Ufunuo kwa Yohana 9:1-21

  • Tarumbeta ya tano (1-11)

  • Ole ya kwanza imepita, ole mbili zaidi zinakuja (12)

  • Tarumbeta ya sita (13-21)

9  Malaika wa tano (5) akapiga tarumbeta yake.+ Na nikaona nyota yenye ilikuwa imeanguka kutoka mbinguni mupaka duniani, na akapewa funguo ya shimo la abiso.+  Akafungua shimo la abiso, na moshi ukapanda kutoka katika lile shimo kama moshi wa tanuru kubwa, na jua likatiwa giza,+ pia hewa, kwa moshi wa lile shimo.  Na nzige wakatoka katika ule moshi wakakuja katika dunia,+ na wakapewa mamlaka, mamlaka kama ile yenye nge wa dunia wako nayo.  Wakaambiwa wasiharibishe majani ya dunia ao mumea wowote mubichi ao muti wowote, isipokuwa tu watu wenye hawana muhuri wa Mungu kwenye mapaji ya nyuso zao.+  Na nzige hao walipewa ruhusa, hapana ya kuwaua, lakini ya kuwatesa kwa miezi tano (5), na mateso yao yalikuwa kama mateso ya mutu wakati anaumwa na nge.+  Katika siku hizo watu watatafuta kifo lakini hawatakipata hata kidogo, na watatamani kufa, lakini kifo kitawakimbia.  Na wale nzige walionekana kama farasi wenye walitayarishwa kwa ajili ya vita;+ juu ya vichwa vyao kulikuwa kitu chenye kuonekana kama mataji ya zahabu, na nyuso zao zilikuwa kama nyuso za wanadamu,  lakini walikuwa na nywele kama nywele za wanamuke. Na meno yao yalikuwa kama ya simba,+  na walikuwa na mabamba ya kifua kama mabamba ya kifua ya chuma. Na sauti ya mabawa yao ilikuwa kama sauti ya magari ya farasi yenye kukimbia kuenda katika vita.+ 10  Pia, wako na mikia yenye miiba kama nge, na katika mikia yao kuko mamlaka yao ya kuumiza watu kwa miezi tano (5).+ 11  Wako na mufalme juu yao, ule malaika wa abiso.+ Katika Kiebrania jina lake ni Abadoni,* lakini katika Kigiriki jina lake ni Apo­lioni.* 12  Ole moja imepita. Angalia! Ole mbili zaidi+ zinakuja kisha mambo haya. 13  Malaika wa sita (6)+ akapiga tarumbeta yake.+ Na nikasikia sauti moja kutoka katika zile pembe za mazabahu ya zahabu+ yenye kuwa mbele ya Mungu 14  ikimuambia malaika wa sita (6) mwenye alikuwa na tarumbeta: “Fungua malaika ine (4) wenye wamefungwa kwenye muto mukubwa Efrati.”+ 15  Na wale malaika ine (4), wenye wametayarishwa kwa ajili ya ile saa na siku na mwezi na mwaka wakafunguliwa ili waue sehemu moja ya tatu (1/3) ya watu. 16  Hesabu ya majeshi ya wapanda-farasi ilikuwa makumi mbili ya maelfu ya makumi ya maelfu;* nilisikia hesabu yao. 17  Na ni hivi niliona wale farasi katika maono na wale wenye kukaa juu yao: Walikuwa na mabamba ya kifua ya rangi nyekundu ya moto na ya bluu ya hayasinti na ya manjano ya kiberiti, na vichwa vya wale farasi vilikuwa kama vichwa vya simba,+ na moto na moshi na kiberiti vilitoka katika vinywa vyao. 18  Sehemu moja ya tatu (1/3) ya watu iliuawa kwa yale mapigo tatu (3), kwa ule moto na moshi na kiberiti vyenye vilitoka katika vinywa vyao. 19  Kwa maana mamlaka ya wale farasi iko katika vinywa vyao na katika mikia yao, kwa maana mikia yao ni kama nyoka na iko na vichwa, na wanaitumia ili kuumiza. 20  Lakini watu wengine wenye walibakia wenye hawakuuawa kwa yale mapigo hawakutubu matendo ya mikono yao; hawakuacha kuabudu pepo wachafu na sanamu za zahabu na feza na shaba na majiwe na miti, zenye haziwezi kuona ao kusikia ao kutembea.+ 21  Na hawakutubu mauaji yao ao mazoea yao ya kupashana habari na pepo wachafu ao uasherati* wao ao wizi wao.

Maelezo ya Chini

Maana yake “Mwenye Kuharibu.”
Maana yake “Uharibifu.”
Ao “20000 mara 10000,” ni kusema, 200000000.
Kigiriki por·neiʹa. Angalia Maana ya Maneno.