Ufunuo kwa Yohana 20:1-15

  • Shetani anafungwa kwa miaka elfu moja (1-3)

  • Wale wenye watatawala pamoja na Kristo kwa miaka elfu moja (4-6)

  • Shetani anafunguliwa, kisha anaharibiwa (7-10)

  • Wafu wanahukumiwa mbele ya kiti cha mweupe cha ufalme (11-15)

20  Na nikaona malaika akishuka kutoka mbinguni akiwa na funguo ya abiso+ na munyororo mukubwa katika mukono wake.  Akamukamata ule nyoka mukubwa,+ ule nyoka wa zamani,+ ambaye ni Ibilisi+ na Shetani,+ na akamufunga kwa miaka elfu moja (1000).  Na akamutupa ndani ya abiso+ na kuifunga na kutia muhuri juu yake, ili asipotoshe mataifa tena mupaka wakati ile miaka elfu moja (1000) itaisha. Kisha mambo hayo anapaswa kufunguliwa kwa wakati kidogo.+  Na nikaona viti vya ufalme, na wale wenye kukaa kwenye viti hivyo wakapewa mamlaka ya kuhukumu. Ndiyo, niliona nafsi* za wale wenye waliuawa* kwa sababu ya ushahidi wenye walitoa juu ya Yesu na kwa sababu ya kusema juu ya Mungu, na wale wenye hawakumuabudu ule munyama wa pori ao sanamu yake na hawakupokea ile alama kwenye paji la uso wao na kwenye mukono wao.+ Na wakakuwa wazima na wakatawala wakiwa wafalme pamoja na Kristo+ kwa miaka elfu moja (1000).  (Wale wafu wengine+ hawakukuwa wazima mupaka wakati ile miaka elfu moja (1000) iliisha.) Huo ndio ufufuo wa kwanza.+  Mwenye furaha na mutakatifu ni kila mutu mwenye kuwa na sehemu katika ufufuo wa kwanza;+ kifo cha pili+ hakina mamlaka+ juu ya hao, lakini watakuwa makuhani+ wa Mungu na wa Kristo, na watatawala wakiwa wafalme pamoja naye ile miaka elfu moja (1000).+  Sasa wakati tu ile miaka elfu moja (1000) itakuwa imeisha, Shetani atafunguliwa kutoka katika gereza lake,  na ataenda kupotosha yale mataifa yenye kuwa katika pembe ine (4) za dunia, Gogu na Magogu, ili kuwakusanya pamoja kwa ajili ya vita. Hesabu yao ni kama muchanga wa bahari.  Na wakaenda katika dunia yote na kuzunguka kambi ya watakatifu na ule muji wenye kupendwa. Lakini moto ukashuka kutoka mbinguni na ukawateketeza.+ 10  Na Ibilisi mwenye alikuwa anawapotosha alitupwa ndani ya lile ziwa la moto na kiberiti, kwenye wote wawili, ule munyama wa pori+ na pia ule nabii wa uongo, tayari walikuwa;+ na watateswa* muchana na usiku milele na milele. 11  Na nikaona kiti cha ufalme kikubwa cheupe na Ule mwenye kukaa juu yake.+ Dunia na mbingu zikakimbia kutoka mbele yake,+ na nafasi yoyote haikupatikana kwa ajili yazo. 12  Na nikaona wafu, wakubwa na wadogo, wamesimama mbele ya kile kiti cha ufalme, na vitabu vya kukunjwa vikafunguliwa. Lakini kitabu kingine cha kukunjwa kikafunguliwa; hicho ni kitabu cha kukunjwa cha uzima.+ Wafu wakahukumiwa kupatana na yale mambo yenye kuandikwa katika vile vitabu vya kukunjwa kulingana na matendo yao.+ 13  Na bahari ikatoa wafu wenye walikuwa ndani yake, na kifo na Kaburi* vikatoa wafu wenye walikuwa ndani yavyo, na walihukumiwa kila mumoja kulingana na matendo yake.+ 14  Na kifo na Kaburi* vikatupwa ndani ya lile ziwa la moto.+ Hilo linamaanisha kifo cha pili,+ lile ziwa la moto.+ 15  Zaidi ya hayo, kila mutu mwenye hakupatikana ameandikwa katika kile kitabu cha uzima+ alitupwa ndani ya lile ziwa la moto.+

Maelezo ya Chini

Angalia Maana ya Maneno na maelezo ya chini ya Ufu 6:9.
Tnn., “wenye waliuawa kwa shoka.”
Ao “watazuiliwa; watafungwa katika gereza.”
Ao “Hadesi,” ni kusema, kaburi la wanadamu wote. Angalia Maana ya Maneno.
Ao “Hadesi,” ni kusema, kaburi la wanadamu wote. Angalia Maana ya Maneno.