Amos 6:1-14

  • Alaot ang wala magpakabana! (1-14)

    • Higdaanan nga garing; dagkong kopa sa bino (4, 6)

6  “Alaot kadtong naa sa Zion nga nagasalig sa ilang kaugalingon,*Ug kadtong mibating luwas sa bukid sa Samaria,+Ang prominenteng mga lalaki sa bantogang mga nasod,Kadtong gidangpan sa panimalay ni Israel!   Tabok mo sa Calne ug tan-awa kini. Gikan didto pangadto mo sa Dakong Hamat,+Ug lugsong sa Gat sa mga Filistehanon. Mas maayo ba sila kay sa inyong duha ka gingharian,*O mas dako ba ang ilang teritoryo kay sa inyo?   Gikalimtan ba ninyo ang adlaw sa katalagman+Ug gitugotan nga maghari ang kapintasan?+   Nanghigda sila sa mga higdaanan nga garing*+ ug nanghay-ad sa mga lingkoranan,+Ug nagakaon sa mga laking karnero sa panon ug sa tambok nga mga nating* baka;+   Nagkomposo silag mga awit sa honi sa alpa,*+Ug sama ni David, nag-imbento silag mga instrumento sa musika;+   Nanginom silag bino gikan sa dagkong kopa+Ug nanghaplas silag kinamaayohang mga lana. Apan wala sila mabalaka bahin* sa katalagman ni Jose.+   Busa sila ang una sa mga mabihag,+Ug matapos ang paglipaylipay sa mga nanghay-ad.   ‘Ang Soberanong Ginoong Jehova nanumpa sa iyang kaugalingon,’+ miingon si Jehova nga Diyos sa mga panon,‘“Gikasilagan nako ang garbo ni Jacob,+Gidumtan nako ang iyang pinarilang mga torre,+Ug akong itugyan ang siyudad ug ang tanang naa niana.+  “‘“Ug kon 10 ka tawo ang mabilin sa usa ka balay, sila usab mangamatay. 10  Usa-usa silang ipagawas sa balay ug sunogon sa usa ka paryente.* Iyang ipagawas sa balay ang ilang mga bukog; unya sultihan niya ang naa sa mga kuwarto, ‘Naa pa ba kay kauban diha?’ Ug kini motubag, ‘Wala na!’ Dayon siya moingon, ‘Paghilom! Kay dili kini panahon sa paghisgot sa ngalan ni Jehova.’” 11  Kay si Jehova ang naghatag sa sugo,+Ug lumpagon niya ang dakong balay,Ug gub-on ang gamayng balay.+ 12  Modagan ba ang mga kabayo ibabaw sa dagkong bato,O naa bay tawo nga magdaro didto gamit ang baka? Kay ang hustisya gihimo ninyong makahilong tanom,Ug ang bunga sa pagkamatarong gihimong mapait.*+ 13  Naglipay mo sa butang nga way pulos,Ug nag-ingon: “Di ba nahimo ming gamhanan* tungod sa among kaugalingong kusog?”+ 14  Busa, Oh panimalay ni Israel, akong pasulongon batok kaninyo ang usa ka nasod,’+ miingon si Jehova nga Diyos sa mga panon,‘Ug daogdaogon mo nila gikan sa Lebo-hamat*+ hangtod sa Walog* sa Araba.’”

Mga Footnote

O “nga walay pagpakabana.”
Nagtumong sa mga gingharian sa Juda ug Israel.
Iningles, ivory.
O “toreyong.”
O “dekuwerdas nga instrumento.”
O “masakiti.”
Literal, “igsoong lalaki sa iyang amahan.”
Literal, “ajenjo.”
Literal, “nakakuha mig mga sungay.”
O “utlanan sa Hamat.”
Tan-awa sa Glossary.