Daniɛli 1:1-21

  • Babilɔninfuɛ’m b’a utu Zerizalɛmun klɔ’n (1, 2)

  • Be kleli ba nga be fin famiɛn’n i osu nun’n be like (3-5)

  • Be sali Ebre gbanflɛn nnan be niannin (6-21)

1  Kɛ Zozakimun yoli Zida famiɛn’n+ i afuɛ nsan su’n, Nebikadnezaa m’ɔ ti Babilɔnin famiɛn’n ɔ wa boli Zerizalɛmun klɔ’n i wun nanmue naan ɔ́ útu i.+  I sin’n, Zoova fali Zozakimun m’ɔ ti Zida famiɛn’n, ɔ nin Ɲanmiɛn Kpli i sua’n nun lɔ ninnge’m be nun wie mun wlali Babilɔnin famiɛn’n i sa nun.+ Yɛ ɔ suali be ɔli Sinea lɔ,*+ i amuin sua’n nun lɔ. Ɔ fali ninnge sɔ mun sieli i kan be sie i amuin’n i ninnge kpakpa’m be lɔ’n.+  I sin’n, famiɛn’n seli Aspenazi m’ɔ ti i awlo lɔ junman difuɛ’m be su kpɛn’n kɛ ɔ fa Izraɛlifuɛ wie mun bla. I waan maan be nga be fin famiɛn’n i osu’n nun’n, nin be nga be osu’n nun be ti wlengbi’n,+ be tran be nun wie.  Ɔ fata kɛ i sɔfuɛ’m be yo gbanflɛn* mɔ lɛ fi nunman be wun’n, mɔ be ti klanman’n, mɔ be si ngwlɛlɛ’n, mɔ be si sa yɛ be wun sa wlɛ’n,+ mɔ be kwla di junman famiɛn’n i awlo’n nun’n. I waan ɔ kle be Kaldefuɛ’m be aniɛn’n i klɛlɛ nin i kanlɛ.  Asa ekun’n, famiɛn’n waan aliɛ ba kwlaa nun’n, be man be aliɛ kpakpa ng’ɔ di’n nin duvɛn ng’ɔ nɔn’n wie. Bé klé be like* afuɛ nsan. Yɛ kɛ blɛ sɔ’n ko sin’n, bé dí junman mán famiɛn’n.  Daniɛli*+ nin Anania* nin Misaɛli* ɔ nin Azaria*+ mɔ be fin Zida akpasua’n nun’n, be o be nun wie.  Famiɛn’n i awlo lɔ junman difuɛ’m be su kpɛn’n tɔnnin be dunman uflɛ.* Daniɛli dunman liɛ’n yɛle Bɛltesazaa.+ Anania liɛ’n yɛle Sadraki. Misaɛli liɛ’n yɛle Mesaki. Yɛ Azaria liɛ’n yɛle Abɛdnego.+  Sanngɛ Daniɛli fuali i klun lɔ kɛ ɔ su diman famiɛn’n i aliɛ kpakpa mun yɛ ɔ su nɔnman famiɛn’n i duvɛn’n naan w’a yo fiɛn. Ɔ maan ɔ seli famiɛn’n i awlo lɔ junman difuɛ’m be su kpɛn’n kɛ ɔ mɛn i atin naan w’a diman aliɛ sɔ mun naan w’a yo fiɛn.  Yɛ Ɲanmiɛn Kpli yoli maan famiɛn’n i awlo lɔ junman difuɛ’m be su kpɛn’n sili Daniɛli i aunnvɔɛ yɛ ɔ yoli i ye.+ 10  Sanngɛ famiɛn’n i awlo lɔ junman difuɛ’m be su kpɛn’n seli Daniɛli kɛ: “N sro famiɛn’n m’ɔ ti min min’n. I yɛ ɔ kleli aliɛ ng’ɔ fata kɛ amun di’n nin nzan ng’ɔ fata kɛ amun nɔn’n niɔn. Sɛ ɔ wun kɛ amun ɲrun’n timan mlanmlan kɛ gbanflɛn onga nga amun nin be ti tukpɛ’n be liɛ’n sa’n, amun dunman nun ti’n, famiɛn’n bú min* fɔ.” 11  Sanngɛ Daniɛli seli gladi difuɛ nga famiɛn’n i awlo lɔ junman difuɛ’m be su kpɛn’n fɛ i sieli i Daniɛli bɔbɔ nin Anania nin Misaɛli ɔ nin Azaria be su’n naan ɔ nian be lika’n kɛ: 12  “Yaci, sa ɔ sufuɛ mun cɛn ba blu naan nian. Aliɛ nga bé fá mán e kɛ e di’n, nán maan nnɛn tran nun,* yɛ maan be man e nzue ngbɛn naan e nɔn. 13  Kpɛkun nian wafa nga e ti’n, yɛ nian wafa nga gbanflɛn* nga be di famiɛn’n i ninnge kpakpa mun’n be ti’n. I sin’n, nian like nga a wun i’n su yo nga ɔ waan á fá yó e’n.” 14  Bian’n kplinnin ndɛ nga be kannin’n su. Kpɛkun ɔ fali cɛn ba blu sali be niannin. 15  Kɛ cɛn ba blu sinnin’n, be ɲrun’n ti mlanmlan yɛ be ti juejue* tra gbanflɛn* kwlaa nga be dili famiɛn’n i ninnge kpakpa mun’n. 16  I sɔ’n ti’n, gladi difuɛ’n fa aliɛ kpakpa nin duvɛn nga be fa man be’n. Kpɛkun aliɛ nga nnɛn nunman nun’n yɛ ɔ fa man be-ɔ.* 17  Ɲanmiɛn Kpli maan gbanflɛn nnan sɔ mun be sili ndɛ’m be klɛlɛ’n i wafawafa kwlaa,* be yoli nun akunndanfuɛ kpɛkun ɔ mannin be ngwlɛlɛ. Yɛ ɔ yoli maan Daniɛli wunnin aolia nun sa mun nin laliɛ’m be kwlaa be bo.+ 18  Kɛ blɛ nga famiɛn Nebikadnezaa kleli kɛ sɛ ɔ ju-ɔ be fa be ko kle i’n ɔ juli’n,+ famiɛn’n i awlo lɔ junman difuɛ’m be su kpɛn’n fa be ɔli i ɲrun lɔ. 19  Kɛ famiɛn’n nin be ijɔli’n, ɔ wunnin kɛ be kwlaa nga be o lɛ’n be nun wie fi toman Daniɛli nin Anania nin Misaɛli, ɔ nin Azaria.+ I sɔ’n ti’n, be wa dili junman famiɛn’n i sa nun. 20  Ndɛ kwlaa nga famiɛn’n usa m’ɔ fata kɛ be fa akunndan nin ngwlɛlɛ be tɛ su’n, ɔ wunnin kɛ be si ngwlɛlɛ tra atrɛ yifuɛ nin wunnzue yifuɛ kwlaa+ nga be o i famiɛn diwlɛ wunmuan’n nun’n kpɛ blu. 21  Daniɛli kali lɛ lele fa juli Sirisi+ i famiɛn dilɛ’n i afuɛ klikli’n nun.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Yɛle kɛ, Babilɔnin.
Ebr., “ba kanngan.”
Be kwla se ekun kɛ “Bé tá be.”
I bo’n yɛ: “Ɲanmiɛn yɛ ɔ ti min Jɔlɛ Difuɛ-ɔ.”
I bo’n yɛ: “Zoova Sili Aunnvɔɛ.”
I bo’n yɛ: “?Wan yɛ ɔ ti kɛ Ɲanmiɛn sa-ɔ?”
I bo’n yɛ: “Zoova Ukali.”
Yɛle kɛ, ɔ fali Babilɔnin lɔ dunman tɔnnin be.
Ebr., “min ti sɛ’n.”
Yɛle kɛ, be man be ninnge kɛ alowa, nin kɔnkɔnbru nin lantii sa naan be di.
Ebr., “ba kanngan.”
Ebr., “be wunnɛn o be wun.”
Ebr., “ba kanngan.”
Yɛle kɛ, ɔ man be ninnge kɛ alowa, nin kɔnkɔnbru, nin lantii sa naan be di.
Annzɛ “wafawafa kwlaa nga be klɛ ndɛ mun’n.”