Jeremaea 9:1-26

  • Jeremaea i harem nogud tumas (1-3a)

  • Jehova i singaot Juda i kam blong jajem hem (3b-16)

  • Krae from Juda (17-22)

  • Man i tok flas from i save Jehova (23-26)

9  !I moa gud sipos hed blong mi i wota nomo,Mo ae blong mi i olsem wan wel we i fulap long wota blong ae!+Olsem nao, bambae mi save krae long dei mo long naetFrom ol man blong mi we oli ded long faet.   !Sipos mi save go stap long wan haos long draeples, we i blong ol man we oli stap travel, bambae i moa gud!Olsem nao, bambae mi lego ol man blong mi, mo mi gowe long olgeta,From we olgeta evriwan oli man blong mekem adaltri,+Wan grup blong ol man we oli gat tu fes.   Oli benem tang blong olgeta olsem wan bonara,Fasin blong giaman i finisim evri ples, be i no gat wan man nating we i holemstrong.+ “Oli mekem wan rabis fasin finis, afta oli mekem narawan,Mo oli no save lesin long mi.”+ Hemia nao tok blong Jehova.   “Yufala evriwan i mas lukaot se ol neba blong yufala oli no spolem yufala,Mo yufala i no mas trastem nating brata blong yufala. From we evri brata oli man blong salem man,+Mo evri neba oli man blong spolem nem blong narafala.+   Oli stap trikim ol neba blong olgeta,Mo i no gat wan i tok tru. Oli trenem tang blong olgeta blong talem ol giaman tok.+ Oli no moa gat paoa from ol rabis samting ya nomo we oli stap mekem.   Yu yu* stap long medel blong ol giaman tok. From ol giaman tok blong olgeta, oli no wantem save mi.” Hemia nao tok blong Jehova.   Taswe, hemia samting we Jehova komanda blong ol ami i talem, i se:“Bambae mi mekem long olgeta olsem we man i bonem silva gogo i melt, mo mi traem olgeta,+?From we mi save mekem wanem moa wetem dota blong ol man blong mi?   Tang blong olgeta i stap talem ol giaman toktok, i olsem wan ara we i save kilim man i ded. Man i yusum maot blong hem blong toktok gud long neba blong hem,Be insaed long hem, hem i stap haedem plan we hem i mekemrere blong kasem neba ya.”   Jehova i talem se: “?I stret we mi faenemaot poen long olgeta from ol samting ya??Mi* gat raet blong givimbak long wan nesen olsem?+ 10  Bambae mi krae mo mi toktok sore from ol bigfala hil yaMo mi singsing long wan singsing sore* from ol ples blong putum animol long draeples,From we faea i bonem olgeta finis, nao i no gat man i pas long ples ya,Mo i no moa gat noes blong ol animol. Ol pijin blong skae mo ol animol oli go wanwan finis, yes, olgeta evriwan oli gowe finis.+ 11  Bambae mi mekem Jerusalem i kam hip blong ol ston nomo,+ i kam hom blong ol wael dog ya jakol,+Mo bambae mi mekem ol taon blong Juda oli stap emti, we i no gat man long olgeta.+ 12  ?Hu i waes gud blong kasemsave samting ya??Jehova i bin talemaot samting ya long hu, blong hem i save talemaot??From wanem graon ya i kam nogud??From wanem hem i bon long faea olsem wan draeples,Nao ol man oli no moa stap pas long hem?” 13  Jehova i ansa i se: “Hemia from we oli stap tanem baksaed long loa* blong mi we mi putum fored long olgeta, mo from we oli no bin folem loa ya mo oli no obei long voes blong mi. 14  Oli girap, oli mekem stronghed, oli folem hat blong olgeta nomo,+ mo oli folem ol aedol* blong Bal, olsem we ol papa blong olgeta oli tijim olgeta blong mekem.+ 15  Taswe, hemia samting we Jehova komanda blong ol ami, we i God blong Isrel i talem, i se: ‘Naoia mi stap mekem ol man ya oli kakae plant ya womwud, mo bambae mi mekem olgeta oli dring posen wota.+ 16  Bambae mi mekem we oli go stap wanwan olbaot long ol nesen we olgeta mo ol papa blong olgeta oli no save nating,+ mo bambae mi sanem wan naef blong faet i biaen long olgeta gogo bambae mi flatemgud olgeta.’+ 17  Hemia samting we Jehova komanda blong ol ami i talem, i se:‘Yufala i mas soemaot se yufala i kasemsave samting. Yufala i singaot ol woman we oli stap sing long ol singsing sore,*+Mo yufala i sanem tok from ol woman we oli gat gudhan blong oli kam, 18  Olsem nao oli save kam kwik mo oli krae bigwan long bihaf blong yumi,Nao wota blong ae i save ron bigwan long ae blong yumiMo wota long skin blong ae blong yumi, bambae i stap drop.+ 19  Hemia from we noes blong ol man we oli stap krae bigwan, i stap kamaot long Saeon,+ oli se:“!Naoia oli spolem gud yumi!!Yumi sem bigwan!From we yumi lego ples ya finis, mo oli flatemdaon ol haos blong yumi.”+ 20  Ol woman, yufala i harem tok blong Jehova. I gud sora blong yufala i akseptem tok we i kamaot long maot blong hem. Yufala i tijim ol dota blong yufala, long fasin blong krae bigwan from sore,Mo yufala i tijim yufala long singsing sore ya.*+ 21  Hemia from we ded i kam antap finis, i kamtru long ol windo blong yumi,Hem i kam insaed finis long ol taon blong yumi we ol bigfala stonwol oli raonem,Blong tekemaot ol pikinini we oli stap long ol bigrodMo ol yang man we oli stap long ol pablik ples.’+ 22  Talem se: ‘Hemia samting we Jehova i talem:“Ol dedbodi blong ol man ya bambae oli olsem sitsit blong ol animol we oli folfoldaon olbaot long open ples,Bambae oli olsem longfala laen blong wit we wan fama i jes katem mo i livim i stapWe i no gat man blong hivimap olgeta wanples.”’”+ 23  Hemia samting we Jehova i talem:“I nogud waes man i tok flas from waes blong hem,+I nogud strong man i tok flas from paoa blong hem,Mo i nogud rijman i tok flas from ol rij samting blong hem.”+ 24  “Be i gud man we i stap tok flas, i tok flas from samting ya:Se hem i kasemsave mo i gat save long saed blong mi,+Se mi mi Jehova, Man we i soemaot se i lavem man oltaem, mo i mekem se i gat jastis mo stret fasin long wol,+From we ol samting ya nao mi mi glad long olgeta.”+ Hemia nao tok blong Jehova. 25  Jehova i talem se: “!Yufala i luk! I gat ol dei i stap kam we bambae mi talemaot rong blong olgeta evriwan we oli sakomsaes mo olgeta we oli no sakomsaes yet,+ 26  wetem rong blong Ijip+ mo Juda+ mo Edom+ mo ol man Amon+ mo Moab,+ mo olgeta evriwan we oli katem hea blong olgeta long saed saed, we oli stap laef long draeples.+ Hemia from we ol man blong olgeta nesen oli no sakomsaes, mo olgeta long haos blong Isrel oli no sakomsaes long hat.”+

Ol futnot

NT: “Yufala i.”
NT: “Sol blong mi i.”
Yu luk Diksonari.
NT: “tijing.”
NT: “pija.”
Yu luk Diksonari.
Yu luk Diksonari.