Ufunuo kwa Yohana 22:1-21

  • Muto wa maji ya uzima (1-5)

  • Umalizio (6-21)

    • ‘Kuja! Chukua maji ya uzima bure’ (17)

    • “Kuja, Bwana Yesu” (20)

22  Na akanionyesha muto wa maji ya uzima,+ wenye kungaa kama fuwele, ukitiririka kutoka katika kiti cha ufalme cha Mungu na cha Mwana-Kondoo,+  ukiteremuka katikati ya barabara yake kubwa. Pande zote mbili za ule muto kulikuwa miti ya uzima yenye kuzaa mazao kumi na mbili (12) ya matunda, ikizaa matunda yake kila mwezi. Na majani ya ile miti yalikuwa ya kuponyesha ma­taifa.+  Na hakutakuwa tena laana yoyote. Lakini kiti cha ufalme cha Mungu na cha Mwana-Kondoo+ kitakuwa katika muji huo, na watumwa wake watamutolea utumishi mutakatifu;  na wataona uso wake,+ na jina lake litakuwa kwenye mapaji ya nyuso zao.+  Pia, usiku hautakuwa tena,+ na hawana lazima ya mwangaza wa taa wala mwangaza wa jua, kwa maana Yehova* Mungu ataangaza mwangaza juu yao,+ na watatawala wakiwa wafalme milele na milele.+  Akaniambia: “Maneno haya ni ya uaminifu* na ya kweli;+ ndiyo, Yehova,* Mungu mwenye aliongoza manabii kwa roho,+ ametuma malaika wake ili kuonyesha watumwa wake mambo yenye yanapaswa kutendeka karibuni.  Angalia! Ninakuja mbio.+ Mwenye furaha ni mutu yeyote mwenye anashika maneno ya unabii wa kitabu hiki cha kukunjwa.”+  Ndiyo, mimi Yohana, ndiye nilikuwa ninasikia na kuona mambo haya. Wakati niliyasikia na kuyaona, nilianguka chini ili kuabudu kwenye miguu ya ule malaika mwenye alikuwa ananionyesha mambo haya.  Lakini yeye akaniambia: “Fanya angalisho! Usifanye vile! Mimi ni mutumwa tu kama wewe na kama ndugu zako manabii na kama wale wenye wanashika maneno ya kitabu hiki cha kukunjwa. Abudu Mungu.”+ 10  Tena akaniambia: “Usitie muhuri maneno ya unabii wa kitabu hiki cha kukunjwa, kwa maana wakati wenye uliwekwa uko karibu. 11  Ule mwenye haiko mwenye haki aendelee katika ukosefu wa haki, na mwenye uchafu aendelee katika uchafu wake; lakini mwenye haki aendelee katika haki, na mutakatifu aendelee katika utakatifu. 12  “‘Angalia! Ninakuja mbio, na zawabu yenye ninatoa iko pamoja na mimi, ili kulipa kila mumoja kulingana na matendo yake.+ 13  Mimi ndiye Alfa na Omega,*+ wa kwanza na wa mwisho, mwanzo na mwisho. 14  Wenye furaha ni wale wenye wanafua kanzu zao,+ ili wakuwe na mamlaka ya kuenda kwenye miti ya uzima+ na waweze kuingia katika muji kupitia milango yake mikubwa.+ 15  Inje kuko imbwa* na wale wenye wanazoea kupashana habari na pepo wachafu na waasherati* na wauaji na waabudu-sanamu na kila mutu mwenye anapenda uongo na mwenye anazoea kusema uongo.’+ 16  “‘Mimi, Yesu, nilimutuma malaika wangu kuwatolea ushahidi juu ya mambo haya kwa ajili ya makutaniko. Mimi ndiye muzizi na uzao wa Daudi+ na nyota ya asubui yenye kungaa.’”+ 17  Na roho na bibi-arusi+ wanaendelea kusema, “Kuja!” na kila mutu mwenye anasikia aseme, “Kuja!” na kila mutu mwenye kuwa na kiu akuje;+ kila mutu mwenye anataka achukue maji ya uzima bure.+ 18  “Ninamutolea ushahidi kila mutu mwenye anasikia maneno ya unabii wa kitabu hiki cha kukunjwa: Kama mutu yeyote anaongeza kwenye mambo haya,+ Mungu atamuongezea mapigo yenye yameandikwa katika kitabu hiki cha kukunjwa;+ 19  na kama mutu yeyote anaondoa neno lolote katika maneno ya kitabu cha kukunjwa cha unabii huu, Mungu ataondoa fungu lake katika ile miti ya uzima+ na katika ule muji mutakatifu,+ mambo yenye yameandikwa katika kitabu hiki cha kukunjwa. 20  “Ule mwenye anatoa ushahidi juu ya mambo haya anasema, ‘Ndiyo, ninakuja mbio.’”+ “Amina! Kuja, Bwana Yesu.” 21  Fazili zenye hazistahiliwe za Bwana Yesu zikuwe pamoja na watakatifu.

Maelezo ya Chini

Ao “yenye kutegemeka.”
Ao “herufi A na Z.” Alfa ni herufi ya kwanza na Omega ni herufi ya mwisho katika alfabeti ya Kigiriki.
Ni kusema, wale wenye matendo yao yanachukiza mbele ya macho ya Mungu.
Angalia Maana ya Maneno, “Uasherati.”