Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

Kitabu cha Ufunuo

Sura

Habari Zenye Kuwa Ndani

 • 1

  • Ufunuo kutoka kwa Mungu, kupitia Yesu (1-3)

  • Salamu kwa yale makutaniko saba (4-8)

   • “Mimi ndiye Alfa na Omega” (8)

  • Yohana katika siku ya Bwana kwa muongozo wa roho (9-11)

  • Maono ya Yesu mwenye kutukuzwa (12-20)

 • 2

  • Ujumbe kwa kutaniko la Efeso (1-7), la Smirna (8-11), la Pergamamu (12-17), la Tiatira (18-29)

 • 3

  • Ujumbe kwa kutaniko la Sardi (1-6), la Filadelfia (7-13), la Laodikia (14-22)

 • 4

  • Maono ya kuwapo kwa Yehova mbinguni (1-11)

   • Yehova akiwa amekaa kwenye kiti chake cha ufalme (2)

   • Wazee makumi mbili na ine kwenye viti vya ufalme (4)

   • Viumbe ine vyenye uzima (6)

 • 5

  • Kitabu cha kukunjwa chenye mihuri saba (1-5)

  • Mwana-Kondoo anakamata kitabu cha kukunjwa (6-8)

  • Mwana-Kondoo anastahili kufungua mihuri (9-14)

 • 6

  • Mwana-Kondoo anafungua mihuri sita ya kwanza (1-17)

   • Mushindi akiwa kwenye farasi mweupe (1, 2)

   • Mwenye kupanda farasi wa rangi ya moto anatosha amani (3, 4)

   • Mwenye kupanda farasi mweusi analeta njaa (5, 6)

   • Mwenye kupanda farasi wa rangi ya majivu anaitwa Kifo (7, 8)

   • Wenye waliuawa wako chini ya mazabahu (9-11)

   • Tetemeko kubwa la inchi (12-17)

 • 7

  • Malaika ine wenye kuzuia pepo za uharibifu (1-3)

  • Wale elfu mia moja makumi ine na ine wanatiwa muhuri (4-8)

  • Kundi kubwa la watu wenye kuvaa kanzu nyeupe (9-17)

 • 8

  • Muhuri wa saba unafunguliwa (1-6)

  • Tarumbeta ine za kwanza zinapigwa (7-12)

  • Ole tatu zinatangazwa (13)

 • 9

  • Tarumbeta ya tano (1-11)

  • Ole ya kwanza imepita, ole mbili zaidi zinakuja (12)

  • Tarumbeta ya sita (13-21)

 • 10

  • Malaika mwenye nguvu akiwa na kitabu kidogo cha kukunjwa (1-7)

   • “Hakutakuwa tena kukawia” (6)

   • Siri takatifu itafikishwa kwenye mwisho wake (7)

  • Yohana anakula kile kitabu kidogo cha kukunjwa (8-11)

 • 11

  • Mashahidi wawili (1-13)

   • Wanatoa unabii kwa siku elfu moja mia mbili makumi sita wakiwa wamevaa nguo za magunia (3)

   • Wanauawa kisha wanaachwa bila kuzikwa (7-10)

   • Wanarudishwa kwenye uzima kisha siku tatu na nusu (11, 12)

  • Ole ya pili inapita, ole ya tatu inakuja (14)

  • Tarumbeta ya saba (15-19)

   • Ufalme wa Bwana wetu na wa Kristo wake (15)

   • Wale wenye wanaharibu dunia wataharibiwa (18)

 • 12

  • Mwanamuke, mutoto mwanaume, na nyoka mukubwa (1-6)

  • Mikaeli anapigana na ule nyoka mukubwa (7-12)

   • Nyoka mukubwa anatupwa katika dunia (9)

   • Ibilisi anajua kwamba iko na kipindi kifupi (12)

  • Nyoka mukubwa anamutesa mwanamuke (13-17)

 • 13

  • Munyama wa pori mwenye vichwa saba anatoka katika bahari (1-10)

  • Munyama wa pori mwenye pembe mbili anatoka katika dunia (11-13)

  • Sanamu ya munyama wa pori mwenye vichwa saba (14, 15)

  • Alama na namba ya munyama wa pori (16-18)

 • 14

  • Mwana-Kondoo na wale elfu mia moja makumi ine na ine (1-5)

  • Ujumbe kutoka kwa malaika watatu (6-12)

   • Malaika katikati ya mbingu akiwa na habari njema (6, 7)

  • Wenye furaha ni wale wenye wanakufa katika umoja na Kristo (13)

  • Dunia inavunwa mara mbili (14-20)

 • 15

  • Malaika saba wenye kuwa na mapigo saba (1-8)

   • Wimbo wa Musa na wa Mwana-Kondoo (3, 4)

 • 16

  • Mabakuli saba ya kasirani ya Mungu (1-21)

   • Yanamwangwa juu ya dunia (2), bahari (3), mito na chemchemi (4-7), jua (8, 9), kiti cha ufalme cha munyama wa pori (10, 11), Efrati (12-16), na hewa (17-21)

   • Vita ya Mungu kwenye Armagedoni (14, 16)

 • 17

  • Hukumu juu ya “Babiloni Mukubwa” (1-18)

   • Kahaba mukubwa anakaa juu ya munyama wa pori wa rangi nyekundu yenye kungaa (1-3)

   • Munyama wa pori ‘alikuwa, haiko, lakini atapanda kutoka katika abiso’ (8)

   • Pembe kumi zitapigana na Mwana-Kondoo (12-14)

   • Pembe kumi zitamuchukia kahaba (16, 17)

 • 18

  • Kuanguka kwa “Babiloni Mukubwa” (1-8)

   • “Mutoke kwake, watu wangu” (4)

  • Kuomboleza juu ya kuanguka kwa Babiloni (9-19)

  • Kufurahi mbinguni juu ya kuanguka kwa Babiloni (20)

  • Babiloni atatupwa katika bahari kama jiwe (21-24)

 • 19

  • Mumusifu Yah kwa sababu ya hukumu zake (1-10)

   • Ndoa ya Mwana-Kondoo (7-9)

  • Mwenye kupanda farasi mweupe (11-16)

  • Chakula kikubwa cha mangaribi cha Mungu (17, 18)

  • Munyama wa pori anashindwa (19-21)

 • 20

  • Shetani anafungwa kwa miaka elfu moja (1-3)

  • Wale wenye watatawala pamoja na Kristo kwa miaka elfu moja (4-6)

  • Shetani anafunguliwa, kisha anaharibiwa (7-10)

  • Wafu wanahukumiwa mbele ya kiti cha mweupe cha ufalme (11-15)

 • 21

  • Mbingu mupya na dunia mupya (1-8)

   • Kifo hakitakuwa tena (4)

   • Vitu vyote vinafanywa kuwa vipya (5)

  • Yerusalemu mupya linafunuliwa (9-27)

 • 22

  • Muto wa maji ya uzima (1-5)

  • Umalizio (6-21)

   • ‘Kuja! Chukua maji ya uzima bure’ (17)

   • “Kuja, Bwana Yesu” (20)