Amos 5:1-27

  • Israel samag napukan nga dalaga (1-3)

  • Pangitaa ang Diyos, ug mabuhi mo (4-17)

    • Dumti ang daotan, higugmaa ang maayo (15)

  • Adlaw ni Jehova, adlaw sa kangitngit (18-27)

    • Mga halad sa Israel gisalikway (22)

5  “Oh panimalay ni Israel, pamati niining akong isulti batok kaninyo ingong awit sa pagbangotan:   ‘Ang dalaga,* ang Israel, napukan;Dili siya makabangon pag-usab. Gibiyaan siya diha sa iyang kaugalingong yuta;Walay usa nga magbangon kaniya.’  “Kay kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova: ‘Ang siyudad nga nagpadalag 1,000 ka sundalo sa gubat mabinlan ug 100;Ug ang siyudad nga nagpadalag 100 ka sundalo mabinlan ug 10, ug mao kini ang mahitabo sa panimalay ni Israel.’+  “Kay kini ang giingon ni Jehova sa panimalay ni Israel: ‘Pangitaa ko ug kamo mabuhi.+   Ayaw ninyog pangitaa ang Bethel,+Ayaw mog adto sa Gilgal+ o agi sa Beer-seba,+Kay ang Gilgal bihagon gayod,+Ug ang Bethel mahanaw.*   Pangitaa si Jehova, ug kamo mabuhi,+Aron dili siya mosilaob nga samag kalayo sa panimalay ni Jose,Nga maglamoy sa Bethel, ug walay makapalong niini.   Gihimo ninyong mapait* ang hustisya,Ug gisalibay ninyo sa yuta ang pagkamatarong.+   Siya nga nagbuhat sa konstelasyong Kima* ug sa konstelasyong Kesil,*+Siya nga naghimo sa grabeng kangiob nga kabuntagon,Siya nga naghimo sa adlaw nga sama ka ngitngit sa gabii,+Siya nga nagtigom sa tubig sa dagatAron ibubo sa yuta+—Jehova ang iyang ngalan.   Siya magpahinabog kalit nga kalaglagan batok sa kusgan,Nga maglaglag sa pinarilang mga dapit. 10  Gidumtan nila kadtong nagabadlong diha sa ganghaan* sa siyudad,Ug gidumtan nila kadtong nagasulti sa tinuod.+ 11  Kay inyong gipangayoag abang sa uma* ang mga pobreUg gipanguha ang ilang lugas ingong buhis,*+Dili mo makapadayon sa pagpuyo sa gitukod ninyong mga balay nga hinimo sa sinapsapang bato,+Ug dili mo makainom sa bino gikan sa kinamaayohang ubasan nga inyong gitanom.+ 12  Kay nahibalo ko kon unsa ka daghan ang inyong pagrebelde*Ug kon unsa ka dagko ang inyong sala—Gilisodlisod ninyo ang tawong matarong,Nagdawat mog hiphip,*Ug gihikawan ninyog hustisya ang mga pobre nga naa sa ganghaan sa siyudad.+ 13  Busa siya nga may lawom nga pagsabot magpakahilom nianang panahona,Kay panahon kana sa katalagman.+ 14  Pangitaa ang maayo, ug dili ang daotan,+Aron padayon mong mabuhi.+ Unya si Jehova nga Diyos sa mga panon lagmit magauban kaninyo,Sumala sa inyong gisulti.+ 15  Dumti ang daotan, ug higugmaa ang maayo,+Ipatuman ang hustisya sa ganghaan sa siyudad.+ Tingali si Jehova nga Diyos sa mga panonMagpakitag kaluoy sa mga nahibilin ni Jose.’+ 16  “Busa kini ang giingon ni Jehova nga Diyos sa mga panon, si Jehova: ‘Sa tanang plasa aduna unyay pagminatay,Ug sa tanang kadalanan sila manghilak. Tawgon nila ang mga mag-uuma aron magbangotanUg ang mga sinuholang tigbangotan aron magminatay.’ 17  ‘Sa matag ubasan aduna unyay pagminatay;+Kay moagi ko sa inyong taliwala,’ miingon si Jehova. 18  ‘Alaot kadtong nangandoy sa adlaw ni Jehova!+ Nan, unsay kahulogan sa adlaw ni Jehova para kaninyo?+ Kini kangitngit, ug dili kahayag.+ 19  Sama kini sa usa ka tawo nga miikyas sa leyon apan nakasugat hinuon ug oso,Ug dihang siya misulod sa iyang balay ug gitukod ang iyang kamot sa bungbong, gipaak siyag bitin. 20  Dili ba ang adlaw ni Jehova kangitngit man, ug dili kahayag;Dili ba kini kangiob man, ug dili kahayag? 21  Akong gidumtan ug gisalikway ang inyong mga pista,+Ug wala ko malipay sa baho sa inyong solemneng mga panagkatigom. 22  Bisan pag magtanyag mo nakog mga tibuok halad nga sinunog ug mga halad nga gasa,Dili ko malipay niana;+Ug dili nako uyonan ang inyong tambok nga mga hayop nga mga halad sa panag-ambit.+ 23  Hunonga na ang kabanha sa inyong mga awit;Ug ayaw na ko padungga sa honi sa inyong dekuwerdas nga mga instrumento.+ 24  Paagosa ang hustisya sama sa tubig,+Ug ang pagkamatarong sama sa nagdagayday nga sapa. 25  Gidalhan ba ko ninyog mga halad ug mga gasaSulod sa 40 ka tuig sa kamingawan, Oh panimalay ni Israel?+ 26  Karon kinahanglan ninyong dalhon si Sakut nga inyong hari ug si Kaiwan,*Mga imahen sa inyong bituon nga diyos nga gihimo ninyo para sa inyong kaugalingon, 27  Ug ipabihag mo nako sa dapit nga saylo pa sa Damasco,’+ nag-ingon si Jehova nga Diyos sa mga panon.”+

Mga Footnote

O “ulay.”
O posible, “mahimong daotan.”
Literal, “ajenjo.”
Posibleng nagtumong sa Pleiades nga mga bituon sa konstelasyong Taurus.
Posibleng nagtumong sa konstelasyong Orion.
Iningles, gate.
O “buhis sa yuta.”
O “tributo.”
O “krimen.”
O “suborno.”
Kining duha ka bathala lagmit nagtumong sa planetang Saturn, nga gisimba ingong diyos.