Ufunuo kwa Yohana 19:1-21

  • Mumusifu Yah kwa sababu ya hukumu zake (1-10)

    • Ndoa ya Mwana-Kondoo (7-9)

  • Mwenye kupanda farasi mweupe (11-16)

  • Chakula kikubwa cha mangaribi cha Mungu (17, 18)

  • Munyama wa pori anashindwa (19-21)

19  Kisha mambo hayo nikasikia kitu kama sauti kubwa ya kikundi kikubwa mbinguni. Walisema: “Mumusifu Yah!*+ Wokovu na utukufu na nguvu ni za Mungu wetu,  kwa sababu hukumu zake ni za kweli na za haki.+ Kwa maana ameleta hukumu juu ya ule kahaba mukubwa mwenye alipotosha dunia kwa uasherati* wake, na amelipiza kisasi damu ya watumwa wake yenye kuwa katika mukono wake.”*+  Na mara moja wakasema kwa mara ya pili: “Mumusifu Yah!*+ Na moshi kutoka kwake unaendelea kupanda milele na milele.”+  Na wale wazee makumi mbili na ine (24)+ na vile viumbe ine (4) vyenye uzima+ vikaanguka chini na kumuabudu Mungu mwenye kukaa kwenye kiti cha ufalme, na kusema: “Amina! Mumusifu Yah!”*+  Pia, sauti ikatoka katika kile kiti cha ufalme na kusema: “Muendelee kumusifu Mungu wetu, ninyi wote watumwa wake+ wenye munamuogopa, wadogo na wakubwa.”+  Na nikasikia kitu kama sauti ya kikundi kikubwa na kama sauti ya maji mengi na kama sauti ya mingurumo mizito ya radi. Wakasema: “Mumusifu Yah,*+ kwa sababu Yehova* Mungu wetu, Mweza-Yote,+ ameanza kutawala akiwa mufalme!+  Tushangilie na kufurahi sana na tumupatie utukufu, kwa sababu ndoa ya Mwana-Kondoo imefika na bibi yake amejitayarisha.  Ndiyo, ameruhusiwa kuvaa nguo ya kitani kizuri, chenye kungaa, safi—kwa maana nguo ya kitani kizuri inamaanisha matendo ya haki ya watakatifu.”+  Na ananiambia, “Andika: Wenye furaha ni wale wenye walialikwa kwenye chakula cha mangaribi cha ndoa ya Mwana-Kondoo.”+ Tena, ananiambia: “Hayo ndiyo maneno ya kweli ya Mungu.” 10  Halafu nikaanguka chini mbele ya miguu yake ili kumuabudu. Lakini ananiambia: “Fanya angalisho! Usifanye vile!+ Mimi ni mutumwa tu kama wewe na kama ndugu zako wenye wako na kazi ya kutoa ushahidi juu ya Yesu.+ Abudu Mungu!+ Kwa maana kutoa ushahidi juu ya Yesu ndilo kusudi la unabii.”+ 11  Nikaona mbingu imefunguliwa, na angalia! farasi mweupe.+ Na ule mwenye kukaa juu yake anaitwa Muaminifu+ na wa Kweli,+ na anahukumu na kupigana vita ya haki.+ 12  Macho yake ni mwali wa moto,+ na juu ya kichwa chake kuko mataji* mengi. Iko* na jina lenye limeandikwa lenye hakuna mutu yeyote mwenye analijua isipokuwa yeye mwenyewe, 13  na amevaa nguo ya inje yenye kutiwa damu,* na jina lenye anaitwa ni Neno+ la Mungu. 14  Pia, majeshi katika mbingu yalikuwa yanamufuata juu ya farasi weupe, na yalikuwa yamevaa nguo ya kitani kizuri, cheupe, safi. 15  Na kutoka katika kinywa chake upanga murefu mukali unachomoka,+ wenye utatumiwa kupiga mataifa, na atawachunga kwa fimbo ya chuma.+ Zaidi ya hayo, anakanyanga kikamulio cha divai cha hasira ya kasirani kali ya Mungu Mweza-Yote.+ 16  Na kwenye nguo yake ya inje, ndiyo, kwenye paja lake, iko* na jina lenye limeandikwa, Mufalme wa wafalme na Bwana wa ma­bwana.+ 17  Nikaona pia malaika amesimama katika jua, na akaita kwa sauti kubwa na kuambia ndege wote wenye wanaruka katikati ya mbingu:* “Mukuje hapa, mukusanyike pamoja kwenye chakula cha mangaribi cha Mungu,+ 18  ili mukule nyama za wafalme na nyama za makamanda wa jeshi na nyama za watu wenye nguvu+ na nyama za farasi na za wale wenye kukaa juu yao,+ na nyama za wote, za watu huru na vilevile za watumwa na za wadogo na wakubwa.” 19  Na nikamuona ule munyama wa pori na wafalme wa dunia na majeshi yao wamekusanyika pamoja ili kupigana vita na ule mwenye kukaa juu ya farasi na jeshi lake.+ 20  Na ule munyama wa pori akakamatwa, na pamoja naye ule nabii wa uongo+ mwenye alifanya mbele yake alama zenye alitumia ili kupotosha wale wenye walipokea alama ya ule munyama wa pori+ na wale wenye kuabudu sanamu yake.+ Wakiwa wangali wazima, wote wawili walitupwa ndani ya ziwa la moto lenye linawaka kwa kiberiti.+ 21  Lakini wale wengine wakauawa kwa ule upanga murefu wenye unachomoka kutoka katika kinywa cha ule mwenye kukaa juu ya farasi.+ Na ndege wote wakashiba nyama zao.+

Maelezo ya Chini

Ao “Haleluya!” “Yah” ni kifupi cha jina Yehova.
Kigiriki por·neiʹa. Angalia Maana ya Maneno.
Tnn., “kutoka katika mukono wake.”
Ao “Haleluya!” “Yah” ni kifupi cha jina Yehova.
Ao “Haleluya!” “Yah” ni kifupi cha jina Yehova.
Ao “Haleluya!” “Yah” ni kifupi cha jina Yehova.
Ao “mataji ya kifalme.”
Ao “Eko.”
Ao pengine, “yenye kunyunyiziwa damu.”
Ao “eko.”
Ao “katikati ya anga; juu.”