Ufunuo kwa Yohana 6:1-17

 • Mwana-Kondoo anafungua mihuri sita ya kwanza (1-17)

  • Mushindi akiwa kwenye farasi mweupe (1, 2)

  • Mwenye kupanda farasi wa rangi ya moto anatosha amani (3, 4)

  • Mwenye kupanda farasi mweusi analeta njaa (5, 6)

  • Mwenye kupanda farasi wa rangi ya majivu anaitwa Kifo (7, 8)

  • Wenye waliuawa wako chini ya mazabahu (9-11)

  • Tetemeko kubwa la inchi (12-17)

6  Na niliona wakati Mwana-Kondoo+ alifungua mumoja wa ile mihuri saba (7),+ na nikasikia kimoja cha vile viumbe ine (4) vyenye uzima+ kikisema kwa sauti kama ya mungurumo wa radi: “Kuja!”  Na nikaona, na angalia! farasi mweupe,+ na ule mwenye kukaa juu yake alikuwa na upinde; na akapewa taji,+ na akaenda akishinda na kukamilisha ushindi wake.+  Wakati alifungua muhuri wa pili, nikasikia kiumbe cha pili chenye uzima+ kikisema: “Kuja!”  Mwingine akatokea, farasi mwenye rangi ya moto, na ule mwenye kukaa juu yake akapewa ruhusa ya kutosha amani katika dunia ili watu wauane, na akapewa upanga mukubwa.+  Wakati alifungua muhuri wa tatu (3),+ nikasikia kiumbe cha tatu chenye uzima+ kikisema: “Kuja!” Na nikaona, na angalia! farasi mweusi, na ule mwenye kukaa juu yake alikuwa na mizani* katika mukono wake.  Na nikasikia kitu kama sauti katikati ya vile viumbe ine (4) vyenye uzima kikisema: “Kwati* moja ya ngano kwa dinari* moja+ na vibaba tatu (3) vya shayiri kwa dinari moja; na usiharibishe divai na mafuta ya zeituni.”+  Wakati alifungua muhuri wa ine (4), nikasikia sauti ya kiumbe cha ine chenye uzima+ kikisema: “Kuja!”  Na nikaona, na angalia! farasi wa rangi ya majivu, na ule mwenye kukaa juu yake alikuwa na jina Kifo. Na Kaburi* lilikuwa linamufuata karibu-karibu. Na wakapewa mamlaka juu ya sehemu moja ya ine (1/4) ya dunia, ili kuua kwa upanga murefu na kwa upungufu wa chakula+ na kwa pigo lenye kuua na kwa wanyama wa pori wa dunia.+  Wakati alifungua muhuri wa tano (5), nikaona chini ya mazabahu+ nafsi*+ za wale wenye waliuawa kwa sababu ya neno la Mungu na kwa sababu ya ushahidi wenye walikuwa wametoa.+ 10  Wakasema kwa sauti kubwa: “Bwana Mwenye Mamlaka Makubwa Zaidi, mutakatifu na wa kweli,+ utajizuia mupaka wakati gani kuhukumu na kulipiza kisasi cha damu yetu juu ya wale wenye wanakaa katika dunia?”+ 11  Na kila mumoja wao akapewa kanzu ya mweupe,+ na wakaambiwa wapumuzike tena kwa wakati kidogo, mupaka hesabu ijazwe ya watumwa wenzao na ndugu zao wenye walikuwa karibu kuuawa kama vile wao waliuawa.+ 12  Na nikaona wakati alifungua muhuri wa sita (6), na tetemeko kubwa la inchi likatokea; na jua likakuwa mweusi kama nguo ya gunia ya manyoya,* na mwezi wote ukakuwa kama damu,+ 13  na nyota za mbinguni zikaanguka juu ya dunia kama vile wakati muti wa tini wenye kutikiswa na upepo mukali unaangusha tini zake za mubichi. 14  Na mbingu ikaondoka kama kitabu cha kukunjwa chenye kinakunjwa,+ na kila mulima na kila kisiwa vikaondolewa mahali pake.+ 15  Halafu wafalme wa dunia, maofisa wakubwa, makamanda wa kijeshi, matajiri, watu wenye nguvu, kila mutumwa, na kila mutu huru wakajificha katika mapango na katika miamba ya milima.+ 16  Na wanaendelea kuambia milima na miamba: “Mutuangukie+ na mutufiche kutoka kwenye uso wa Ule mwenye anakaa kwenye kile kiti cha ufalme+ na kutoka kwenye kasirani kali ya Mwana-Kondoo,+ 17  kwa sababu siku kubwa ya kasirani yao kali imekuja,+ na ni nani mwenye anaweza kusimama?”+

Maelezo ya Chini

Ao “kilo.”
Feza ya kichele ya Kiroma yenye ilikuwa sawa na malipo ya siku moja. Angalia Nyongeza B14.
Ao “Hadesi,” ni kusema, kaburi la wanadamu wote. Angalia Maana ya Maneno.
Inaonekana ni uzima wenye unafananishwa na damu yao yenye ilimwangwa kwenye mazabahu. Angalia Maana ya Maneno.
Inawezekana ni manyoya ya mbuzi.