Jeremaea 39:1-18

  • Jerusalem i foldaon (1-10)

    • Jedekia i ronwe mo oli holem hem (4-7)

  • Oli lukaot gud long Jeremaea (11-14)

  • Ebedmelek i no lusum laef blong hem (15-18)

39  Long namba 9 yia blong King Jedekia blong Juda, long namba 10 manis, King Nebukadnesa* blong Babilon mo olgeta ami blong hem oli kam long Jerusalem, mo oli hivap raon long taon ya.+  Long namba 11 yia blong Jedekia, long namba 4 manis, long namba 9 dei blong manis ya, oli brekem stonwol blong taon ya, oli gotru.+  Mo olgeta prins blong king blong Babilon oli go insaed mo oli sidaon insaed long Get Long Medel.+ Olgeta ya, i gat Negalsareja we hem i Samga,* Nebosasekim we hem i Rabsaris,* Negalsareja we i Rabmag,* mo olgeta narafala prins blong king blong Babilon.  Taem King Jedekia blong Juda mo olgeta soldia oli luk olgeta, oli ronwe,+ oli aot long taon ya long naet folem rod blong garen blong king, oli pastru long get we i stap bitwin long tu bigfala wol, mo oli gohed folem rod blong Araba.+  Be ol ami blong ol man Koldia oli ron biaen long olgeta, mo oli kasem Jedekia long draeples blong Jeriko.+ Oli holem hem mo oli tekem hem i go antap long King Nebukadnesa* blong Babilon long Riblaha,+ long graon blong Hamat,+ mo hem i jajem hem long ples ya.  King blong Babilon i givim oda nao oli kilim ded ol boe blong Jedekia stret long ae blong hem, long Riblaha, mo king blong Babilon i givim oda nao oli kilim i ded olgeta haeman blong Juda.+  Biaen hem i mekem ae blong Jedekia i blaen, afta hem i fasem hem long ol hankaf we oli wokem long kopa, blong i tekem hem i go long Babilon.+  Ale ol man Koldia oli bonemdaon haos* blong king mo haos blong ol man,+ mo oli brekemdaon ol wol blong Jerusalem.+  Nebusaradan+ we i lida blong ol gad i tekem ol narafala man we oli stap yet long taon ya, olgeta we oli ronwe i go joen wetem hem mo eni man we i stap, i tekem olgeta i go long Babilon. 10  Be Nebusaradan we i lida blong ol gad, i lego sam man we oli pua we oli pua, hemia olgeta we oli no gat samting nating, oli stap nomo long kantri ya Juda. Long dei ya, hem i givim ol plantesen blong grep long olgeta tu mo ol graon blong oli wok long hem.*+ 11  Nao King Nebukadnesa* blong Babilon i givim ol oda ya long Nebusaradan we i lida blong ol gad, long saed blong Jeremaea se: 12  “Yu tekem hem mo yu lukaot gud long hem, yu no givim kil long hem, mo yu givim eni samting we hem i askem long yu.”+ 13  Ale Nebusaradan we i lida blong ol gad, Nebusasban we hem i Rabsaris,* Negalsareja we hem i Rabmag,* mo olgeta impoten man blong king blong Babilon, oli sanem toktok i go 14  mo oli tekemaot Jeremaea long Yad Blong Ol Gad+ mo oli putum hem long han blong Gedalia+ boe blong Ahikam+ we i boe blong Safan,+ blong tekem hem i go long haos blong hem. Ale hem i stap wetem ol man. 15  Taem Jeremaea i stap kalabus long Yad Blong Ol Gad,+ tok blong Jehova i kamtru long hem se: 16  “Yu go mo yu talem long Ebedmelek+ we i man Itiopia se: ‘Hemia samting we Jehova komanda blong ol ami, we i God blong Isrel i talem, i se: “Naoia mi mi stap mekem ol tok blong mi i kamtru long taon ya. Bambae trabol i kam kasem taon ya, i no gudfala samting, mo long dei ya, bambae yu luk we samting ya i hapen.”’ 17  “‘Be bambae mi tekemaot yu long dei ya,’ hemia nao tok blong Jehova, ‘mo bambae oli no putum yu long han blong ol man ya we yu fraet long olgeta.’ 18  “‘From mi talem tru, bambae mi mekem rod blong yu yu ronwe, mo bambae yu no ded long naef blong faet. Bambae yu kasembak laef* blong yu olsem wan samting we ol man oli winim long faet,*+ from we yu yu trastem mi,’+ hemia nao tok blong Jehova.”

Ol futnot

PT: “Nebukadresa,” narafala rod blong spelem.
Hemia i wan taetel.
Folem wan defren wei blong seraotem ol tok ya long Hibru, oli talem olsem, “Negalsareja, Samganebo, Sasekim, Rabsaris.”
NT: “nambawan man blong mekem majik (man blong lukluk sta blong talemaot fiuja).”
PT: “Nebukadresa,” narafala rod blong spelem.
NT: “pales.”
MNT: “mo ol wok we oli mas mekem.”
PT: “Nebukadresa,” narafala rod blong spelem.
NT: “i lida blong ol haeman.”
NT: “nambawan man blong mekem majik (man blong lukluk sta blong talemaot fiuja).”
NT: “sol.”
NT: “bambae yu ronwe wetem laef blong yu.”