Amos 4:1-13

  • Mensahe batok sa mga baka sa Basan (1-3)

  • Gitamay ni Jehova ang bakak nga pagsimba sa Israel (4, 5)

  • Israel wala modawat ug disiplina (6-13)

    • “Pangandam sa pag-atubang sa imong Diyos” (12)

    • ‘Ginasulti sa Diyos sa tawo ang Iyang hunahuna’ (13)

4  “Paminawa kini, kamong mga baka sa Basan,Nga naa sa bukid sa Samaria,+Kamong mga babaye nga nanikas sa mga makaluluoy+ ug nagdaogdaog sa kabos,Ug nag-ingon sa inyong mga bana,* ‘Dad-i mig ilimnon!’   Maingon nga ang Soberanong Ginoong Jehova balaan, siya nanumpa: ‘“Moabot ang mga adlaw nga kamo iyang bitayon pinaagig mga kaw-it sa mangingihawUg ang mahibilin ninyo bitaron pinaagig mga taga.   Ang matag usa ninyo manggawas sa kinaduolang mga lungag sa paril;Ug isalibay mo didto sa Harmon,” miingon si Jehova.’   ‘Pangadto mo sa Bethel ug paghimog kalapasan,*+Ngadto sa Gilgal ug paghimog dugang kalapasan!+ Dad-a ang inyong mga halad+ sa buntag,Ug ang inyong mga ikapulo+ sa ikatulong adlaw.   Pagsunog mog tinapay nga may pangpatubo* ingong halad sa pagpasalamat;+Ipasigarbo ang inyong kinabubut-ong mga halad! Kay mao nay gusto ninyong himoon, Oh katawhan sa Israel,’ miingon ang Soberanong Ginoong Jehova.   ‘Sa akong bahin, nagpahinabo kog gutom* sa tanan ninyong siyudadUg kakulang sa tinapay sa tanan ninyong balay;+Apan wala mo mobalik kanako,’+ miingon si Jehova.   ‘Wala sab ko magpaulan ninyog tulo ka bulan una ang ting-ani;+Nagpaulan ko sa usa ka siyudad, apan sa laing siyudad wala. Ang usa ka uma naay ulan,Apan ang laing uma nauga kay wala maulani.   Ang mga tawo sa duha o tulo ka siyudad nagsusapinday paingon sa usa ka siyudad aron moinom ug tubig,+Apan dili igo ang tubig sa ilang kauhaw;Apan wala mo mobalik kanako,’+ miingon si Jehova.   ‘Gihampak mo nakog init nga hangin ug peste sa tanom.+ Inyong gipadaghan ang inyong tanaman ug ubasan,Apan gipangaon sa dulon ang inyong mga kahoyng igos ug kahoyng olibo;+Ug wala gihapon mo mobalik kanako,’+ miingon si Jehova. 10  ‘Nagpadala ko kaninyog kamatay sama niadtong sa Ehipto.+ Pinaagi sa espada gipatay nako ang inyong batan-ong mga lalaki+ ug gipanguha ang inyong mga kabayo.+ Ang kabaho sa mga patayng lawas akong gipaalisbo sa inyong mga kampo;+Apan wala mo mobalik kanako,’ miingon si Jehova. 11  ‘Gilaglag nako ang inyong yutaSama sa akong paglaglag sa Sodoma ug Gomora.+ Ug nahisama mog kahoy nga gisakmit gikan sa kalayo;Apan wala mo mobalik kanako,’+ miingon si Jehova. 12  Busa kana ang akong buhaton kanimo, Oh Israel. Kay kini man ang akong buhaton kanimo,Pangandam sa pag-atubang sa imong Diyos, Oh Israel. 13  Kay siya ang Usa nga naghimo sa kabukiran+ ug sa hangin;+Iyang ginasulti sa tawo ang Iyang hunahuna,Iyang ginahimong kangitngit ang banagbanag,+Ug siya nagalakaw sa tag-as nga dapit sa yuta;+Jehova nga Diyos sa mga panon ang iyang ngalan.”

Mga Footnote

O “agalon.”
O “ug pagrebelde.”
O “lebadura.” Tan-awa sa Glossary.
Literal, “gihinloan nako ang inyong mga ngipon.”