang espada aron patyon sila;+Iliso nako kanila ang akong pagtagad aron pahamtangan silag katalagman, dili panalangin.+   Kay ang Soberanong Ginoo, si Jehova sa mga panon, mao ang Usa nga mohikap sa yuta,Aron kini matunaw,+ ug ang tanang molupyo niini magbangotan;+Ug ang tanang naa niini moawas sama sa Nilo,Ug mohubas sama sa Nilo sa Ehipto.+   ‘Siya nga nagtukod sa iyang hagdanan diha sa kalangitanUg nagpahimutang sa iyang tinukod* ibabaw sa yuta;Siya nga nagtigom sa tubig sa dagatAron ibubo sa yuta+—Jehova ang iyang ngalan.’+   ‘Di ba giisip ta mo nga morag mga anak sa mga Cusihanon, Oh katawhan sa Israel?’ miingon si Jehova. ‘Di ba gipagawas nako ang Israel gikan sa Ehipto,+Ang mga Filistehanon gikan sa Creta,+ ug ang Sirya gikan sa Kir?’+   ‘Ang Soberanong Ginoong Jehova nagtan-aw sa makasasalang gingharian,Ug iya kining hanawon sa yuta.+ Apan dili nako bug-os laglagon ang panimalay ni Jacob,’+ miingon si Jehova.   ‘Kay ako magsugo,Ug akong uyogon ang panimalay ni Israel taliwala sa tanang kanasoran,+Parehas sa usa nga nag-uyog sa ayagan,Ug walay bisan usa ka gamayng bato nga mahulog sa yuta. 10  Mangamatay sila pinaagi sa espada, ang tanang makasasala sa akong katawhan,Kadtong nag-ingon, “Ang katalagman dili mahitabo o makaabot kanato.”’ 11  ‘Nianang adlawa akong patindogon ang nagun-ob nga balongbalong* ni David,+Akong ayohon ang* mga lungagUg ang mga guba niini;Tukoron nako kini pag-usab sama sa una,+ 12  Aron mapanag-iya nila ang nahibilin sa Edom,+Apil ang tanang kanasoran nga gitawag sa akong ngalan,’ miingon si Jehova nga maoy nagbuhat niini. 13  ‘Moabot ang panahon,’ miingon si Jehova,‘Nga maapsan sa magdadaro ang mangangani,Ug maapsan sa tigtamak sa mga ubas ang tigpugas;+Ug ang kabukiran magpatulo ug tam-is nga bino,+Ug ang tanang kabungtoran magpaagos niini.*+ 14  Tigomon nako pag-usab ang akong katawhang Israel gikan sa pagkabihag,+Ug tukoron nila pag-usab ang biniyaang mga siyudad ug puy-an kini;+Magtanom silag mga ubas ug moinom sa bino niini,+Ug maghimo silag mga tanaman ug mokaon sa bunga niini.’+ 15  ‘Itanom nako sila sa ilang yuta,Ug dili na sila lukahon pag-usabGikan sa yuta nga akong gihatag kanila,’+ miingon si Jehova nga inyong Diyos.”

Mga Footnote

O “Sheol.” Tan-awa sa Glossary.
O “nag-arko nga atop.”
O “tolda; payagpayag.”
O “ang ilang.”
Literal, “mangatunaw.”